15

1Rnôk nây geh phung Pharisi nđâp ma phung kôranh nchih samƀŭt văch tă bơh ƀon Yêrusalem, tât dăch Brah Yêsu jêh ri lah ma păng pô aơ: 2"Mâm ƀư phung oh mon may gao nau vay phung bubŭnh buranh? Yorlah khân păng mâu rao ôh ti khân păng ê lor khân păng sa?" 3Brah Yêsu plơ̆ lah ma khân păng: "Bi khân may, mâm ƀư khân may rlau nau vay Brah Ndu, yor nau nkoch bri ơm khân may nơm? 4Yorlah Brah Ndu ăn jêh nau vay aơ: 'Yơk hom ma mê̆ mbơ̆ may, 'jêh ri: 'Mbu nơm rak suai mê̆ mbơ̆ păng mra khĭt.' 5Ƀiălah khân may lah, 'mbu nơm lah ma mê̆ mbơ̆ păng pô aơ: Moh ndơ gâp dơi kơl khân may gâp nhhơr jêh ma Brah Ndu, bunuyh nây mâu yơk ma mê̆ mbơ̆ păng ôh.' 6Pôri khân may chalơi nau Brah Ndu ngơi, yor nau vay khân may nơm. 7Hơi phung bunuyh geh nuih n'hâm ndâp! Di jêh nau Y-Êsai mbơh lor jêh ma khân may, tơlah păng lah pô aơ:
8'Phung aơ yơk ma gâp knŏng ma mbung bâr khân păng,
 ƀiălah nuih n'hâm khân păng ngai đah gâp.
9Mâu khlay ôh nau khân păng yơk ma gâp pôri,
 yorlah khân păng nti knŏng nau vay luh tă bơh bunuyh.'"
10Jêh ri păng kuăl phung âk nây jêh ri lah pô aơ: "Gŭ iăt hom, jêh ri ăn khân may gĭt rbăng. 11Mâu di ndơ lăp tâm trôm mbung ôh, ƀư ƀơ̆ bunuyh, ƀiălah ndơ luh tă bơh mbung, ndơ nây yơh ƀư ƀơ̆ bunuyh." 12Jêh ri phung oh mon Păng hăn dăch jêh ri lah ma Păng: "May gĭt lĕ phung Pharisi bêk jêh ri nuih, yorlah nau may ngơi pô nây?" 13Păng plơ̆ lah ma khân păng: "Lĕ rngôch tơm si Mbơ̆ gâp tâm trôk mâu mâp tăm, bu mra rôk lơi. 14Lơi, klăp lah khân păng jêng phung chieh măt njŭn phung chieh măt. Tơlah du huê chieh măt njŭn du huê chieh măt, lĕ bar hê khân păng mra tŭp tâm brŏng." 15Jêh ri Y-Pêtrôs lah ma Păng: "Rblang ma hên nau ngơi hôr nây." 16Jêh ri Brah Yêsu lah: "Khân may tâm ban lĕ, khân may ê hŏ gĭt rbăng. 17Khân may mâu gĭt rbăng, moh ndơ lăp tâm trôm mbung, hăn lăp trôm ndŭl, jêh ri mra luh padih? 18Ƀiălah moh ndơ luh tă bơh trôm mbung păng văch tă bơh nuih n'hâm ndơ nây yơh ƀư ƀơ̆ bunuyh. 19Yorlah tă bơh nuih n'hâm yơh luh văch nau mĭn mhĭk, nau mhĭk bunuyh, nau văng tĭr, nau ka n'hong, nau ntŭng, nau ngơi mƀruh, nau nchơt. 20Ndơ nây yơh ƀư ƀơ̆ bunuyh; ƀiălah tơlah sa mâu geh rao ti mâu geh ƀư ƀơ̆ bunuyh ôh."

Bu Ur Kanaan

21Brah Yêsu du tă bơh nây, hăn tâm n'gor Tir jêh ri Sidôn. 22Jêh ri geh du huê bu ur bri Kanaan văch, nter lah: "Ơ Kôranh Brah, kon bu klâu Y-Đavit. Yô̆ an ma gâp ƀă; kon bu ur gâp, brah mhĭk ƀư nđêh nji ngăn." 23Ƀiălah Brah Yêsu mâu ngơi đah păng ôh, jêh ri phung oh mon Păng văch êp jêh ri vơh vơl ma Păng: "Mprơh lơi hom bu ur nây, yorlah păng tĭng lŭng nter pakơi he." 24Păng plơ̆ lah: "Bu njuăl gâp văch knŏng ma phung biăp nkhah du ngih Israel." 25Ƀiălah păng văch êp, jêh ri chon mon mbah tra năp Păng, jêh ri lah: "Ơ Kôranh Brah, kơl gâp ƀă." 26Păng plơ̆ lah: "Mâu ueh ôh sŏk kapŭng kon dôl sa, mƀăr ma phung kon so sa." 27Ƀiălah Păng plơ̆ lah: "N'hêl nanê̆, ơ Kôranh Brah ƀiălah phung kon so sa djah tŭp tă bơh sưng kôranh khân păng nơm." 28Jêh ri Brah Yêsu lah ma păng: "Hơi bu ur, nau chroh ay toyh ngăn! Ăn nau nây tât tĭng nâm nau ay ŭch." Jêh ri mông nây ro kon bu ur păng bah.

Nau Ƀư Lir Kapŭng Tal Bar

29Brah Yêsu du tă bơh ntŭk nây, hăn dăch dak mƀŭt Galilê. Păng hao yôk jêh ri gŭ ta nây. 30Dôl nây geh âk bunuyh hăn êp Păng, njŭn leo ma Păng phung ji jâng, phung chieh măt, phung mlo, phung rvĕn, jêh ri âk phung ji kuet êng êng, mbu n'gân ta jâng Brah Yêsu jêh ri păng ƀư bah khân păng. 31Pôri phung âk ta nây hih rhâl ngăn saơ phung mlo ngơi, phung rvĕn bah phung ji jâng blau hăn, phung chieh măt dơi saơ, jêh ri khân păng mŏt ton tâm rnê ma Brah Ndu phung Israel.
32Brah Yêsu kuăl phung oh mon Păng jêh ri lah ma khân păng: "Gâp geh nau yô̆ ma phung âk aơ, yorlah geh jêh pe nar khân păng gŭ ndrel ma gâp, jêh ri mâu geh ndơ sông sa ôh; gâp mâu ŭch ăn khân păng sĭt ndŭl ji ngot ôh, klach khân păng huăr rŏ trong." 33Phung oh mon lah ma Păng: "Mâm he dơi geh tŏng kapŭng tâm bri rdah aơ lĕ, siăm phung bunuyh âk râk aơ?" 34Brah Yêsu ôp ma khân păng: "Ndah âk kapŭng khân may geh?" Khân păng plơ̆ lah: "Pơh mlâm jêh ri ka djê̆ lê̆." 35Pôri păng ăn phung âk nây gŭ ta neh. 36Jêh ri Păng sŏk pơh mlâm kapŭng jêh ri ka, Păng lah ueh ma Brah Ndu, nkêch kapŭng, ka jêh ri ăn phung oh mon Păng tâm pă ăn ma phung âk nây. 37Lĕ rngôch sa hơm dadê, jêh ri bu dônh ndơ rmeh bêng pơh bĭ. 38Phung bunuyh sa kapŭng nây geh puăn rbăn bu klâu, mâu kơp ôh bu ur jêh ri kon se. 39Jêh păng ăn phung âk sĭt, păng ncho du mlâm plŭng jêh ri hăn ta n'gor Magadan.