10

Tỗp Muoi Chít La Bar Náq Rien Tễ Yê-su

(Mac 3:13-19; Luca 6:12-16)

1Yê-su arô tỗp muoi chít la bar náq rien tễ án toâq pỡ án. Án yỗn alới bữn chớc têq tuih aloŏh yiang sâuq tễ tỗ cũai cớp têq táq bán dũ ramứh cũai a‑ĩ. 2Ramứh tỗp muoi chít la bar náq ayững atĩ Yê-su la neq: dâu lứq la Si-môn, án ca noau dŏq Phi-er hỡ, cớp Anrê a‑ễm Si-môn. Ntun ễn, bữn bar náq sễm ai, alới la con samiang Sê-badê, ramứh Yacỡ cớp Yang. 3Ntun ễn, bữn Phi-lip, Batê-lami, Thô-mat, cớp Mathia, la cũai parỗm ĩt práq thễq. Bữn Yacỡ con samiang Al-phê, cớp Thadê. 4Bữn Si-môn Sê-lôt cớp Yuda I-cari-ôt, án ca chếq Yê-su yỗn noau cachĩt.

Yê-su Ớn Tỗp Muoi Chít La Bar Náq Pỡq Atỡng

(Mac 6:7-13; Luca 9:1-6)

5Yê-su ớn muoi chít la bar náq nâi pỡq táq ranáq án. Án patâp alới neq: “Anhia chỗi pỡq chu cruang cũai tỡ cỡn cũai I-sarel, cớp chỗi mut tâng vil cũai Sa-mari. 6Ma anhia pỡq chu cũai I-sarel sâng; alới la samoât riang charán cữu khoiq clŏ́c rana. 7Anhia pỡq atỡng neq: ‘Khoiq cheq lứq chơ Yiang Sursĩ táq sốt!’ 8Cóq anhia táq bán máh cũai a‑ĩ, cớp amoong cũai ca khoiq cuchĩt. Cóq anhia táq bán cũai a‑ĩ tut cớp tuih aloŏh yiang sâuq tễ tỗ cũai. Anhia khoiq roap chơ máh ramứh cứq chuai miat anhia. Ngkíq sanua cóq anhia chuai miat cũai canŏ́h tê. 9Anhia chỗi dững yễng, práq, tỡ la sapoan tâng toai anhia. 10Chỗi poac tũi riang cũai susễq crơng sana tễ cũai canŏ́h. Chỗi dững muoi ploah au canŏ́h, tỡ la muoi cu cỡp canŏ́h, tỡ la muoi ntreh ralỡng canŏ́h ễn. Cũai aléq ma táq ranáq chuai cũai canŏ́h, cóq cũai ki chuai loah yỗn án ki bữn crơng sana.
11“Bo anhia toâq pỡ vil toâr tỡ la vil cớt, cóq anhia mut tâng vil ki cớp chuaq cũai ca roap cớp tabỡp tabéh o anhia. Chơ anhia ỡt tâng dống cũai ki toau toâq tangái anhia loŏh tễ vil ki. 12Bo anhia mut tâng dống, cóq anhia blớh carhan o cớp cũai tâng dống sũ ki. 13Khân cũai tâng dống ki roap tabỡp tabéh o anhia, ki anhia câu yỗn alới bữn bán sũan ien khễ. Ma khân alới tỡ bữn roap tabỡp tabéh o anhia, ki anhia chỗi câu ngkíq yỗn alới. 14Khân bữn muoi dống tỡ la muoi vil, ma cũai tỡ bữn tabỡp tabéh anhia o cớp tỡ ễq tamứng parnai anhia atỡng, bo anhia loŏh tễ ntốq ki cóq anhia trutrếh phốn cutễq tễ ayững, táq tếc cũai tâng ntốq ki tỡ bữn roap anhia. 15Cứq atỡng anhia samoât lứq, toâq tangái Yiang Sursĩ rablớh nheq tữh cũai, án táq yỗn alới ca ỡt tâng vil ki bữn túh coat hỡn tễ cũai tâng vil Sadôm cớp vil Camô-rơ tễ mbŏ́q.”

Yê-su Atỡng Tễ Ramứh Túh Coat

(Mac 13:9-13; Luca 21:12-19; 12:11-12)

16“Nâi! Cứq ớn anhia pỡq samoât riang charán cữu pỡq mpứng dĩ acho cruang. Ngkíq cóq anhia rangoaiq khễuq riang cusân, cớp khũn mantoat o ariang chớm tariap. 17Cóq anhia nhêng o cũai canŏ́h, yuaq alới ễ cỗp anhia, chơ dững anhia toâq pỡ cũai sốt. Cớp alới toân anhia tâng máh dống sang tỗp I-sarel. 18Cỗ anhia puai cứq, bữn cũai canŏ́h ễ dững anhia toâq pỡ cũai sốt cớp toâq pỡ cũai puo hỡ. Ngkíq anhia bữn atỡng tễ ngê cứq yáng moat alới, cớp yáng moat cũai tỡ cỡn cũai I-sarel hỡ. 19Toâq noau dững anhia pỡ cũai sốt, anhia chỗi clơng nhũang ntrớu anhia yoc ễ pai. Bo ki anhia lứq bữn roap máh santoiq anhia yoc ễ pai. 20Santoiq ki tỡ bữn tễ anhia bữm, ma santoiq ki loŏh tễ Raviei Mpoaq anhia tâng paloŏng. Án atỡng yỗn anhia dáng santoiq ki.
21“Lứq sễm ai ễ cỗp ratuaq sễm ai, cớp chiau yỗn noau cachĩt, cớp mpoaq táq machớng ki tê chóq con án. Con acái ra‑ũan chóq mpiq mpoaq alới, cớp alới chiau mpiq mpoaq yỗn noau cachĩt alới. 22Nheq tữh cũai lứq kêt anhia cỗ tian anhia puai ngê cứq. Ma cũai aléq rơi tanhĩr toau sốt anhúq án, Yiang Sursĩ lứq chuai amoong cũai ki. 23Toâq cũai táq túh coat chóq anhia tâng muoi vil, ki anhia lúh pỡq chu vil canŏ́h ễn. Cứq atỡng anhia samoât lứq, anhia tỡ yũah táq moâm máh ranáq anhia ễ táq tâng dũ vil tâng cruang cũai I-sarel nhũang cứq Con Yiang Cỡt Cũai toâq loah pỡ cutễq nâi.
24“Án ca rien tỡ bữn toâr hỡn tễ thâi. Cớp án ca sũl tỡ bữn toâr hỡn tễ cũai ncháu. 25Ngkíq, án ca rien cóq pruam chĩuq túh coat machớng thâi án tê. Cớp án ca sũl cóq pruam chĩuq túh coat machớng ncháu án tê. Khân noau acrieiq án ca ncháu dống, pai án la ramứh Bên-sabul, ntâng hỡn ễn noau acrieiq cũai canŏ́h tâng dống ki.”

Yê-su Atỡng Chỗi Ngcŏh Cũai

(Luca 12:2-9)

26“Ngkíq anhia chỗi ngcŏh cũai canŏ́h. Tỡ bữn ramứh ntrớu noau pul cutooq sanua, ma chumát ramứh ki noau tỡ têq pul cutooq noâng. Cớp ranáq ntrớu noau táq clỡp sanua, chumát noau tỡ têq táq clỡp noâng. 27Máh santoiq ntrớu cứq atỡng anhia sanua, cóq anhia atỡng loah santoiq ki yỗn dũ náq cũai canŏ́h dáng tê. Cớp santoiq ntrớu cứq atỡng yỗn ống tỗp anhia sâng, cóq anhia atỡng loah santoiq ki yỗn dũ cruang canŏ́h dáng tê. Nâi la samoât riang cứq atỡng anhia tâng ntốq canám, mŏ anhia atỡng loah santoiq ki tâng ntốq poang tráh ễn. 28Anhia chỗi ngcŏh cũai têq cachĩt tỗ anhia, ma raviei anhia alới tỡ têq cachĩt. Ma cóq anhia ngcŏh ống Yiang Sursĩ sâng, yuaq Yiang Sursĩ têq cachĩt tỗ anhia, cớp raviei anhia têq án apŏ́ng tâng pống sarloac. 29Anhia dốq chỡng bar lám chớm téc-téc, ma kia án nghễl lứq. Ma khân bữn muoi lám chớm téc-téc ki cuchĩt, lứq Mpoaq anhia tâng paloŏng khoiq dáng tễ ramứh ki. 30Dũ ntreh sóc tâng plỡ anhia, lứq Yiang Sursĩ khoiq ngih chơ. 31Ngkíq, anhia chỗi ngcŏh ntrớu noâng, yuaq rangứh anhia la Yiang Sursĩ pasếq hỡn tễ sa‑ữi lám chớm téc-téc.
32“Cũai aléq ma ngin yáng moat cũai canŏ́h, pai án puai muoi mứt cớp cứq, machớng ki tê cứq ngin loah án yáng moat Mpoaq cứq tâng paloŏng. 33Ma cũai aléq calỡih cứq yáng moat cũai canŏ́h, machớng ki tê cứq calỡih loah án yáng moat Mpoaq cứq tâng paloŏng.”

Yê-su Atỡng Cóq Anhia Ayooq Án Hỡn Tễ Cũai Canŏ́h

(Luca 12:51-53; 14:26-27)

34“Anhia chỗi chanchớm cứq toâq pỡ nâi yỗn dũ náq cũai tâng cutễq nâi ỡt ien khễ. Cứq toâq pỡ nâi tỡ bữn táq yỗn cũai ỡt ien khễ, ma lứq cứq dững pla dau. 35Cứq toâq dŏq táq yỗn manoaq tỡ bữn pruam chóq manoaq. Con samiang ễ chíl mpoaq. Con mansễm ễ chíl mpiq. Cumân ễ chíl yacán. 36Dếh cũai ỡt muoi dống sũ la manoaq cỡt par‑ũal chóq manoaq.
37“Cũai aléq ma ayooq mpiq mpoaq hỡn tễ án ayooq cứq, cũai ki tỡ bữn pĩeiq cỡt cũai cứq. Cớp cũai aléq ma ayooq con samiang tỡ la con mansễm hỡn tễ án ayooq cứq, cũai ki tỡ bữn pĩeiq cỡt cũai cứq. 38Cũai aléq ma tỡ bữn ĩt dỗl aluang sangcáng án bữm, chơ puai cứq, cũai ki tỡ bữn pĩeiq cỡt cũai cứq. 39Cũai aléq ma pasếq rangứh án tâng dỡi nâi, rangứh cũai ki lứq pứt. Ma cũai aléq ma chĩuq pứt rangứh án tâng dỡi nâi cỗ tian án ễ puai cứq, raviei cũai ki lứq bữn tamoong mantái níc.”

Yê-su Atỡng Tễ Cóng Cũai Ca Chuai

(Mac 9:41)

40“Cũai aléq tabỡp tabéh o anhia, la samoât án tabỡp tabéh o cứq tê. Cớp cũai aléq tabỡp tabéh o cứq, la samoât án tabỡp tabéh o Ncháu ca ớn cứq toâq tê. 41Cũai aléq tabỡp tabéh o chóq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ yuaq án la tang bỗq Yiang Sursĩ, cũai ki bữn cóng ĩn cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tê. Cớp cũai aléq tabỡp tabéh o cũai tanoang o, yuaq án la cũai tanoang o, cũai ki lứq bữn cóng machớng cũai tanoang o tê. 42Khân cũai aléq yỗn manoaq cũai cacớt lứq tâng tỗp rien tễ cứq nguaiq muoi cachoc dỡq leng yuaq cũai cacớt ki sa‑âm cứq, lứq samoât án ca chuai tỡ bữn ŏ́q cóng tễ ranáq án táq.”