24

Yê-su Atỡng Tễ Noau Talốh Dống Sang Toâr

(Mac 13:1-2; Luca 21:5-6)

1Tữ Yê-su loŏh tễ Dống Sang Toâr, chơ tayáh tâng rana, tỗp rien tễ án toâq pỡ án cớp sadoi yỗn án nhêng chu dống sang ki. 2Yê-su atỡng alới neq: “Anhia hữm máh dống toâr ntốq nâi tỡ? Chumát tamáu noau táq dống toâr nâi tỡ bữn ratớt noâng parnơi. Án ratáh nheq.”

Yê-su Atỡng Tễ Ŏ́c Túh Coat Toâq Pỡ Cũai

(Mac 13:3-13; Luca 21:7-19)

3Bo Yê-su tacu tâng dũal O‑li‑vê, ống tỗp rien tễ án sâng toâq pỡ án. Alới blớh án neq: “Thâi ơi! Sễq thâi atỡng hếq, noâng maléq dũn ranáq nâi toâq? Bữn tếc ntrớu sapáh yỗn hếq dáng thâi toâq loah pỡ cutễq nâi cớp tangái parsốt?”
4Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Cóq anhia ỡt yỗn khễuq. Chỗi yỗn noau phếq anhia. 5Chumát bữn sa‑ữi náq toâq clễu ramứh cứq, cớp pai neq: ‘Cutỗ cứq nâi toâp la Crĩt!’ Cớp alới phếq clứng cũai. 6Tữ anhia sâng parhan noau rachíl cheq-cheq yơng-yơng, anhia chỗi croŏq ntrớu. Ranáq nâi cóq toâq nhũang voai. Ma tỡ yũah toâq tangái parsốt tháng. 7Tỗp nâi ễ rachíl ratáq cớp tỗp ki; cruang nâi ễ rachíl ratáq cớp cruang ki. Bữn sa‑ữi ntốq ŏ́q sana cha. Cớp bữn sa‑ữi ntốq cutễq rachâu cớp cacưt. 8Máh ramứh nâi mbỡiq cỡt trỗ dâu. Noâng bữn sa‑ữi ramứh túh coat ễn ễ toâq.
9“Tâng máh tangái ki, noau ễ chiau anhia pỡ atĩ cũai sâuq yỗn alới cachĩt anhia. Cớp nheq tữh cũai lứq kêt anhia cỗ tian anhia puai ngê cứq. 10Bo ki, bữn sa‑ữi náq cũai khoiq puai ngê cứq, alới táh chíq ngê cứq, yuaq tỡ rơi puai noâng. Alới manoaq cauq manoaq yỗn cũai sốt cachĩt. Cớp alới manoaq kêt manoaq. 11Bữn sa‑ữi náq cũai toâq cớp pai alới la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ. Ma alới pai lauq sâng ễ radững clứng cũai sarlốq cớp alới. 12Yuaq ngê sâuq pỡq pláh dũ ntốq, ngkíq cũai ca manoaq ayooq manoaq tễ nhũang cỡt tỡ bữn ayooq noâng. 13Ma máh cũai ca rơi tanhĩr toau sốt dỡi tamoong, Yiang Sursĩ lứq chuai amoong alới. 14Parnai o tễ Yiang Sursĩ táq sốt, bữn cũai atỡng pláh dũ cruang tâng cutễq nâi, dŏq yỗn nheq tữh cũai têq dáng. Moâm ki, lứq toâq tangái parsốt tháng.”

Yê-su Atỡng Bữn Sa‑ữi Ramứh Túh Coat Toâq Pỡ Cutễq Nâi

(Mac 13:14-23; Luca 21:20-24)

15“Nỡ‑ra anhia lứq hữm máh ranáq, Daniel la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, khoiq pai tễ mbŏ́q. Daniel pai sacoâiq, lứq bữn cũai dŏq tâng Dống Sang Toâr crơng nhơp cớp ŏ́c lôih ca Yiang Sursĩ tỡ ễq hữm. (Cũai aléq doc santoiq nâi, cóq chanchớm yỗn samoât.) 16Tangái ki, máh cũai tâng cruang Yudê, cóq lúh chỗn ỡt tâng cóh ễn. 17Án ca ỡt nhưp curũm dống, chỗi chỗn ĩt noâng crơng tễ dống. 18Án ca ỡt tâng sarái, chỗi chu ĩt noâng tampâc tễ dống. 19Tâng tangái ki, tỗiq bap lứq alới ca ỡt mumiaq cớp apu con. 20Ngkíq, cóq anhia câu sễq chỗi yỗn anhia lúh tâng casâi sangễt, cớp câu chỗi yỗn anhia lúh tâng Tangái Rlu. 21Tâng tangái ki bữn túh coat hỡn tễ dâu Yiang Sursĩ tễng paloŏng cutễq toau toâq sanua. Cớp nỡ‑ra tỡ bữn túh coat noâng riang tangái ki. 22Khân Yiang Sursĩ tỡ bữn arũiq loah máh tangái ki, lứq tỡ bữn noau têq tamoong noâng. Ma cỗ án yoc ễ chuai máh cũai án khoiq rưoh, ngkíq án arũiq loah máh tangái ki.
23“Khân noau atỡng anhia neq: ‘Nâi! Án ca ỡt nâi la lứq Crĩt!’ tỡ la ‘Tíh! Án ca ỡt pỡ ki la lứq Crĩt!’ anhia chỗi noap santoiq ki. 24Yuaq nỡ pra bữn cũai tỡ cỡn lứq Crĩt, cớp tỡ cỡn lứq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, toâq pỡ nâi. Alới ễ táq tếc salễh cớp táq rit liaq lứq dŏq thũ phếq anhia. Khân têq, alới yoc ễ rakiauq cũai ca Yiang Sursĩ khoiq rưoh. 25Nhêng samoât! Cứq atỡng anhia yỗn dáng nhũang tễ ranáq ki tỡ yũah toâq.
26“Ngkíq, khân bữn noau atỡng anhia neq: ‘Tíh! Bữn manoaq Crĩt ỡt tâng ntốq aiq ki!’, anhia chỗi pỡq chu ntốq ki. Tỡ la khân alới pai neq: ‘Tíh! Manoaq Crĩt ỡt tooq tâng dống ki!’, anhia chỗi noap. 27Yuaq cứq Con Yiang Cỡt Cũai toâq la samoât riang lalieiq lacang tễ pứp moat mandang loŏh toâq pứp moat mandang pât.
28“Ntốq léq bữn cũai cuchĩt, ntốq ki lứq bữn calang srúh rôm cha sâiq cumuiq ki.”

Yê-su Atỡng Tễ Con Yiang Cỡt Cũai Toâq Loah Pỡ Cutễq Nâi

(Mac 13:24-27; Luca 21:25-28)

29Yê-su atỡng ễn neq: “Vớt tễ máh tangái túh coat lứq ki, moat mandang tỡ bữn claq noâng, cớp rliang casâi tỡ bữn tráh noâng. Mantỗr satooh tễ paloŏng. Cớp máh ramứh bữn chớc tâng paloŏng rachâu nheq. 30Tâng tangái ki tâng paloŏng bữn tếc tễ Con Yiang Cỡt Cũai. Chơ dũ ramứh cũai tâng cutễq nâi nhiam u‑ỗi yuaq alới sâng ngcŏh. Alới hữm cứq Con Yiang Cỡt Cũai, toâq mpứng dĩ ramứl, bữn chớc toâr cớp roâp ang‑ữr lứq. 31Cứq ễ ớn ranễng tễ paloŏng plóng lavia yỗn casang lứq, dŏq parỗm dũ náq cũai ca cứq khoiq rưoh tễ cu angia cớp tễ dũ ntốq pưn paloŏng cutrúq nâi.”

Yê-su Sacâm Tễ Aluang Tarúng

(Mac 13:28-31; Luca 21:29-33)

32“Anhia tamứng cứq sacâm tễ nỡm aluang tarúng. Khân abễng aluang ki noâng nhuam, ki án báiq lacứp loah sala nhuam. Ngkíq anhia dáng khoiq cheq ễ toâq casâi phũac. 33Machớng ki tê, khân anhia hữm nheq máh ramứh nâi toâq, anhia lứq dáng Con Yiang Cỡt Cũai cheq ễ toâq chơ. Án khoiq tamŏ́c ngoah toong. 34Cứq atỡng anhia samoât lứq, nheq tữh cũai tâng dỡi nâi tỡ bữn pứt nhũang nheq ramứh ki toâq. 35Chumát paloŏng cớp cutễq cỡt pứt nheq, ma santoiq cứq atỡng tỡ nai pứt.”

Noau Tỡ Bữn Dáng Tangái Aléq Con Yiang Cỡt Cũai Toâq Loah

(Mac 13:32-37; Luca 17:26-30, 34-36)

36“Tỡ bữn noau dáng tangái léq tỡ la bo léq ranáq ki toâq. Máh ranễng Yiang Sursĩ tâng paloŏng, cớp Con Yiang Sursĩ la tỡ bữn dáng tê tangái ki. Ống Mpoaq cứq toâp dáng tangái ki. 37Con Yiang Cỡt Cũai toâq loah pỡ cutễq nâi la samoât riang dỡi Nô-ê tễ mbŏ́q. 38Tâng dỡi Nô-ê, nhũang raloâm dỡq toâq, máh cũai tâng dỡi ki cha nguaiq bũi óh lứq. Alới ĩt con lacuoi mantoat tễ nling toau toâq tangái Nô-ê chỗn tâng tuoc. 39Alới tỡ bữn dáng ntrớu tháng ramứh ễ toâq pỡ alới. Ma bo raloâm dỡq ki toâq, chơ dỡq ki sakễt dững nheq alới. Tangái Con Yiang Cỡt Cũai toâq loah pỡ cutễq nâi la machớng ki tê. 40Bo ki bữn bar náq samiang ỡt tâng sarái. Ranễng Yiang Sursĩ dững chíq manoaq, ma manoaq ễn án yỗn ỡt loah tâng sarái ki. 41Cớp bo ki bữn bar náq mansễm ỡt cuclóh saro. Ranễng ki dững chíq manoaq, ma manoaq ễn án yỗn ỡt loah ngki. 42Ngkíq cóq anhia trỗl níc yuaq anhia tỡ dáng tangái ntrớu Ncháu anhia toâq loah pỡ anhia. 43Cóq anhia sanhữ yỗn samoât tễ ŏ́c nâi: Khân cũai ncháu dống ma dáng bo léq cũai savễng ễ mut tutuoiq tâng dống án, cũai ncháu dống ki trỗl níc tỡ yỗn cũai savễng têq mut tutuoiq tâng dống án. 44Ngkíq cóq anhia thrũan acoan níc tê, yuaq anhia tỡ dáng bo léq cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, toâq loah. Cứq lứq toâq bo tangái anhia tỡ bữn chanchớm ntrớu pai cứq toâq.”

Yê-su Atỡng Tễ Sũl O Cớp Sũl Tỡ Bữn O

(Luca 12:41-48)

45“Khân bữn cũai sũl rangoaiq cớp táq ranáq o níc, ki ncháu dống lứq chóh án yỗn táq sốt nhêng salĩq máh sũl canŏ́h. Ntrớu ncháu ớn siem, sũl ki lứq siem ramứh ki. 46Khân sũl ki táq pĩeiq nheq máh ranáq ncháu án ớn táq, án sâng bũi lứq bo ncháu án chu! 47Cứq atỡng anhia samoât lứq, nỡ‑ra ncháu ki yỗn sũl ki kĩaq nhêng nheq máh mun án. 48Ma khân sũl ki táq sâuq, cŏh lơ án chanchớm tâng mứt án neq: ‘Noâng dũn, ki nŏ́q ncháu cứq chu.’ 49Ngkíq án toân máh cũai táq ranáq ncháu án, cớp án cha nguaiq yỗn bũl plêc riang cũai canŏ́h tê. 50Bữn muoi tangái ncháu ki chu, ma sũl ki tỡ bữn dáng tangái léq, cớp án tỡ bữn chanchớm ntrớu tháng tễ ŏ́c ki. 51Ngkíq ncháu ki tráh tỗ sũl ki toâq pla dau. Cớp ncháu yỗn sũl ki ỡt parnơi cớp cũai táq nan. Ntốq ki noau nhiam cớp carữot canễng tabang cỗ sâng túh coat lứq.