18

Nau Yơk Nanê̆ – Nau Ntŭp Bu

1Dôl nây phung oh mon hăn dăch Brah Yêsu jêh ri lah: "Mbu nơm jêng toyh lơn tâm ƀon bri hđăch Brah Ndu?" 2Brah Yêsu kuăl du huê kon se jê̆, n'gân ta nklang khân păng jêh ri lah: 3"Nanê̆ gâp lah ma khân may, tơlah khân may mâu rgâl jêng nâm bu kon se jê̆, khân may mâu dơi lăp tâm ƀon bri hđăch Brah Ndu ôh. 4Pôri mbu nơm geh nau dêh rhêt nâm bu kon se jê̆ aơ, nơm nây yơh toyh lơn tâm ƀon bri hđăch Brah Ndu. 5Mbu nơm rom kon se jê̆ aơ tâm amoh gâp, păng jêng nâm bu rom gâp lĕ. 6Ƀiălah tơlah du huê bunuyh ƀư tŭp du huê tâm phung kon se jê̆ aơ, hŏ chroh jêh ma gâp, ueh lơn kât du mlâm mpăl lŭ ta trô ko păng jêh ri klŭp păng tâm dak mƀŭt.
7"Rêh ni yơh ta neh ntu yor ƀư nau tŭp! Yorlah nau ƀư tŭp mra geh, ƀiălah rêh ni yơh ma mbu nơm ăn nau tŭp tât! 8Tơlah ti may mâu lah jâng may ƀư tŭp may tâm nau tih, sreh lơi păng jêh ri mƀăr lơi păng ngai tă bơh may, yorlah ueh lơn ma may lăp tâm nau rêh đah ti lŭt mâu lah jâng lŭt, ma may geh rĭng jâng ti jêh ri bu mƀăr may tâm ŭnh mâu blau khĭt. 9Tơlah măt may ƀư tŭp may tâm nau tih, rvek lơi păng jêh ri mƀăr păng ngai tă bơh may. Yorlah ueh lơn ma may lăp tâm nau rêh geh knŏng du đah măt, ma may geh rĭng măt jêh ri bu mƀăr may tâm ntŭk ndrung ŭnh."
10"Njrăng hom khân may lơi tâm rmot ma du huê tâm phung kon se jê̆ aơ; yorlah gâp lah ma khân may, tâm trôk phung tông păr ueh khân păng uănh ƀaƀơ ma muh măt Mbơ̆ gâp, Nơm gŭ tâm trôk. 11Yorlah Kon Bunuyh ŭch tâm rklaih mbu nơm roh jêh. 12Mâm khân may mĭn? Tơlah du huê bunuyh geh du rhiăng mlâm biăp, ƀiălah du mlâm roh tâm bri, di đŏng păng lơi phung sĭn jât ma sĭn mlâm tâm yôk, ŭch hăn joi du mlâm roh tâm bri? 13Nanê̆ gâp lah ma khân may, tơlah păng saơ jêh biăp roh, păng geh nau răm maak ngăn ma biăp nây, âk lơn ma phung sĭn jât sĭn mlâm mâu geh roh. 14Nâm bu pô nây lĕ Mbơ̆ khân may tâm trôk mâu ŭch ôh du huê tâm phung jê̆ aơ roh rai."

Nau Yô̆ An Nau Tih

15"Tơlah oh nâu may tih đah may, hăn ngơi êng ndrăng khân may nơm. Tơlah păng dơn nau may, may dơi geh oh nâu may. 16Tơlah păng mâu dơn, jă bar pe nuyh ndrel may, pôri tĭng nâm nau bar pe nuyh mbơh, lĕ rngôch nau mra jêng ngăn. 17Tơlah păng dun, mâu ŭch dơn nau khân păng, mbơh nau nây ma phung ngih Brah Ndu; jêh ri tơlah păng dun mâu ŭch dơn, nau phung ngih Brah Ndu, may mra kơp păng nâm bu bunuyh padih mâu lah nơm riu pi. 18Nanê̆ gâp mbơh ma khân may, lĕ rngôch ndơ khân may kât ta neh ntu mra kât tâm trôk, jêh ri lĕ rngôch ndơ khân may pơk ta neh ntu mra pơk tâm trôk. 19Gâp lah đŏng ma khân may, tơlah bar hê tâm phung khân may ta neh ntu du ai mbơh sơm, dăn du ntil nau Mbơ̆ gâp tâm ƀon ueh klơ, mra ăn nau nây ma khân may. 20Yorlah ta ntŭk geh bar pe nuyh khân may tâm rƀŭn, ma amoh săk gâp, ta nây gâp gŭ ndrel." 21Y-Pêtrôs hăn dăch Brah Yêsu jêh ri lah ma păng: "Ơ Kôranh Brah ơi, ndah tơ̆ gâp mra yô̆ an ma oh nâu gâp, tơlah păng tih đah gâp? Di lĕ pơh tơ̆?" 22Brah Yêsu plơ̆ lah ma păng: "Gâp mâu lah ma may pơh tơ̆ ôh, ƀiălah pơh jât tơ̆ pơh."

Nau Hôr Ma Oh Mon Mâu Ŭch Yô̆ An

23"Pôri ƀon bri hđăch Brah Ndu, jêng nâm bu du huê hđăch ŭch tĭng rnon phung oh mon păng, khan rnon đah păng. 24Tơlah păng ntơm kơp bu nhŭp njŭn ma păng du huê khan rnon jât rbăn prăk; 25ƀiălah oh mon nây mâu geh prăk trok rnon ôh, pôri kôranh păng đă bu tăch păng, nđâp ma ur kon păng, jêh ri lĕ rngôch ndơ păng geh, gay trok rnon. 26Oh mon nây kuăn ta jâng păng, chon mon mbah ta năp păng jêh ri lah: 'Nsrôih kâp gâp ƀă, gâp mra trok lĕ rngôch.' 27Pôri kôranh păng yô̆ an ma păng, ăn păng sĭt jêh ri mƀơk lơi păng jêng kon me. 28Ƀiălah dôl păng luh tă bơh kôranh păng, păng mâp đah du huê tâm phung băl păng pah kan ndrel păng, ôbăl khan rnon păng jât rêl; pôri păng djôt kuăn rdâng ôbăl, pet trô ko jêh ri lah, trok hom rnon gâp. 29Băl păng kuăn ta jâng păng jêh ri vơh vơl ma păng, srôih kâp gâp ƀă, gâp mra trok rnon may rĭng lĕ rngôch. 30Ƀiălah păng mâu iăt ôh. Păng nhŭp krŭng ôbăl tâm ndrung, tât ôbăl tâm lôch rnon. 31Phung băl păng saơ pô nây, khân păng rngot ngăn hăn mbơh ma kôranh khân păng, lĕ nau hŏ tât jêh. 32Pôri kôranh păng kuăl păng jêh ri lah, hơi oh mon ƀai mhĭk gâp, gâp mƀơk jêh rnon đah may, yorlah may vơh vơl ma gâp; 33Mâm ƀư may mâu yô̆ an ma băl may, pah kan ndrel may, nâm bu gâp hŏ yô̆ jêh ma may? 34Pôri kôranh păng ji nuih ngăn, jao păng ma nơm chiă ndrung, krŭng păng kŏ tât păng chê̆ lôch rnon. 35Tơlah ăp nơm tâm phung khân may mâu yô̆ an ma oh nâu păng, ma lĕ nuih n'hâm, Mbơ̆ gâp tâm trôk mra ƀư ma khân may tâm ban lĕ."