14

Hê-rốt giết Giăng Báp-tít

1Nghe báo cáo các hoạt động của Chúa Giê-xu, 2vua Hê-rốt bảo các cận thần: “Người này chắc là Giăng Báp-tít sống lại, nên mới làm được nhiều việc dị thường như thế!” 3Trước đó ít lâu, vua đã bắt Giăng xiềng lại và tống giam theo lời yêu cầu của Hê-rô-đia, vợ Phi-líp, em Hê-rốt, 4Vì Giăng dám tố cáo vụ Hê-rốt cướp vợ của em. 5Vua muốn giết Giăng, nhưng sợ dân nổi loạn, vì mọi người đều công nhận Giăng là nhà tiên tri. 6Trong buổi liên hoan mừng ngày sinh Hê-rốt, con gái Hê-rô-đia ra khiêu vũ giữa tiệc, khiến Hê-rốt say mê. 7Vua thề sẽ cho cô gái bất cứ điều gì cô xin. 8Vì mẹ xúi giục, cô gái xin lấy đầu Giăng Báp-tít để trên mâm. 9Hê-rốt tỏ vẻ buồn phiền, nhưng đã lỡ thề, vua không thể rút lời trước mặt quan khách, đành ra lệnh làm theo ý cô gái. 10Đao phủ chém Giăng trong ngục, 11đặt thủ cấp trên mâm, đưa cô gái bưng về cho mẹ. 12Các môn đệ của Giăng đến lấy xác về mai táng, rồi báo cáo mọi việc cho Chúa Giê-xu.

Chúa đãi ăn hơn 5.000 người

13Hay tin ấy, Chúa Giê-xu xuống thuyền đến nơi thanh vắng. Nhưng dân chúng biết được, liền từ nhiều thành phố, làng mạc, theo đường bộ kéo nhau chạy trước đến chỗ Chúa định đi. 14Vừa lên bờ, thấy đoàn dân đông đảo đang chờ đợi, Chúa động lòng thương xót, chữa lành bệnh tật cho họ.
15Gần tối, các môn đệ đến bên Chúa, thưa: “Đã quá giờ ăn tối; giữa nơi hoang vắng này chẳng có gì ăn cả. Xin Thầy cho dân chúng giải tán, để họ vào làng mua thức ăn.”
16Chúa đáp: “Họ chẳng cần đi đâu cả. Chính các con hãy cho họ ăn!”
17Các môn đệ ngạc nhiên: “Thầy bảo sao? Chúng con chỉ có năm ổ bánh nhỏ và hai con cá mà thôi!” 18Chúa bảo: “Đem lại đây!”
19Chúa cho dân chúng ngồi trên bãi cỏ. Ngài cầm năm ổ bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời cảm tạ Thượng Đế, rồi bẻ ra, đưa các môn đệ phân phát cho dân chúng. 20Mọi người đều ăn no. Các môn đệ đi lượm những mẩu bánh thừa, đựng được mười hai giỏ. 21Số người ăn bánh vào khoảng 5.000, không kể phụ nữ, thiếu nhi.

Chúa đi trên mặt biển

22Chúa lập tức bảo các môn đệ xuống thuyền chèo trước qua bờ bên kia, còn Ngài ở lại cho dân chúng ra về.
23Sau khi từ giã dân chúng, Chúa lên núi cầu nguyện một mình. Đến tối, Chúa vẫn còn trên núi, 24trong khi thuyền các môn đệ ra khơi, gặp sóng to gió lớn. 25Khoảng bốn giờ sáng, Chúa đi bộ trên mặt biển đến gần thuyền; 26các môn đệ trông thấy, rú lên khủng khiếp vì tưởng gặp ma.
27Chúa liền trấn an: “Ta đây, các con đừng sợ!” 28Phê-rơ thưa: “Nếu đúng là Chúa, xin cho phép con đi trên mặt nước đến gần Chúa.” 29Chúa đáp: “Được, con lại đây!”
Phê-rơ ra khỏi thuyền, đi trên mặt nước lại gần Chúa.
30Nhìn thấy sóng gió chung quanh, Phê-rơ lo sợ, bắt đầu chìm xuống nước, liền kêu lớn: “Chúa ơi, xin cứu con!”
31Chúa lập tức đưa tay nắm chặt Phê-rơ: “Đức tin con thật kém cỏi! Sao con nghi ngờ ta?” 32Chúa và Phê-rơ vừa bước vào thuyền, sóng gió đều lặng yên.
33Mọi người trên thuyền đến lạy Chúa và nhìn nhận: “Thầy đúng là Con Thượng Đế!”

Chữa bệnh ở Ghê-nê-xa-rết

34Thuyền tới bờ bên kia, đậu vào bến Ghê-nê-xa-rết. 35Dân chúng trong thành nhận ra Chúa Giê-xu, nên vội vả vào các làng mạc chung quanh báo tin và đem tất cả người bệnh đến với Chúa.
36Họ xin Chúa cho người bệnh sờ trôn áo Ngài; ai sờ áo Chúa đều được lành.