14

Nau Bu Nkhĭt Y-Yôhan Nơm Ƀư Ƀaptem

1Rnôk nây hđăch Hêrôt lư bu nkoch bri ma Brah Yêsu. 2Păng lah ma phung oh mon păng pô aơ: "Păng nây yơh jêng Y-Yôhan nơm ƀư ƀaptem. Păng dâk rêh jêh tă bơh phung khĭt. Yor nây păng dơi ƀư âk ntil nau mbên khlay pô nây." 3Yorlah hđăch Hêrôt ăn bu nhŭp chăp jêh Y-Yôhan jêh ri krŭng jêh ôbăl tâm ndrung yor H-Hêrôdias, ur oh păng, Y-Philip ŭch pôri, 4Yorlah Y-Yôhan buay păng pô aơ: "Mâu dơi vay ôh may sŏk bu ur nây jêng ur may." 5Pôri hđăch Hêrôt ŭch nkhĭt Y-Yôhan ƀiălah păng klach ma phung âk, yorlah bu uănh ma Y-Yôhan jêng hđăch kôranh nơm mbơh lor.
6Tơlah nar bu nhêt sa kah gĭt nau deh Hêrôt, kon bu ur păng H'Hêrôdias ntlơ̆ ntlơn pa năp phung tâm rƀŭn ta nây, jêh ri păng ƀư maak ma hđăch Hêrôt, 7Tât hđăch Hêrôt ton săk ma păng ŭch ăn moh ndơ păng mra dăn. 8Pôri bu ur nây dơn nau mê̆ păng nchâp, dăn ma hđăch pô aơ: "Ăn ma gâp aƀaơ ro bôk Y-Yôhan nơm ƀư ƀaptem n'gân ta ngan grưng." 9Hđăch rngot ngăn; ƀiălah yor păng ton săk jêh tra năp phung âk gŭ rƀŭn ta nây, pôri păng đă bu ăn ma bu ur nây tĭng nâm nau păng hŏ dăn jêh. 10Păng njuăl bunuyh hăn koh trô ko Y-Yôhan tâm ndrung, 11jêh ri bu n'gân bôk ôbăl tâm ngan grưng, djôt ăn ma bu ur nây, jêh ri phung oh mon Y-Yôhan văch. 12Khân păng djôt săk ôbăl jêh ri tâp, jêh ri khân păng sĭt hăn mbơh nau nây ma Brah Yêsu.

Nau Njêng Kapŭng Jêng Âk Tal Nguay

13Jêh Brah Yêsu tăng nau nây, Păng hăn ncho plŭng, êng du huê Păng hăn ta ntŭk bri rdah, tơlah phung âk gĭt, khân păng hăn jâng ntơm bơh ƀon toyh tĭng Brah Yêsu. 14Tơlah Brah Yêsu luh tă bơh plŭng, Păng saơ bunuyh âk ngăn; Păng bêng ma nau yô̆, jêh ri Păng ƀư bah nau ji kuet.
15Tât măng phung oh mon hăn dăch Păng jêh ri lah: "Ntŭk aơ bri rdah, jêh ri trôk măng jêh; ăn phung âk aơ hăn tâm ƀon bu rvăt ndơ 'sông sa'" 16Ƀiălah Brah Yêsu lah ma khân păng: "Mâu khlay ôh khân păng hăn. Ăn khân may nơm siăm khân păng." 17Phung oh mon plơ̆ lah ma Păng: "Hên geh jêh ta aơ knŏng prăm mlâm kapŭng jêh ri bar mlâm ka." 18Păng lah ma phung nây: "Njŭn kapŭng, ka nây ma gâp." 19Jêh ri Păng ăn phung âk nây gŭ ta ndrêch. Păng sŏk prăm mlâm kapŭng jêh ri bar mlâm ka nây, n'gơr măt klơ trôk, lah ueh ma Brah Ndu, jêh ri Păng nkêch kapŭng; Păng ăn ma phung oh mon Păng, jêh ri phung oh mon Păng tâm pă ăn ma phung âk nây. 20Lĕ rngôch sa hơm dadê jêh ri kapŭng hôm rmeh bu dônh sĭt bêng jât ma bar bĭ. 21Phung bunuyh sa kapŭng nây geh klăp lah prăm rbăn bunuyh bu klâu, mâu geh kơp bu ur jêh ri kon se ôh.

Brah Yêsu Hăn Ta Klơ Mpiăt Dak

22Ƀâtlât ta nây Brah Yêsu ntrôl phung oh mon Păng ncho plŭng jêh ri rgăn dak mƀŭt, hăn tât ta kơh kăl tê̆, dôl Păng ăn phung âk nây sĭt. 23Jêh phung âk nây sĭt, Păng hao yôk êng du huê Păng gay mbơh sơm, tât măng ngo Păng gŭ êng du huê Păng ta nây.
24Dôl nây plŭng lĕ lăn hăn tât n'gul dak mƀŭt jêh, geh dak rbuh yor phŭt sial ktang rpuh plŭng khân păng. 25Ƀiălah dăch ôi Brah Yêsu hăn ta klơ mpiăt dak tĭng khân păng. 26Tơlah saơ Păng hăn ta klơ dak, phung oh mon Păng klach hâu ngăn jêh ri lah: "Ri chiak nhhu!" Jêh ri, khân păng klach nter hâu ngăn. 27Ƀiălah Brah Yêsu ngơi ro ma khân păng pô aơ: "Gŭ đăp mpăn hom! Gâp yơh aơ! Lơi klach ôh." 28Jêh ri Y-Pêtrôs lah ma Păng: "Ơ Kôranh Brah, tơlah di may, ăn gâp chuat klơ mpiăt dak hăn ta may." 29Brah Yêsu lah ma păng: "Văch hom!" Y-Pêtrôs trŭnh tă bơh plŭng ro jêh ri hănh ta klơ mpiăt dak leo ta Brah Yêsu. 30Ƀiălah tơlah păng saơ phŭt ktang ngăn păng klach ngâm tâm dak, pôri păng nter: "Ơ Kôranh Brah, tâm rklaih gâp ƀă." 31Ƀâtlât Brah Yêsu yơr ti, đŏt păng jêh ri Brah Yêsu lah ma păng: "Hơi bunuyh geh nau chroh djê̆, mâm ƀư may đing?" 32Jêh ri tơlah khân păng hao jêh ta plŭng, mâu hôm geh phŭt sial ôh. 33Jêh ri phung gŭ tâm plŭng chon mon mbah tra năp Păng jêh ri lah: "May jêng Kon Brah Ndu nanê̆ ngăn."
34Tơlah rgăn dak mƀŭt jêh, khân păng tât ta n'gor Gênêsaret. 35Tơlah bunuyh tâm n'gor nây gĭt năl Păng khân păng njuăl bunuyh hăn mbơh tâm lĕ rngôch ƀon êp dăch ta nây, jêh ri bu njŭn leo ma păng lĕ rngôch phung ji kuet. 36Khân păng dăn ma Brah Yêsu ăn phung ji kuet knŏng pah ta n'gar ao păng; jêh ri lĕ rngôch phung pah bah dadê.

Nau Rao Ti