13

Ngụ ngôn “Gieo giống”

1Cũng trong ngày đó, Chúa Giê-xu ra khỏi nhà, đến bờ biển. 2Dân chúng tụ tập rất đông đảo, nên Chúa xuống một chiếc thuyền, ngồi đó giảng dạy, còn dân chúng đứng trên bờ, chăm chú nghe. 3Chúa dùng nhiều ngụ ngôn dạy dỗ họ: “Một người ra đồng gieo lúa. 4Lúc vãi hạt giống, có hạt rơi trên đường mòn, liền bị chim ăn sạch. 5Có hạt dính vào lớp đất mỏng phủ trên đá; cây non sớm mọc lên 6nhưng khi bị ánh mặt trời thiêu đốt, nó héo dần rồi chết, vì rễ không bám sâu vào lòng đất. 7Có hạt rơi giữa bụi gai, bị gai mọc lên chận nghẹt. 8Những hạt gieo vào đất tốt kết quả gấp ba mươi, sáu mươi hay một trăm lần. 9Ai có tai, nên lắng nghe!”

Mục đích dùng ngụ ngôn

10Các môn đệ đến hỏi Chúa: “Sao Thầy hay dạy những chuyện ngụ ngôn khó hiểu đó?”
11Chúa đáp: “Thượng Đế cho các con hiểu huyền nhiệm về Nước Trời, còn những người khác không hiểu được.12 Vì ai có, sẽ cho thêm để được dư dật, nhưng ai không có, dù còn gì cũng bị lấy đi. 13Cho nên ta dùng ngụ ngôn để họ có thể nghe, xem, nhưng chẳng hiểu gì, 14đúng như lời tiên tri Ê-sa:
‘Họ nghe nhưng không hiểu,
Nhìn mà khống thấy
15Vì tấm lòng chai lì,
Đôi tai nghễnh ngãng,
Và đôi mắt khép kín.
Nếu mắt họ mở ra,
Tai nghe, lòng hiểu,
Hẳn họ quay về với Ta
Và Ta chữa lành cho.’
16“Nhưng, phúc cho mắt các con vì thấy được, phúc cho tai các con, vì nghe được. 17Có biết bao nhà tiên tri và người công chính thời xưa mong mỏi được thấy những việc các con thấy, và nghe những lời các con nghe, mà không được.

Giải thích ngụ ngôn “Gieo giống”

18“Và đây là ý nghĩa ngụ ngôn người gieo giống. 19Người nghe Phúc âm Nước Trời mà không hiểu chẳng khác gì hạt giống rơi nhằm đường mòn chai đá. Vừa nghe xong, liền bị Sa-tan đến cướp hạt giống đi. 20Hạt giống rơi nơi lớp đất mỏng phủ trên đá tượng trưng cho người nghe Đạo, vội vui mừng tiếp nhận, 21nhưng quá hời hợt, mầm sống không vào sâu trong lòng. Khi bị hoạn nạn, khủng bố vì Phúc âm, họ vội buông tay đầu hàng. 22Hạt giống rơi nhầm bụi gai là những người nghe Đạo nhưng quá lo âu về đời này và ham mê phú quý đến nỗi làm cho Đạo bị nghẹt ngòi, không thể nào kết quả được. 23Còn hạt giống rơi vào vùng đất tốt chỉ về người nghe Đạo và hiểu rõ, nên đem lại kết quả dồi dào, dìu dắt ba mươi, sáu mươi hay cả trăm người khác vào Nước Trời.”

Ngụ ngôn “Cỏ dại”

24Chúa Giê-xu kể cho dân chúng nghe một ngụ ngôn khác:
“Nước Trời giống một người gieo lúa ngoài đồng.
25Đang đêm, lúc mọi người an giấc, kẻ thù đến gieo cỏ dại lẫn với lúa. 26Khi lúa lớn lên, trổ bông kết hạt, cỏ dại cũng lớn theo. 27Đầy tớ đến trình với chủ: “Thưa, trước kia chủ gieo lúa nhưng bây giờ cỏ dại mọc đầy đồng!” 28Chủ giải thích: “Kẻ thù gieo cỏ dại vào đó!” Đầy tớ hỏi: “Chủ muốn chúng tôi giẫy cỏ đi không?” 29Chủ trả lời: “Không, giẫy cỏ thế nào cũng động đền lúa. 30Cứ để yên cho đến mùa gặt, ta sẽ bảo thợ gặt gom cỏ dại đốt sạch, rồi thu lúa vào kho.”

Hạt cải

31Chúa kể tiếp: “Nước Trời giống như hạt cải người ta gieo ngoài đồng. 32Đó là hạt nhỏ nhất trong các loại hạt giống, nhưng khi mọc lên trở thành cây lớn, đến nỗi chim có thể đến làm tổ trên cành.”

Men

33Chúa còn dạy ngụ ngôn này nữa: “Nước Trời giống như men làm bánh. Một thiếu phụ kia lấy men trộn vào bột, nhồi cho đến lúc đống bột dậy lên.”
34Đó là những ngụ ngôn Chúa Giê-xu dạy dỗ dân chúng. Ngài luôn luôn dùng ngụ ngôn giảng dạy, 35đúng theo lời tiên tri:
“Ta sẽ dùng ngụ ngôn giảng dạy Ta sẽ kể những huyền nhiệm từ khi sáng tạo trời đất.”

Giải thích ngụ ngôn “Cỏ dại”

36Chúa Giê-xu rời đám đông đi vào nhà. Các môn đệ theo vào, xin Chúa giải thích ngụ ngôn ‘cỏ dại ngoài đồng.’
37Chúa đáp: “Ta là người gieo lúa. 38Đồng ruộng là thế gian. Hạt giống là công dân Nước Trời, còn cỏ dại là người theo quỷ Sa-tan. 39Kẻ thủ gieo cỏ dại vào lúa chính là Sa-tan; mùa gặt là ngày tận thế; thợ gặt là các thiên sứ.
40“Cũng như cỏ dại bị gom lại đốt đi, đến ngày tận thế, 41ta sẽ sai thiên sứ tập họp những kẻ gây ra tội lỗi và người gian ác lại, 42ném chúng vào lò lửa là nơi đầy tiếng than khóc và nghiến răng. 43Còn những người công chính sẽ chiếu sáng như mặt trời trong Nước Chúa. Ai có tai, nên lắng nghe!

Châu báu

44“Nước Trời giống như châu báu chôn dưới đất. Có người tìm được, vui mừng bán cả gia tài, lấy tiền mua miếng đất đó.

Nhà buôn

45“Nước Trời còn giống trưởng hợp nhà buôn đi tìm ngọc quý. 46Khi tìm thấy viên ngọc vô giá, liền bán hết của cải đi mua viên ngọc.

Lưới cá

47“Nước Trời cũng giống như người đánh cá quăng lưới xuống biển bắt đủ thứ cá. 48Khi lưới đã đầy, người ấy kéo vào bờ, ngồi chọn cá tốt bỏ vào thùng, và vất bỏ mọi thứ khác. 49Cũng vậy, trong ngày tận thế, thiên sứ sẽ đến chia rẽ người gian ác với người công chính, 50ném người gian ác vào lò lửa, là nơi khóc lóc và nghiến răng.

Hai thứ châu báu

51“Các con có hiểu những ngụ ngôn ấy không?” Môn đệ đáp: “Thưa Thầy, hiểu.”
52Chúa lại tiếp: “Người nào vốn thông thạo luật pháp Mai-sen, nay làim môn đệ ta là người có hai thứ châu báu: châu báu Cựu ước và châu báu Tân ước.”

Chúa về quê hương

53,54Kể xong các ngụ ngôn, Chúa Giê-xu trở về quê hương, ngồi dạy dân chúng trong hội trường. Mọi người đều kinh ngạc về lời lẽ khôn ngoan và các phép lạ của Chúa.
55Họ bảo nhau: “Ông ấy con nhà thợ mộc, chúng ta đều biết cả! Mẹ là bà Ma¬-ri; các em trai là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đe; 56các em gái cũng đều sinh trưởng tại đây. Sao ông ấy tài giỏi thế?” 57Vì đó họ khước từ Ngài. Nhưng Chúa Giê-xu nhận xét: “Các tiên tri chẳng bao giờ được gia đình tôn kính, hay quê hương ca ngợi!” 58Chúa làm rất ít phép lạ tại quê hương, vì người ta không tin Ngài.