13

Nau Hôr Ma Ƀon Bri Hđăch Brah Ndu

1Nar nây lĕ Brah Yêsu luh tă bơh ngih jêh ri păng gŭ ta kơh dak mƀŭt. 2Jêh ri geh âk bunuyh rƀŭn jŭm Păng, tât Păng ncho tâm plŭng jêh ri gŭ; bi phung âk gŭ dâk ta kơh. 3Jêh ri Păng nti lah âk ma khân păng ma nau hôr, pô aơ
 Păng lah: "Geh du huê bunuyh srih grăp hăn srih.
4Dôl păng srih du rnglay grăp tŭp rŏ trong, jêh ri geh sĭm văch chôk sa. 5Du rnglay êng tŭp ta neh lŭ, geh neh n'gơ jêh ri găr hon ro, yorlah reh păng mâu lăp jru ôh, 6jêh ri tơlah geh nar luh, nchrat păng, yorlah mâu geh reh jru, păng kro ro. 7Du găr êng tŭp tâm ntŭk lok. Lok hon âk jêh ri in nu păng. 8Du găr êng tŭp tâm ntŭk neh ueh jêh ri play, geh tơ̆ du găr jêng du rhiăng, geh tơ̆ du găr jêng prao jât, geh tơ̆ du găr geh pe jât. 9Pôri, mbu nơm geh tôr rkêng iăt hom." 10Jêh ri phung oh mon hăn dăch ôp Păng: "Mâm ƀư may ngơi ma khân păng ma nau hôr pô nây?" 11Brah Yêsu lah: "Yorlah bu ăn jêh ma khân may gĭt rbăng, nau ndâp ƀon hđăch Brah Ndu, ƀiălah ma khân păng bu mâu ăn nâm bu pô nây. 12Yorlah bu mra ntop ăn ma mbu nơm hŏ geh jêh, jêh ri păng mra geh âk lơn; ƀiălah ma mbu nơm mâu geh bu mra sŏk pit lơi moh ndơ păng hŏ geh jêh. 13Yor nây gâp ngơi ma khân păng ma nau hôr, yorlah khân păng uănh jêh ri mâu saơ ôh, khân păng nkêng tôr mâu tăng ôh, mâu lĕ khân păng gĭt rbăng. 14Pôri n'hêl nanê̆ jêh ma khân păng nau Y-Êsai mbơh jêh tă bơh lor pô aơ:
 'Khân may mra tăng ƀiălah mâu gĭt rbăng, khân may mra uănh ƀiălah mâu saơ.
15Yorlah nuih n'hâm phung aơ jêng brơl, tôr jêng rngêl, măt lĕ nhêp, Lah mâu, măt khân păng lĕ saơ, tôr khân păng lĕ tăng, nuih n'hâm khân păng lĕ gĭt rbăng, klăp lah khân păng plơ̆ tay, gay ma Gâp mra ƀư bah an.' 16Ƀiălah ueh maak yơh ma măt khân may yorlah dơi saơ, jêh ri ueh maak yơh tôr khân may, dơi tăng. 17Nanê̆ gâp mbơh ma khân may, âk phung kôranh nơm mbơh lor jêh ri phung sŏng, ŭch uănh mâm nau khân may saơ aƀaơ, ƀiălah khân păng mâu saơ ôh, jêh ri ŭch iăt, moh nau khân may tăng, ƀiălah khân păng mâu dơi tăng ôh.
18"Pôri ăn khân may iăt hom nâm bu ntĭt nau hôr ma bunuyh srih grăp aơ. 19Tơlah du huê bunuyh tăng nau ngơi ma ƀon hđăch Brah Ndu, jêh ri mâu gĭt rbăng ôh, brah mhĭk văch sŏk lơi, moh nau bu srih jêh tâm nuih n'hâm păng, nây jêng nâm bu grăp srih rŏ trong. 20Bunuyh tăng nau ngơi jêh ri sŏk dơn ro ma nau răm, bunuyh nây jêng nâm bu grăp bu srih ta ntŭk geh lŭ. 21Ƀiălah tâm nuih n'hâm păng mâu geh reh ôh. Pôri păng gŭ rêh ƀâtlât, tơlah geh nau rêh ni, mâu lah nau bu ƀư mhĭk tât yor nau ngơi; păng chalơi ro. 22Bunuyh dơn grăp srih ta ntŭk lok jêng nơm tăng nau ngơi, ƀiălah nau rvê ma neh ntu, nau kơnh ma nau ndrŏng, tŭn jot lơi nau ngơi, jêh ri păng mâu dơi geh play ôh. 23Ƀiălah bunuyh dơn grăp ta neh ueh, jêng nơm iăt nau ngơi jêh ri gĭt rbăng. Nanê̆ păng play du găr jêng tât du rhiăng, ƀaƀă prau jât, ƀaƀă pe jât."
24Brah Yêsu nti ma khân păng nau hôr êng pô aơ: "Ƀon bri hđăch Brah Ndu, jêng nâm bu du huê bunuyh srih grăp ueh tâm mir lŏ păng. 25Ƀiălah dôl bu bêch, bunuyh rlăng păng văch srih gơ̆ mhĭk tâm ba jêh ri păng du. 26Tơlah ba văch ma prêh jêh ri play, gơ̆ mhĭk nây ăt mpơl đŏng. 27Jêh ri phung oh mon nơm mir lŏ nây văch lah ma păng: 'Hơi Kôranh, may mâu srih hĕ găr ueh tâm mir lŏ may? Mbah tă luh gơ̆ mhĭk aơ mih?' 28Păng lah ma khân păng: 'Du huê nơm rlăng yơh ƀư nau nây.' Phung oh mon plơ̆ lah ma păng: 'may ŭch lĕ hên rôk lơi păng?' 29Kôranh lah: 'Mâu, lơi ƀư pôri ôh, klach lah dôl khân may rôk gơ̆ mhĭk nây, klach khân may rôk nđâp ma ba. 30Lơi lĕ bar ntil nây văch ma prêh kŏ tât yan rek; jêh ri ta yan rek gâp mra ntăm ma phung rek, rôk jêh ri tâm rƀŭn gơ̆ mhĭk lor, jêh ri su lơi păng, ƀiălah tâm rƀŭn ba prăp tâm ngih ba gâp.'"

Nau Ngơi Hôr Ma Găr Trau

31Brah Yêsu ntĭt du nau hôr êng: "Ƀon bri hđăch Brah Ndu nâm bu du găr trau, du huê bunuyh sŏk jêh ri srih tâm mir lŏ păng, 32păng jêng găr jê̆ lơn ma lĕ rngôch găr êng, ƀiălah tơlah păng hon jêh păng jêng toyh lơn ma lĕ rngôch tơm trau. Păng jêng du mlâm tơm si, tât phung sĭm tâm trôk văch ƀư rsuăn ta n'gĭng păng."

Nau Hôr Ma Ndrui

33Păng lah ma khân păng ma nau ngơi hôr êng: "Ƀon bri hđăch Brah Ndu jêng nâm bu ndrui, du huê bu ur sŏk, tâm pot ma pe rbâng rnih tât rnih nây dang lĕ rngôch."
34Brah Yêsu ngơi lĕ rngôch nau nây ma nau hôr phung âk. Păng mâu ngơi nau êng ôh tơlah păng mâu ngơi đah nau hôr ma khân păng. 35Pôri n'hêl nanê̆ jêh nau kôranh nơm mbơh lor hŏ mbơh jêh pô aơ:
 "Gâp mra hă ngơi ŭch nti ma nau hôr, gâp mra mbơh nau ndâp ntơm bơh kăle."
36Dôl nây Păng mplơ̆ sĭt phung âk jêh ri Păng lăp tâm ngih. Phung oh mon hăn dăch Păng jêh ri lah: "Rblang ma hên nau hôr ma gơ̆ mhĭk tâm mir lŏ." 37Păng plơ̆ lah: "Nơm srih grăp ueh nâm bu ntĭt Kon Bunuyh. 38Mir lŏ, nâm bu ntĭt neh ntu, găr ueh, nâm bu ntĭt phung kon ƀon bri hđăch Brah Ndu; phung gơ̆ mhĭk, nâm bu phung kon brah mhĭk. 39Nơm rlăng srih găr gơ̆ mhĭk, nâm bu ntĭt brah mhĭk. Yan rek, nâm bu ntĭt nau kêng lôch ma neh ntu; phung rek, nâm bu ntĭt phung tông păr Brah Ndu. 40Tâm ban ma bu rôk gơ̆ mhĭk nây, su tâm ŭnh, bu mra ƀư tâm ban pô nây lĕ ta nar kêng lôch neh ntu. 41Kon Bunuyh mra njuăl phung tông păr Păng, ăn nhŭp tă bơh ƀon bri hđăch Păng, lĕ rngôch phung ƀư tŭp bu jêh ri phung mhĭk, 42jêh ri mra mƀăr khân păng tâm ŭnh toyh duh hâu ngăn; ta ntŭk nây mra geh nau nhĭm nhhiăng jêh ri nau rket sêk. 43Nar nây phung sŏng mra geh nchrat ang, nâm bu măt nar tâm ƀon bri hđăch Mbơ̆ khân păng, mbu nơm geh tôr rkêng iăt hom.
44"Ƀon bri hđăch Brah Ndu, nâm bu drăp ndơ khlay bu tâp ndâp lơi tâm du lôk mir lŏ. Du huê bunuyh saơ, jêh ri păng pôn ro, yorlah păng răm maak. Păng sĭt tăch lĕ rngôch ndơ păng geh, jêh ri păng rvăt mir nây.
45"Ƀon bri hđăch Brah Ndu, jêng nâm bu du huê bunuyh tăch drăp joi nhong khlay ngăn, 46Tơlah păng saơ jêh du găr nhong khlay ngăn, păng hăn, tăch lĕ rngôch ndơ păng geh, jêh ri păng rvăt nhong nây.
47"Ƀon bri hđăch Brah Ndu, tâm ntĭt đah jal bu seng tâm dak mƀŭt, geh nhŭp ăp ntil ka; 48tơlah jal bêng jêh phung bunuyh seng đŏt ta kơh. Khân păng gŭ săch, ăn phung ka ueh tâm ra i, jêh ri khân păng mƀăr lơi phung ka mhĭk. 49Nâm bu pô nây lĕ ta nar lôch neh ntu. Phung tông păr Brah Ndu mra văch jêh ri khân păng mra tâm pă phung mhĭk đah phung sŏng. 50Jêh ri khân păng mra mƀăr lơi phung mhĭk tâm ŭnh toyh duh hâu ngăn. Ta ntŭk nây mra geh nau nhĭm nhhiăng jêh ri rket sêk.
51"Khân may gĭt rbăng lĕ nau aơ?" Khân păng lah: "Ơ." 52Jêh ri Păng lah: "Pôri ăp nơm kôranh nchih samƀŭt nti ăn gĭt lĕ nau ƀon bri hđăch Brah Ndu, păng jêng nâm bu du huê nơm ngih, mpơl tă bơh drăp ndơ păng nđâp ma ndơ khlay mhe nđâp ma ndơ khlay ơm."

Brah Yêsu Sĭt Ta Ƀon Nasaret

53Tơlah jêh Brah Yêsu nti nau hôr nây, Păng hăn tă bơh ntŭk nây. 54Păng sĭt ta n'gor Păng nơm. Păng nti lah tâm ngih tâm rƀŭn Yuđa, tât lĕ rngôch bunuyh iăt hih rhâl ngăn jêh ri lah: "Mbah tă luh nau Păng blau âk nây, jêh ri nau mbên khlay nây? 55Di lĕ Păng jêng kon du huê trah meh? Di lĕ amoh mê̆ păng H'Mari? jêh ri phung oh Păng Y-Yakơ, Y-Yôsep, Y-Simôn, Y-Yut? 56Di lĕ phung oh bu ur Păng gŭ ndrel ma he ta aơ? Pôri mbah tă luh bunuyh aơ geh lĕ rngôch nau nây." 57Jêh ri khân păng vĭ yor Brah Yêsu. Ƀiălah Brah Yêsu lah ma khân păng pô aơ: "Du huê kôranh nơm mbơh lor bu mưch ma păng knŏng tâm ƀon păng nơm jêh ri tâm ngih păng nơm." 58Jêh ri păng mâu ƀư âk ôh nau mbên khlay ta nây, yorlah khân păng mâu chroh ôh.