12

Nau Phung Oh Mon Roih Sa Ba Nar Saƀat

1Rnôk nây dôl Brah Yêsu rgăn ta mir bu tâm nar Saƀat, phung oh mon păng ji ngot. Khân păng roih sa ba tâm mir bu. 2Phung Pharisi saơ, pôri khân păng lah ma Brah Yêsu: "Uănh hom phung oh mon may, ƀư nau bu mâu vay ƀư tâm nar Saƀat." 3Brah Yêsu lah ma khân păng: "Khân may mâu mâp uănh hĕ tâm ndrom samƀŭt nau bu nkoch bri ma Y-Đavit ƀư, tơlah păng jêh ri phung hăn ndrel păng ji ngot. 4Mâm păng lăp tâm ngih Brah Ndu jêh ri sa kapŭng nhhơr ma Brah Ndu, kapŭng nây păng, mâu lah phung hăn ndrel păng mâu vay sa ôh, ƀiălah knŏng phung kôranh ƀư brah sa? 5Mâu lah khân may mâu mâp uănh tâm ndrom samƀŭt nau vay, bu nkoch bri ma phung kôranh ƀư brah tâm ngih brah Yuđa, khân păng rlau nar Saƀat ƀiălah mâu ƀư tih ôh? 6Pôri gâp lah ma khân may, geh ta aơ du huê bu yơk lơn ma ngih brah Yuđa. 7Tơlah khân may gĭt rbăng mâm nau ngơi aơ: 'Gâp ŭch nau blau yô̆, mâu di ndơ ƀư brah ôh, 'khân may mâu nduyh ôh phung mâu mâp ƀư tih. 8Yorlah Kon Bunuyh jêng kôranh ma nar Saƀat."

Brah Yêsu Ƀư Bah Bunuyh Siăr Ti

9Du tă bơh nây, Păng lăp tâm ngih rƀŭn Yuđa. 10Păng saơ ta nây du huê bunuyh siăr du đah ti. Geh bunuyh ôp ma Brah Yêsu: "Vay lĕ ƀư bah tâm nar Saƀat?" Khân păng lah pô nây ŭch joi nau phong Brah Yêsu. 11Brah Yêsu lah ma khân păng: "Mbu nơm tâm phung khân may, tơlah geh du mlâm biăp tŭp tâm brŏng nar Saƀat păng mâu đŏt ôh ôbăl klơ kơh? 12Ƀiălah du huê bunuyh khlay lơn ma du mlâm biăp! Pôri vay lĕ ƀư nau ueh tâm nar Saƀat." 13Jêh nây Păng lah ma bunuyh siăr ti, "Yơr hom ti may." Nơm nây yơr ro, jêh ri ti păng dơi bah nâm bu ti đah ri. 14Ƀiălah phung Pharisi luh jêh ri tâm nchră joi nau dơi nkhĭt Brah Yêsu.
15Jêh ri Brah Yêsu gĭt, pôri Păng du tă bơh nây. Geh âk bunuyh tĭng ndô̆ Păng jêh ri Păng ƀư bah lĕ rngôch khân păng, 16jêh ri păng buay khân păng mâu ăn mbơh nau nây ma bu gĭt ôh. 17Pôri ƀư nanê̆ jêh nau kôranh nơm mbơh lor, Y-Êsai, mbơh jêh pô aơ:
18"Aơ, oh mon gâp săch jêh jêng nơm gâp rŏng ngăn ngên,
 tâm Păng gâp geh nau maak ngăn.
 Gâp mra ăn Brah Huêng Ueh gâp trŭnh ta Păng, jêh ri păng mra mbơh nau sŏng srăng ma phung ndŭl mpôl bunuyh.
19Păng mâu tâm rlăch mâu lah nter ôh, mâu lĕ bu mra tăng bâr Păng rŏ trong.
20Păng mâu rtăch lơi ôh tơm treng hŏ deh jêh, jêh ri Păng mâu khôm lơi ôh ŭnh jrêng bơi nhhât, kŏ tât Păng ăn nau sŏng srăng dơi.
21Jêh ri phung padih mra kâp gân tâm amoh Păng."

Brah Yêsu Jêh Ri Bêlsêbul

22Dôl nây bu njŭn leo ma Brah Yêsu, du huê bunuyh brah mhĭk lơh, chieh măt jêh ri mlo. Păng ƀư bah khân ôbăl jêh ri bunuyh mlo blau ngơi, bunuyh chieh dơi saơ ang. 23Phung âk hih rhâl ngăn, lah pô aơ: "Di lĕ bunuyh aơ jêng kon Y-Đavit." 24Ƀiălah jêh phung Pharisi tăng pôri khân păng lah: "Bunuyh nây nsot brah mhĭk tâm amoh Bêlsêbul, du huê kon hđăch, phung brah mhĭk."
25Brah Yêsu gĭt nau mĭn khân păng jêh ri lah: "Tơlah du ƀon hđăch tâm nkhah tâm pă păng nơm, păng mra rai yot, jêh ri ăp ƀon mâu lah ăp ngih tâm nkhah tâm pă păng nơm, mâu dơi gŭ ƀaƀơ ôh, 26tơlah Satan nsot Satan nơm păng tâm nkhah ndrăng păng nơm; mâm ƀon bri hđăch păng dơi gŭ nâp? 27Jêh ri tơlah gâp nsot brah mhĭk tâm amoh Bêlsêbul, bi phung kon khân may, mbu amoh khân păng nsot? Yor nây khân păng nơm yơh mra phat dôih khân may. 28Ƀiălah tơlah gâp nsot phung brah mhĭk tâm amoh Brah Huêng Ueh Brah Ndu, pôri ƀon bri hđăch Brah Ndu tât jêh ma khân may. 29Mâu lah mâm ƀư bu dơi lăp tâm ngih du huê bunuyh ktang jêh ri pit ndô ndơ păng, tơlah bu mâu chăp lơi bunuyh ktang nây lor? Păng chăp lơi nơm nây lor mơ, păng dơi pit ndơ tâm ngih păng. 30Mbu nơm mâu gŭ ndrel ma gâp, nơm nây jêng rlăng đah gâp, jêh ri mbu nơm mâu tâm gop đah gâp, păng mra nkhah êng êng. 31Pôri gâp lah ma khân may, lĕ rngôch nau tih, lĕ rngôch nau ngơi sưr bu mra yô̆ ma phung bunuyh, ƀiălah nau ngơi sưr đah Brah Huêng Ueh bu mâu dơi yô̆ ôh. 32Jêh ri tơlah mbu nơm ngơi mhĭk ma Kon Bunuyh nau tih păng bu mra yô̆ an; ƀiălah tơlah mbu nơm ngơi mhĭk ma Brah Huêng Ueh, nau tih păng bu mâu dơi yô̆ ôh, tâm rnôk aơ mâu lah tâm rnôk pakơi taơ tâm ban lĕ."

Du Mlâm Tơm Si Jêh Ri Play Păng

33"Mâu lah tơm si ueh play păng ueh tâm ban lĕ; mâu lah tơm si mhĭk, play păng mhĭk lĕ; yorlah bu dơi gĭt năl tơm si ta play păng. 34Hơi phung kon bêh rmâng! Khân may phung djơh mhĭk, mâm dơi ngơi nau ueh? Yorlah mbung bâr ngơi hŏ bêng ler jêh tâm nuih n'hâm. 35Bunuyh ueh mpơl ndơ ueh tă bơh ntŭk prăp nau ueh păng, ƀiălah bunuyh mhĭk mpơl ndơ mhĭk tă bơh ntŭk prăp nau mhĭk păng. 36Gâp mbơh ma khân may, tâm nar phat dôih bu mra mbơh lĕ rngôch nau păng ngơi mâu khlay; 37yorlah bu mra kơp khân may sŏng yor nau khân may ngơi, jêh ri tâm rmal khân may yor nau khân may ngơi đŏng."

Brah Yêsu Dun Ƀư Nau Mbên Khlay

38Jêh nây, geh ƀaƀă phung kôranh nchih samƀŭt jêh ri phung Pharisi lah ma Păng: "Hơi Kôranh nơm nti ơi, hên ŭch uănh may ƀư nau mbên khlay." 39Păng plơ̆ lah ma phung nây: "Phung ndŭl mpôl ƀai jêh ri văng tĭr aơ, dăn du ntil nau mbên khlay; ƀiălah mâu geh nau mbên khlay êng ma khân may ôh, knŏng nau mbên khlay ma kôranh nơm mbơh lor Y-Yônas. 40Yorlah nâm bu Y-Yônas gŭ tâm trôm ndŭl ka toyh pe nar pe măng, pôri lĕ Kon Bunuyh mra gŭ tâm trôm neh ntu pe nar pe măng. 41Tât ta nar phat dôih phung bunuyh ƀon lan Ninive mra dâk ndrel ma phung ndŭl mpôl aơ; jêh ri phung khân păng mra tâm rmal phung ndŭl mpôl aơ; yorlah phung bunuyh ƀon lan Ninive mƀăr lơi nau tih, tơlah Y-Yônas mbơh lor, jêh ri aơ geh du huê toyh lơn ma Y-Yônas. 42Tât ta nar phat dôih hđăch bu ur tă padâng mra dâk ndrel ma phung ndŭl mpôl aơ, jêh ri bu ur nây mra tâm rmal khân păng; yorlah păng văch tă bơh n'gar neh ntu ŭch iăt nau gĭt mĭn hđăch Salômôn, jêh ri aơ geh du huê toyh lơn ma hđăch Salômôn."

Brah Mhĭk Ƀơ̆ Lăp Gŭ Tay

43"Tơlah brah mhĭk luh du tă bơh du huê bunuyh, păng hăn tâm ntŭk sơh joi ntŭk rlu, ƀiălah păng mâu saơ ôh. 44Pôri păng lah: Gâp mra plơ̆ gŭ tâm ngih gâp mhe luh dơh, jêh ri tơlah păng plơ̆ ta ngih nây, păng saơ ngih hŏng, pêh kloh jêh, jêh ri rep jêh ăn ueh. 45Păng hăn jêh ri sŏk tay ndrel păng pơh brah mhĭk janh lơn ma păng; khân păng lăp gŭ ta nây. Pôri bunuyh nây jêng mhĭk glăm lơn ma saơm. Pôri phung ndŭl mpôl ƀai aơ mra jêng tâm ban lĕ."

Mê̆ Jêh Ri Phung Oh Brah Yêsu

46Dôl Brah Yêsu ăt gŭ ngơi ma phung âk nây, mê̆ Păng jêh ri phung oh Păng gŭ padih ŭch ngơi đah Păng. 47Geh du huê lah ma Păng: "Aơ, mê̆ may phung oh may gŭ padih. Khân păng ŭch ngơi đah may." 48Păng lah pô aơ: "Mbu nơm mê̆ gâp? Jêh ri mbu nơm phung oh gâp?" 49Jêh ri Păng yơr ti Păng nchŏng ma phung oh mon Păng jêh ri lah: "Aơ, phung mê̆ gâp jêh ri phung oh gâp! 50Yorlah mbu nơm ƀư tĭng nâm nau Mbơ̆ gâp tâm trôk ŭch, păng nây yơh jêng oh, yuh, mâu lah mê̆ gâp."