10

Mười hai sứ đồ

1Chúa Giê-xu gọi mười hai sứ đồ đến gần, cho họ quyền năng đuổi quỷ và chữa bệnh.
2Đây là tên mười hai sứ đồ:
Si-môn (Chúa đặt tên là Phê-rơ)
Anh-rê, em Si-môn
Gia-cơ, con Xê-bê-đê
Giăng, em Gia-cơ
3Phi-líp
Ba-thế-lâm
Thô-mai
Mã-thi, người thu thuế
Gia-cơ, con An-phê
Tha-đê
4Si-môn, đảng viên Xê-lốt
Giu-đa ích-ca-ri-ốt (người phản Chúa sau này).
5Chúa sai mười hai sứ đồ lên đường và căn dặn: “Đừng đi đến các dân ngoại quốc hoặc vào các thành phố người Sa-ma-ri, 6nhưng trước hết hãy đi tìm các con chiên thất lạc của nhà Y-sơ-ra-ên, 7loan báo cho họ biết Nước Trời đã đến gần, 8chữa lành bệnh tật, trị chứng phong cùi, khiến người chết sống lại, đuổi quỷ khỏi người bị ám. Các con đã được ban tặng quyền năng, nên hãy phục vụ miễn phí cho nhân dân.
9“Đừng mang theo tiền bạc, 10túi hành trang. Đừng mang thêm áo choàng, giày dép, cũng đừng cầm gậy đi đường, vì các con sẽ được người ta săn sóc, tiếp đãi. 11Khi vào thành phố hay xã thôn nào, nên tìm đến nhà người chân thành xứng đáng, ở lại đó cho đến khi đi nơi khác. 12Khi xin phép ở lại, phải tỏ tình thân thiện. 13Nếu thấy họ xứng đáng, các con cầu phúc lành cho họ; nếu không, phúc lành sẽ trở về các con. 14Nếu nhà nào hay thành nào không tiếp rước, nghe lời các con, cứ giũ áo ra đi để chứng tỏ các con không còn chịu trách nhiệm về số phận của họ. 15Ta nói quả quyết, đến ngày Phán xét, các thành phố gian ác như Sô-đôm và Gô-mô-rơ còn có thể dung thứ hơn thành ấy.
16“Này, ta sai các con đi như chiên vào giữa bầy muông sói. Phải thận trọng như rắn và hiền lành như bồ câu! 17Phải đề phòng! Người ta sẽ bắt giải các con ra tòa, đánh đập các con giữa hội trường. 18Vì ta, họ sẽ giải các con đến trước mặt các vua và các tổng trấn. Đó là cơ hội để các con nói về ta cho họ và cho các dân tộc nước ngoài. 19Khi bị đưa ra tòa, đừng lo phải nói những gì, vì đúng lúc, Thánh Linh sẽ cho các con những lời đối đáp thích hợp. 20Lúc ấy không phải các con nói nữa, nhưng chính Thánh Linh của Cha các con trên trời sẽ nói qua môi miệng các con.
21“Anh sẽ phản bội, đem nộp em cho người ta giết. Cha sẽ nộp con. Con cái sẽ phản nghịch, đưa cha mẹ vào chỗ chết.
22Mọi người sẽ ganh ghét các con, vì các con là môn đệ ta. Ai nhẫn nhục chịu đựng cho đến cuối cùng sẽ được cứu.
23“Nếu các con bị khủng bố trong thành này, nên trốn qua thành khác. Trước khi các con đi khắp các thành trong nước, ta đã đến rồi.
24‘‘Môn đệ không hơn thầy; tôi tớ không hơn chủ. 25Cùng lắm, môn đệ chịu khổ nhục bằng thầy, tôi tớ bị hành hạ bằng chủ. Người ta dám gọi ta là Quỷ vương, còn có tên xấu nào họ chẳng đem gán cho các con?

Nên sợ ai?

26“Đừng sợ họ, vì chẳng có gì che giấu mãi; tất cả các bí mật đều sẽ được công bố cho mọi người.
27“Những điều ta dạy các con ban đêm, nên nói lớn giữa ban ngày; những lời ta thì thầm bên tai, cứ loan báo cho mọi người biết.
28“Đừng sợ những người muốn giết hại các con vì họ chỉ cố thể giết thể xác, mà không giết được linh hồn. Phải sợ Thượng Đế, vì Ngài có quyền hủy diệt cả thể xác và linh hồn trong hỏa ngục. 29Hai con chim sẻ chỉ bán một xu, nhưng nếu Cha các con không cho phép, chẳng một con nào rơi xuống đất. 30Ngài biết cả số tóc trên đầu các con. 31Đừng lo sợ, vì các con quý hơn chim sẻ.

Yêu ai hơn?

32“Ai công khai xưng mình là môn đệ ta, ta cũng sẽ công nhận họ trước mặt Cha ta trên trời. 33Còn ai công khai chối bỏ ta, ta cũng sẽ chối bỏ họ trước mặt Cha ta trên trời.
34“Đừng tưởng ta đến để đem hòa bình cho thế giới. Không, ta đến để chia loài người làm hai. 35Vì ta, mâu thuẫn sẽ diễn ra giữa con trai với cha, con gái với mẹ, con dâu với mẹ chồng. 36Kẻ thù không ở đâu xa, nhưng ở ngay trong nhà. 37Nếu các con yêu cha mẹ hơn ta, các con không đáng làm môn đệ ta. Ai yêu con trai con gái mình hơn ta cũng không đáng làm môn đệ ta. 38Nếu các con không vác cây thập tự mình theo ta, các con không đáng làm môn đệ ta.
39“Ai tham sống sợ chết sẽ mất mạng, nhưng ai hy sinh tính mạng vì ta, sẽ được sống.
40“Ai tiếp rước các con là tiếp rước ta. Ai tiếp rước ta là tiếp rước Thượng Đế, Đấng sai ta đến. 41Nếu các con tiếp rước một nhà tiên tri vì tôn trọng người của Thượng Đế, các con sẽ nhận phần thưởng như nhà tiên tri. Nếu các con tiếp rước một người công chính vì tôn trọng đức công chính, các con sẽ nhận phần thưởng như người công chính. 42Nếu các con cho một người hèn mọn này uống một chén nước lạnh vì người ấy là môn đệ ta, chắc chắn các con sẽ được tưởng thưởng.”