14

Noau Cachĩt Chíq Yang, Án Ca Táq Batễm

(Mac 6:14-29; Luca 9:7-9)

1Bo ki puo Hê-rôt sâng parnai noau atỡng tễ Yê-su. 2Án atỡng cũai ranễng án neq: “Lứq án nâi la Yang ca dốq táq batễm. Án yuor tamoong loah tễ ping. Ngkíq yuaq án bữn chớc têq táq ranáq salễh.”
3Hê-rôt pai ngkíq yuaq tễ nhũang án khoiq ớn tahan cỗp cớp chŏ́q Yang, chơ chóq tâng cuaq. Hê-rôt táq ngkíq cỗ tian Hê-rô-dia, lacuoi án. Dâu lứq Hê-rô-dia la lacuoi Phi-lip, a‑ễm Hê-rôt. 4Yang khoiq atỡng puo Hê-rôt neq: “Yiang Sursĩ tỡ ễq mới ĩt lacuoi a‑ễm mới!”
5Ngkíq Hê-rôt ễ cachĩt Yang, ma án ngcŏh cũai proai, yuaq alới pai Yang la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ.
6Ma toâq muoi tangái Hê-rôt táq pêl bũi sanhữ tangái mpiq canỡt án; chơ con cumũr Hê-rô-dia, toâq puan sarai yáng moat máh cũai tamoi ki. Cớp Hê-rôt sâng bũi lứq. 7Án ữq cớp án thễ dũan chóq mansễm ki neq: “Ntrớu mới sễq, cứq lứq yỗn aki.”
8Ngkíq mansễm ki sễq ariang mpiq án khoiq ớn neq: “Cứq sễq plỡ Yang, án ca dốq táq batễm. Sễq mới chóq plỡ án tâng padien sanua toâp!”
9Puo sâng ngua lứq. Ma cỗ án khoiq thễ dũan yáng moat máh tamoi, ngkíq án ớn noau táq ariang mansễm ki sễq. 10Án yỗn noau mut cŏ́h tacong Yang tâng cuaq. 11Noau chóq plỡ Yang tâng padien cớp dững asuoi yỗn mansễm ki. Chơ mansễm ki chiau yỗn mpiq án. 12Moâm ki tỗp rien tễ Yang toâq ĩt tứp tỗ Yang, cớp alới pỡq atỡng Yê-su tễ ranáq nâi.

Yê-su Siem Cũai Sỡng Ngin Náq

(Mac 6:30-44; Luca 9:10-17; Yang 6:1-14)

13Tữ Yê-su sâng tễ ranáq ki, án loŏh tễ ntốq án ỡt. Án chỗn tâng tuoc cớp pỡq chu ntốq tỡ bữn noau ỡt, yoc ễ ỡt manoaq án sâng. Ma clứng cũai sâng noau pai án pỡq; ngkíq alới loŏh tễ vil, cớp pỡq ayững puai Yê-su. 14Tữ Yê-su sễng tễ tuoc, án hữm cũai clứng ki. Án sâng sarũiq táq chóq alới, chơ án táq bán máh ŏ́c a‑ĩ alới.
15Cheq moat mandang tahỗr, tỗp rien tễ Yê-su toâq pỡ án, pai neq: “Ntốq nâi yơng tễ cũai ỡt, cớp moat mandang khoiq cheq sadâu chơ. Sễq thâi ớn máh cũai clứng nâi chu tễ nâi mut tâng vil mpễr nâi yỗn alới chỡng bữm crơng sana cha.”
16Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Alới tỡ bữn cóq chu tễ nâi. Anhia toâp yỗn alới bữn crơng sana cha.”
17Ma alới atỡng Yê-su neq: “Hếq tỡ bữn ntrớu ễ yỗn alới cha. Bữn ống sỡng lám bễng cớp bar lám sĩaq sâng.”
18Yê-su ớn alới neq: “Dững bễng cớp sĩaq pỡ cứq.”
19Yê-su ớn máh cũai clứng ki tacu tâng cutễq. Chơ án ĩt sỡng lám bễng cớp bar lám sĩaq. Án tapoang achỗn chu paloŏng cớp sa‑ỡn Yiang Sursĩ yỗn bữn crơng sana cha nâi. Moâm ki án pĩh bễng ki. Chơ án chiau yỗn tỗp rien tễ án tampễq yỗn máh cũai ki cha. 20Nheq tữh cũai cha pasâi dũ náq. Moâm alới cha, tỗp rien tễ Yê-su parỗm loah máh ngcáh bữn muoi chít la bar crưo. 21Nheq tữh cũai ca cha ki, sám sỡng ngin náq, noap ống cũai carsai samiang, ma tỡ bữn noap cũai mansễm cớp carnễn.

Yê-su Tayáh Tâng Cloong Dỡq Clóng

(Mac 6:45-52; Yang 6:16-21)

22Moâm ki Yê-su ớn tỗp rien tễ án chỗn tâng tuoc cớp pỡq nhũang án pỡ yáng tooh dỡq ki. Chơ án ớn máh cũai clứng ki chu pỡ vil alới. 23Vớt cũai clứng ki chu nheq, Yê-su chỗn tâng cóh manoaq án ễ câu ngki. Toâq sadâu chơ, Yê-su ỡt manoaq án tâng cóh ki. 24Ma tỗp rien tễ Yê-su ỡt tâng tuoc mpứng dĩ clóng. Bữn dỡq lampóh clúh tuoc alới hâp lứq, yuaq cuyal ỡt ploaq níc tuoc alới.
25Cheq paloŏng rưm-rưm Yê-su toâq pỡ alới. Án tayáh tâng cloong clóng dỡq. 26Tữ tỗp rien tễ Yê-su hữm án tayáh pỡq tâng cloong clóng dỡq, alới sâng ngcŏh lứq, cớp alới pai neq: “Nâi la yiang cumuiq, ơiq!”
 Ngkíq alới hễr casang lứq cỗ alới sâng ngcŏh.
27Bo ki toâp Yê-su atỡng alới neq: “Yỗn mứt anhia ỡt ien khễ. Nâi la tỗ cứq. Anhia chỗi ngcŏh ntrớu.”
28Chơ Phi-er pai neq: “Ncháu ơi! Khân lứq Ncháu, cứq sễq Ncháu yỗn cứq pỡq ayững tâng cloong dỡq toâq pỡ Ncháu.”
29Yê-su ta‑ỡi án neq: “Toâq pỡ nâi!”
 Chơ Phi-er sễng tễ tuoc. Án tayáh tâng cloong dỡq ễ toâq pỡ Yê-su.
30Ma bo Phi-er sâng cuyal phát tâng tỗ án, án sâng ngcŏh lứq. Chơ toâq án ễ cloâm asễng tâng dỡq, án arô casang lứq neq: “Ncháu ơi! Chuai tôh!”
31Bo ki toâp Yê-su satoâp atĩ Phi-er, cớp âc achỗn án tễ dỡq. Cớp Yê-su atỡng án neq: “Mới sa‑âm bĩq lứq! Nŏ́q mới tỡ bữn sa‑âm samoât samơi?”
32Chơ Yê-su cớp Phi-er chỗn tâng tuoc, cớp cuyal tỡ bữn phát noâng. 33Tỗp rien tễ Yê-su ca ỡt tâng tuoc ki, alới cucốh sang Yê-su, cớp pai neq: “Lứq samoât Ncháu la Con Yiang Sursĩ!”

Yê-su Chuai Cũai A‑ĩ Tâng Cruang Canê-saret

(Mac 6:53-56)

34Vớt alới clong clóng dỡq, alới toâq pỡ cruang Canê-saret. 35Cũai tâng cruang ki sacoal Yê-su. Ngkíq alới atỡng yỗn noau dững máh cũai a‑ĩ tâng cruang ki toâq pỡ Yê-su. 36Cớp alới sễq tễ Yê-su yỗn máh cũai a‑ĩ têq satoaq chễu au tuar án. Cũai aléq ma satoaq, ngkíq tỗ cũai ki cỡt bán.