20

Nau Hôr Ma Phung Pah Kan Tâm Đang Play Kriăk Ƀâu

1"Ƀon bri hđăch Brah Ndu, jêng nâm bu du huê kôranh ngih, ơm ôi păng hăn gay dŏng phung pah kan tâm mir play kriăk ƀâu păng. 2Tơlah tâm nkol jêh đah phung pah kan ma du rêl du nar, păng njuăl khân păng hăn ta mir play kriăk ƀâu păng. 3Klăp lah tâm sĭn mông păng plơ̆ tay jêh ri saơ phung bunuyh gŭ dơm ta ngih tăch drăp. 4Păng lah ma phung nây: 'Ăn khân may hăn pah kan tâm mir play kriăk ƀâu gâp, jêh ri gâp mra nkhôm khân may.' Phung nây hăn ro. 5Ta nar nklang bôk jêng ta pe mông păng plơ̆ tay jêh ri ƀư tâm ban đŏng. 6Ta prăm mông măng păng luh tay, saơ phung êng gŭ dơm; jêh ri păng lah ma khân păng: 'Mâm ƀư khân may gŭ dơm dam lôch du nar ta aơ?' 7Phung nây plơ̆ lah ma păng: 'Yorlah mâu geh bunuyh ŭch dŏng hên.' Păng lah ma phung nây: 'Hăn hom khân may tâm ban đŏng tâm mir play kriăk ƀâu gâp.'
8"Tơlah ngo jêh, kôranh mir lah ma nơm mât kan păng: 'Kuăl hom phung pah kan jêh ri ƀơk khân păng, may ƀơk ntơm bơh nglĕ dŭt tât ta phung lor.' 9Phung văch ta prăm mông măng geh nau nkhôm ma khân păng du huê du rêl. 10Phung văch bơh lor tât đŏng, khân păng mĭn mra geh âk lơn; ƀiălah khân păng geh nau nkhôm ăp nơm khân păng du rêl tâm ban lĕ. 11Jêh khân păng sŏk prăk nây khân păng ngơi kek ma kôranh ngih, 12lah: 'Phung văch pakơi pah kan knŏng du mông jêh ri may kơp khân păng tâm ban hên, phung pah kan rgănh jêh ri gŭ tâm duh nar ktang lĕ du nar.' 13Ƀiălah păng plơ̆ lah ma du huê tâm phung khân păng: 'Hơi jiăng, gâp mâu tih đah may ôh; di lĕ may tâm nkol jêh đah gâp ma may mra sa du rêl tâm du nar? 14Sŏk hom prăk may jêh ri du; gâp ŭch ăn ma nơm văch pakơi aơ tâm ban rnoh đah may. 15Gâp mâu vay dŏng hĕ prăk gâp tĭng nâm gâp ŭch? Mâu lah, yorlah may saơ gâp gŭ ueh, may uănh gâp đah măt mhĭk?' 16Pôri phung nglĕ dŭt mra jêng lor jêh ri phung lor mra jêng nglĕ dŭt."

Brah Yêsu Mbơh Lor Nau Păng Mra Khĭt

17Dôl Brah Yêsu hăn ta ƀon Yêrusalem, Păng leo êng phung jât ma bar oh mon ndrel ma Păng, rŏ trong Păng lah ma khân păng pô aơ: 18"Aơ, he hăn ta ƀon Yêrusalem; Bu mra nhŭp Kon Bunuyh, jao ma phung n'gâng kôranh ƀư brah jêh ri ma phung kôranh nchih samƀŭt, jêh ri phung khân păng mra nkhĭt lơi Păng, 19khân păng mra ăn Păng ma phung padih, gay ma bu mưch ma Păng, dong Păng ma mâng, jêh ri pâng Păng ta si tâm rkăng, jêh ri tăch pe nar Păng mra dâk rêh đŏng."

Phung Kon Bu Klâu Y-Sêƀêđê

20Dôl nây, mê̆ phung kon Y-Sêƀêđê, nđâp ma phung kon păng hăn êp Brah Yêsu. Bu ur nây kŭnh mbah ma Păng ŭch dăn du ntil nau. 21Brah Yêsu lah: "Moh nau ay ŭch?" Bu ur nây lah: "Phung bar hê kon gâp, gŭ du huê pama, du huê pachiau may, tâm ƀon bri hđăch may." 22Brah Yêsu plơ̆ lah: "Khân ay mâu gĭt rbăng ôh, moh nau khân ay dăn. Khân ay dơi lĕ nhêt kchok gâp nhêt?" Khân păng lah: "Dơi đŏng." 23Păng lah: "Ngăn khân may mra nhêt kchok rsang gâp nhêt, ƀiălah nau dơi gŭ pama mâu lah pachiau gâp, mâu di gâp ôh nơm ăn nau nây, ƀiălah mbu nơm Mbơ̆ gâp nkra an jêh."
24Tơlah phung jât nuyh êng tăng nau dăn nây, khân păng nuih ma phung bar hê oh nâu nây. 25Ƀiălah Brah Yêsu kuăl khân păng jêh ri lah: "Khân may gĭt, phung hđăch bri êng, tŭn jot phung ƀon lan, jêh ri phung kôranh toyh, chiă uănh phung ƀon lan ma nau nchâp. 26Tâm phung khân may mâu di pôri ôh; ƀiălah mbu nơm ŭch jêng toyh tâm phung khân may, ăn păng jêng oh mon khân may, 27jêh ri mbu nơm ŭch jêng kôranh, ăn păng jêng dĭk khân may; 28Pôri yơh mâu di Kon Bunuyh văch ăn bu pah kan ma Păng ôh, ƀiălah Păng văch pah kan ma bu, jêh ri ăn nau rêh Păng nơm jêng nau tâm chuai ma âk bunuyh."

Brah Yêsu Ƀư Bah Phung Chieh Măt Ƀon Yêrikô

29Dôl khân păng luh tă bơh ƀon Yêrikô, geh âk bunuyh tĭng Brah Yêsu. 30Aơ, geh bar hê chieh măt gŭ ta meng trong, tơlah khân păng tăng ma Brah Yêsu rgăn ta nây, khân păng nter ro: "Ơ Kôranh Brah, kon Y-Đavit ơi, yô̆ an ma hên ƀă!" 31Phung âk buay ăn khân păng gŭ rklăk, ƀiălah khân păng nter lơ hâu lơn: "Ơ Kôranh Brah, kon Y-Đavit ơi, yô̆ an ma hên ƀă!" 32Brah Yêsu gŭ râng kuăl khân păng jêh ri lah: "Moh khân may ŭch gâp ƀư ma khân may?" 33Khân păng lah ma Brah Yêsu: "Ơ Kôranh Brah ơi, ăn măt hên saơ ang." 34Pôri Brah Yêsu geh nau yô̆, pah măt khân păng, jêh ri ƀâtlât ta nây măt khân păng saơ ang ro, jêh ri khân păng tĭng ndô̆ Brah Yêsu.