15

Chúa Giê-xu trước Tòa tổng trấn Phi-lát

1Ngay sáng hôm sau, các thầy trưởng tế, các trưởng lão, các thầy dạy luật và cả Hội đồng Quốc gia họp nhau thảo luận. Họ xiềng Chúa Giê-xu thật chặt và giải Ngài qua tổng trấn Phi-lát.
2Phi-lát hỏi Chúa: “Anh có phải là Vua dân Do-thái không?” “Phải!” Chúa đáp.
3Các thầy trưởng tế tố cáo Ngài nhiều tội. 4Phi-lát hỏi Chúa: “Anh không trả lời gì hết sao? Người ta tố cáo anh đủ điều đó!” 5Chúa Giê-xu vẫn không đáp, khiến Phi-lát rất ngạc nhiên.
6Hằng năm đến lễ Vượt qua, Phi-lát có lệ phóng thích một người tù theo thỉnh nguyện của nhân dân. 7Năm ấy có Ba-ra-ba bị giam trong ngục cùng một số phạm nhân can tội cố sát, nhân cuộc nổi dậy chống chính quyền La-mã. 8Dân chúng kéo đến xin Phi-lát phóng thích một người tù theo thông lệ.
9Phi-lát hỏi: “Các anh muốn ta tha Vua dân Do-thái không?” 10Vi Phi-lát biết rõ các thầy trưởng tế bắt Chúa nộp cho ông chỉ vì lòng ganh ghét.
11Nhưng các thầy trưởng tế sách động quần chúng yêu cầu Phi-lát phóng thích Ba-ra-ba. 12Phi-lát hỏi lại: “Còn người các anh gọi là Vua dân Do-thái, ta phải xử sao đây?” 13Họ hét lớn: “Đóng đinh nó trên cây thập tự!”
14Phi-lát hỏi gạn: “Tại sao? Giê-xu có tội gì đâu?” Nhưng họ nổi lên gầm thét: “Đóng đinh nó trên cây thập tự!” 15Để mua chuộc lòng dân, Phi-lát phóng thích Ba-ra-ba. Còn Chúa Giê-xu, ông sai đánh đòn rồi giao cho quân lính đem đóng đinh trên cây thập tự.

Quân lính sỉ nhục Chúa

16Quân lính La-mã giải Chúa vào đinh tổng trấn, rồi tập họp cả đại đội. 17Chúng mặc cho Ngài tấm áo màu tía, bện chiếc mũ bằng gai đội lên đầu Ngài. 18Chúng giả vờ chào: “Lạy Vua dân Do-thái!” 19rồi lấy gậy đập lên đầu Chúa, khạc nhổ vào mặt Ngài, và quỳ gối lạy. 20Chế giễu xong, chúng cởi áo màu tía ra, mặc áo dài lại cho Chúa, rồi dẫn Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự.

Chúa chịu đóng đinh

21Si-môn, người xứ Ly-bi, vừa từ thôn quê lên Giê-ru-sa-lem, bị bọn lính bắt vác cây thập tự cho Chúa. (Si-môn là cha của Á-lịch-sơn và Ru-phu).
22Bọn lính giải Chúa lên đồi Gô-gô-tha (nghĩa là đồi Sọ). 23Chúng cho Ngài uống rượu pha nhựa thơm, nhưng Ngài không uống.
24Bọn lính đóng đinh Chúa trên cây thập tự. Chúng gieo súc sắc chia nhau bộ áo của Ngài, mỗi người lãnh một phần.
25Chúa bị đóng đinh vào khoảng 9 giờ sáng.
26Tấm bảng tội trạng ghi mấy chữ: “Vua dân Do-thái”. 27Bọn lính cũng đóng đinh hai tướng cướp trên cây thập tự, một tên bên phải, một tên bên trái Chúa. 28Việc xảy ra đúng như lời tiên tri trong Thánh kinh: “Ngài bị kể vào hàng phạm nhân”.
29Khách qua đường lắc đầu, sỉ nhục Chúa: “Ha! Anh đòi phá nát Đền thờ rồi xây lại trong ba ngày! 30Sao không tự giải cứu và xuống khỏi cây thập tự đi!”
31Các thầy trưởng tế và các thầy dạy luật cũng chế nhạo: “Nó cứu người khác giỏi lắm mà cứu mình không nổi! 32Này, Chúa Cứu Thế, Vua dân Do-thái! Phải xuống khỏi cây thập tự cho chúng tôi thấy, chúng tôi mới tin chứ!” Hai tên cướp bị đóng đinh với Chúa cũng sỉ nhục Ngài.

Chúa tắt thở

33Từ 12 giờ trưa, khắp nơi đều tối đen như mực cho đến 3 giờ chiều. 34Đúng 3 giờ, Chúa Giê-xu kêu lớn: “Thượng Đế ơi! Thượng Đế ơi! Sao Ngài lìa bỏ Con?” 35Nghe tiếng kêu, mấy người đứng gần bảo: “Này, nó gọi Ê-li!” 36Một người chạy đi lấy bông đá tẩm rượu chua, buộc vào đầu cây gậy đưa lên cho Chúa nhấm, và nói: “Để chờ xem Ê-li có đến đem nó xuống không!”
37Chúa Giê-xu kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở. 38Bức màn trong Đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới.
39Viên đại đội trưởng đứng trước cây thập tự, thấy Chúa qua đời như thế, liền nhìn nhận: “Người này đúng là Con Thượng Đế!”
40Một số phụ nữ nhìn từ đàng xa. Trong số đó có Ma-ri Mặc-lan, Ma-ri mẹ Gia-cơ nhỏ và Giô-sép, cùng Sa-lô-mê. 41Khi Chúa còn ở Ga-li-lê, họ đã cùng nhiều phụ nữ khác đi theo phục vụ Ngài. Họ mới theo Chúa lên Giê-ru-sa-lem đé dự lễ Vượt qua.

Giô-sép chôn xác Chúa

42Hôm đó, nhằm ngày chuẩn bị lễ Vượt qua. Đến chiều tối, 43Giô-sép, người A-ri-ma-thê, một nhân viên có uy tín trong Hội đồng Quốc gia, từng trông đợi Nước Trời, đã bạo dạn đến xin Phi-lát cho lãnh xác Chúa Giê-xu.
44Phi-lát không tin Chúa Giê-xu đã chết, nên gọi viên đại đội trưởng đến phối kiểm. 45Khi viên sĩ quan xác nhận Chúa đã tắt hơi, Phi-lát cho phép Giô-sép được lãnh xác Ngài.
46Giô-sép mua một cây vải gai, gỡ xác Chúa xuống khâm liệm, chôn trong huyệt đá đục bên sườn núi, rồi lăn một tảng đá lớn chặn trước cửa mộ.
47Ma-ri Mặc-lan và Ma-ri mẹ Giô-sép theo dõi nên biết nơi an táng Chúa.