9

1Jêh ri Brah Yêsu lah ma phung oh mon Păng: "N'hêl nanê̆, gâp lah ngăn ma khân may, geh ƀaƀă tâm phung gŭ ta aơ, geh nơm mâu mra khĭt ôh lor ma khân păng saơ jêh ƀon bri hđăch Brah Ndu tât ma nau brah."

Nau Brah Yêsu Rgâl Săk Păng Nơm

2Rlau prao nar Brah Yêsu jă leo Y-Pêtrôs, Y-Yakơ, jêh ri Y-Yôhan hao yôk prêh êng khân păng. Jêh ri săk jăn Brah Yêsu geh nau rgâl (njêng săk) ta năp pe nuyh khân păng. 3Ao jâr Păng jêng chrêk lơp, nglang bhiau ral ngăn ngên, nglang lơn ma nau bu dơi jan ta neh ntu aơ. 4Y-Êli jêh ri Y-Môis tâm mpơl ma khân păng. Phung bar hê nây gŭ nkoch bri đah Brah Yêsu. 5Y-Pêtrôs lah ma Brah Yêsu: "Hơi Kôranh nơm nti, ueh ngăn hên gŭ ta aơ. Ăn hên ƀư pe mlâm ngih bok, du mlâm ma may, du mlâm ma Y-Môis, jêh ri du mlâm ma Y-Êli." 6Yorlah Y-Pêtrôs mâu gĭt moh nau lah, yorlah lĕ pe khân păng klach ngăn ngên. 7Ƀâtlât ta nây geh ndâr tŭk nkŭm khân păng jêh ri geh bâr ngơi luh bơh tâm tŭk: "Aơ yơh jêng kon gâp, nơm gâp rŏng ngăn ngên; ăn khân may iăt hom nau Păng." 8Ƀâtlât, pe nuynh phung oh mon klep n'gơr uănh văr jŭm, mâu hôm saơ bunuyh, knŏng du huê Brah Yêsu dơm gŭ ndrel ma khân păng.
9Tơlah khân păng trŭnh jêh bơh klơ yôk, Brah Yêsu buay mprân lơi phung oh mon păng, lơi nkoch bri đưn đŏng ma bu ôh lĕ ntil nau khân păng hŏ saơ jêh, ăn tât Kon Bunuyh dâk rêh jêh tă bơh phung khĭt. 10Pô nây, khân păng mpôn nau nây gĭt êng khân păng nơm, dôl nây khân păng tâm ôp ndrăng khân păng, nâm bu ntĭt nau dâk rêh tă bơh phung khĭt. 11Khân păng ôp ma Brah Yêsu: "Mâm phung kôranh nchih samƀŭt lah ma Y-Êli mra văch lor?" 12Yêsu plơ̆ lah: "Nanê̆ Y-Êli mra văch lor gay nkra tay lĕ rngôch kan. Ƀiălah mâm ƀư bu nchih jêh ri ma Kon Bunuyh mra dơn âk nau rêh ni jêh ri bu mra mưch ma păng? 13Ƀiălah gâp lah ma khân may, Y-Êli tât jêh, jêh ri khân păng ƀư jêh ma păng tĭng nâm khân păng ŭch, tĭng nâm nau bu nchih jêh di ma păng."

Bunuyh Brah Mhĭk Lơh

14Brah Yêsu ndrel pe nuyh tât ma phung oh mon ƀaƀă, saơ phung ƀon lan âk ngăn gŭ nchueng jŭm khân păng, jêh ri geh phung kôranh nchih samƀŭt tâm rlăch đah phung oh mon nây. 15Ƀâtlât lĕ rngôch phung ƀon lan âk saơ jêh Brah Yêsu, geh nau hih rhâl ngăn, jêh ri nchuăt hăn ran mbah Brah Yêsu. 16Brah Yêsu ôp ma khân păng: "Moh nau khân may tâm rlăch đah phung oh mon aơ?" 17Geh du huê tâm phung âk nây lah ma Brah Yêsu: "Hơi Kôranh nơm nti, gâp njŭn leo kon bu klâu gâp ma may, geh brah mhĭk mlo lăp gŭ tâm păng. 18Kêng nôk tât, păng ƀư ma ôbăl, chalôt ta neh. Luh mpŭnh dak diu trôm mbung, rket sêk, jêh nây khĭt yơh n'ho dăng jâng ti. Gâp dăn jêh ma phung oh mon may mprơh brah mhĭk nây, ƀiălah khân păng mâu dơi mprơh ôh." 19Brah Yêsu plơ̆ lah ma khân păng: "Hơi ndŭl mpôl mâu chroh ri, ndah klăp jŏ gâp mra gŭ ndrel ma khân may? Ndah klăp jŏ gâp mra srôih ndrel ma khân may hia? Njŭn leo hom kon may ri tât ma gâp." 20Jêh ri khân păng njŭn leo kon se nây ma Brah Yêsu, jêh ri lah brah mhĭk saơ Brah Yêsu ƀâtlât ta nây brah mhĭk rgu râm săk jăn ôbăl. Ôbăl chalôt ta neh plăch nkŭp mplơt, luh mpŭnh dak diu trôm mbung. 21Brah Yêsu ôp mbơ̆ păng: "Ndah hŏ jŏ ôbăl geh nau nây?" Păng lah: "Ntơm bơh hôm jê̆. 22Ƀaƀơ brah mhĭk mbŭk ôbăl tâm ŭnh mâu lah nkrâm tâm dak gay ƀư nkhĭt ôbăl. Ƀiălah may dơi kơl, yô̆ an ma hên jêh ri sâm kơl hên ƀă." 23Brah Yêsu lah ma păng, "Tơlah may dơi! Lĕ rngôch nau dơi dadê ma mbu nơm chroh." 24Ƀâtlât mbơ̆ kon se nây nter lah: "Gâp chroh yơh; sâm kơl nau chroh gâp rdja!" 25Tơlah Brah Yêsu saơ phung ƀon lan âk ri nchuăt ran, văch tât, pôri Păng nduyh, lah ma brah mhĭk nây pô aơ: "Hơi brah mlo jêh ri tê̆k, Gâp đă may luh du tă bơh kon se jê̆ aơ, lơi hôm may lơh ndje păng ôh." 26Jêh brah mhĭk nter jêh ri rgu mprâm săk jăn ôbăl dŭt ktang ngăn, ri mơ păng luh. Kon se nây lĕ khĭt yơh jêh du ndâm; kŏ tât tâm phung âk nây lah: "Ôbăl khĭt jêh." 27Ƀiălah Brah Yêsu kuăn ta ti ôbăl jêh ri rdâk ôbăl dâk, jêh ri ôbăl n'ho dâk ro.
28Brah Yêsu lăp jêh tâm ngih, phung oh mon păng ôp păng dôl păng gŭ êng: "Mâm ƀư hên mâu dơi nsot brah mhĭk nây?" 29Brah Yêsu plơ̆ lah ma khân păng, "Ntil brah mhĭk nây bu mâu dơi nsot ôh, knŏng ma nau mbơh sơm yơh dơi."

Brah Yêsu Mbơh Tay Nau Păng Mra Khĭt Jêh Ri Dâk Rêh Đŏng

30Tă bơh ntŭk nây khân păng n'ho hăn găn n'gor Galilê, ƀiălah mâu ŭch ăn bu gĭt ôh; 31yorlah păng nti ma phung oh mon păng, lah ma khân păng: "Bu mra jao Kon Bunuyh tâm ti phung bunuyh khân păng mra ƀư khĭt lơi; jêh bu ƀư nkhĭt, lôch pe nar păng mra dâk rêh." 32Ƀiălah phung oh mon mâu gĭt rbăng ôh nau ngơi nây, jêh ri khân păng klach hêng mâu janh ôp Brah Yêsu ôh.

Nau Dêh Rhêt Ma Bu

33Khân păng tât ta ƀon Kapernum. Dôl Păng gŭ tâm ngih, Brah Yêsu ôp ma khân păng: "Moh nau tâm rlăch ndrăng khân may rŏ trong ndơh?" 34Ƀiălah khân păng gŭ răk klăk, yorlah rŏ trong khân păng tâm rlăch jêh ăn gĭt mbu nơm jêng toyh lơn tâm phung khân păng. 35Brah Yêsu gŭ jêh ri kuăl phung jât ma bar nuyh; jêh ri lah ma khân păng: "Tơlah mbu nơm ŭch jêng nơm lor lơn, ăn păng jêng nglĕ dŭt lơn; jêh ri jêng oh mon ma lĕ rngôch bunuyh." 36Pôri, Brah Yêsu sŏk du huê kon se jê̆, ăn ta nklang phung oh mon păng; jêh nây Păng pư tô̆ ôbăl, dôl mbơh ma phung nây: 37"Mbu nơm rom du huê kon se jê̆ nâm bu pô aơ ma amoh gâp, nâm bu rom gâp lĕ; jêh ri mbu nơm rom gâp, mâu di rom knŏng gâp ôh, ƀiălah păng rom nđâp ma Nơm tơm njuăl gâp."

Brah Yêsu Buay Nau Nach

38Y-Yôhan lah ma Brah Yêsu: "Hơi Kôranh nơm nti, hên saơ du huê bunuyh nsot brah mhĭk yor ma amoh may, hên buay păng, păng mâu tĭng he ôh." 39Ƀiălah Brah Yêsu lah: "Lơi ta buay păng ôh, yorlah mâu geh ôh du huê dơi ƀư nau khlay, tâm amoh gâp mra gơnh ngơi mhĭk ma gâp. 40Yorlah mbu nơm mâu tâm rdâng đah he jêng băl he. 41Yor nây, n'hêl nanê̆ gâp lah ma khân may, mbu nơm ăn ma khân may nhêt du kchok dak ma amoh gâp, yorlah khân may jêng oh mon Brah Krist, nơm nây mâu mra roh ôh nau nkhôm ma păng."

Nau Ndơm

42"Ƀiălah mbu nơm nsŭk du huê tâm phung kon se aơ lĕ chroh ma gâp ăn păng chalơi, ueh lơn ăn bu kât ta trô ko păng du mlâm mpăl lŭ toyh jêh ri nklơ̆ păng tâm dak mƀŭt. 43Tơlah ti may nsŭk may nơm, ăn may ƀư tih, koh lơi păng; ueh lơn may lăp tâm nau rêh geh knŏng du đah ti, ma may geh bar đah ti jêh ri lăp tâm ndrung ŭnh, tâm ŭnh mâu blau nhhât ôh. 44Ta nây rahai khân păng mâu blau khĭt ôh; jêh ri ŭnh mâu blau nhhât lĕ. 45Jêh ri tơlah jâng may nsŭk may nơm, ăn may ƀư tih, koh lơi păng, ueh lơn may lăp tâm nau rêh geh knŏng du đah jâng ma may geh bar đah jâng jêh ri bu mƀăr may tâm ndrung ŭnh. 46Ta nây rahai khân păng mâu blau khĭt ôh, jêh ri ŭnh mâu blau nhhât lĕ. 47Jêh ri tơlah măt may nsŭk may nơm ăn may ƀư tih, rloch lơi păng; ueh lơn may lăp tâm ƀon bri hđăch Brah Ndu ma du ding măt, ma may geh bar ding măt jêh ri bu mƀăr may tâm ndrung ŭnh. 48Ta nây rahai khân păng mâu blau khĭt ôh, jêh ri ŭnh mâu blau nhhât lĕ. 49Yorlah bu mra pâr ăp nơm đah ŭnh.
50"Boh jêng ndơ kah, ƀiălah tơlah boh roh nau kah păng, mâm đah khân may mra ƀư kah đŏng păng? Ăn khân may geh boh tâm nuih n'hâm khân ay may nơm, jêh ri ăn ay may gŭ đăp mpăn ndrăng khân ay may."