25

Nau Hôr Ma Phung Jât Nuyh Bu Ur Druh

1"Rnôk nây ƀon bri hđăch Brah Ndu mra jêng nâm bu jât nuyh bu ur druh, djôt ŭnh kđen hăn tâm mâp đah du huê gŭ ur. 2Prăm nuyh tâm phung khân păng jêng rluk, jêh ri prăm nuyh blau mĭn. 3Phung rluk sŏk ŭnh kđen khân păng, ƀiălah mâu djôt dak ŭnh ôh 4ƀiălah phung blau mĭn djôt ŭnh kđen geh dak ŭnh tâm rachŏk. 5Yorlah nơm gŭ ur văch jŏ ngăn, lĕ rngôch khân păng lâng săk jêh ri bêch hêng. 6Tâm n'gul măng geh bâr nter lah: 'Aơ, nơm gŭ ur văch! Luh hăn ran chuă păng!' 7Pôri lĕ rngôch phung bu ur druh dâk bêch jêh ri nkra ŭnh kđen khân păng. 8Phung rluk lah ma phung blau mĭn, tâm pă ma hên ƀă dak ŭnh, yorlah ŭnh kđen hên dăch nhhât jêh? 9Ƀiălah phung blau mĭn lah: 'Mâu, klach lah mâu tŏng ôh ma hên nơm, nđâp ma khân ay. Ueh lơn hăn hom ta phung tăch dak ŭnh, jêh ri rvăt ma khân ay nơm.' 10Ƀiălah dôl khân păng hăn rvăt dak ŭnh, nơm gŭ ur tât. Phung bu ur gŭ njrăng lăp tâm ngih sông sa tâm khan; jêh ri bu nchăng lơi mpông. 11Jŏ djê̆ ta nây phung bu ur rluk tât đŏng jêh ri lah: 'Hơi kôranh! Kôranh ơi, pơk an mpông ma hên ƀă.'
12Ƀiălah kôranh plơ̆ lah: 'Nanê̆ gâp lah ma khân ay, gâp mâu gĭt năl khân ay ôh.' 13Pôri njrăng hom. Yor khân ay mâu gĭt nar, mâu lĕ gĭt mông."

Nau Hôr Ma Nau Jao Prăk

14"Ƀon bri hđăch Brah Ndu mra jêng du huê bunuyh hăn nsong bri bu. Păng kuăl phung oh mon jêh ri jao drăp ma khân păng. 15Kôranh ăn ma du huê prăm rnglay prăk, ma nơm êng bar, jêh ri ma nơm pakơi lơn du rnglay prăk. Păng ăn ma khân păng tĭng nâm ăp nơm blau dŏng prăk, jêh ri păng hăn. 16Gơnh ro, nơm sŏk dơn jêh prăm rnglay prăk, hăn rgâl drăp gay hao. Jêh ri păng geh n'hao prăm rnglay prăk êng. 17Tâm ban lĕ nơm sŏk dơn jêh bar rnglay prăk geh n'hao bar. 18Ƀiălah nơm sŏk dơn jêh du rnglay prăk, hăn kuyh ntu tâp lơi prăk kôranh păng.
19"Jŏ nar ta nây kôranh phung oh mon nây plơ̆ tay, jêh ri păng ăn khân păng tĭng rnoh. 20Nơm sŏk dơn prăm rnglay prăk, văch djôt prăm rnglay prăk êng, jêh ri păng lah: 'Hơi kôranh, may jao jêh ma gâp prăm rnglay prăk. Aơ, prăm rnglay prăk gâp geh n'hao prăm rnglay prăk êng.' 21Kôranh lah ma păng: 'Ueh ngăn, hơi oh mon ueh jêh ri răp jăp; may jêng răp jăp tâm kan jê̆, gâp mra ăn may chiă uănh âk; văch hom dơn nau răm maak kôranh may.' 22Nơm sŏk dơn bar rnglay prăk văch, jêh ri lah tâm ban: 'Hơi kôranh, may jao jêh ma gâp bar rnglay prăk: Aơ, bar rnglay prăk gâp geh n'hao bar rnglay prăk êng.' 23Kôranh păng lah ma păng: 'Ueh ngăn, hơi oh mon ueh jêh ri răp jăp; may jêng răp jăp tâm kan jê̆, gâp mra ăn may chiă uănh âk; văch hom dơn nau răm maak kôranh may.' 24Nơm sŏk dơn du rnglay prăk văch đŏng jêh ri lah: 'Hơi kôranh, gâp gĭt ma may jêng du huê bunuyh dăng. May rek tâm ntŭk may mâu mâp srih, 25pôri gâp klach, jêh ri gâp hăn pôn lơi prăk may tâm neh. Aơ, sŏk hom prăk may nơm.' 26Ƀiălah kôranh plơ̆ lah ma păng: 'Hơi oh mon ƀai jêh ri ƀlao! May gĭt jêh gâp rek tâm ntŭk gâp mâu mâp tăm jêh ri gâp dônh tâm ntŭk gâp mâu mâp srih. 27Pôri ueh lơn may jao prăk gâp ma bunuyh tăch rgâl prăk, jêh ri ta nar gâp sĭt gâp mra sŏk đŏng prăk gâp nđâp ma kao păng. 28Pôri khân may sŏk hom prăk păng, jêh ri ăn ma nơm geh jêh jât rnglay prăk. 29Yorlah bu mra ntop ăn ma mbu nơm geh jêh, jêh ri păng mra geh âk rmeh; ƀiălah ma nơm mâu geh, bu mra sŏk lơi nđâp ndơ păng hŏ geh jêh. 30Bi ma oh mon mâu khlay nây, klŭp lơi păng tâm ntŭk ngo padih, ta nây geh nau nhĭm nhhiăng jêh ri nau rket sêk'"

Nau Phat Dôih Ma Phung Mpôl Băl Bunuyh

31"Tơlah Kon Bunuyh mra văch tâm nau chrêk rmah Păng, ndrel ma lĕ rngôch phung tông păr ueh Păng, rnôk nây Păng mra gŭ ta klơ sưng hđăch chrêk rmah Păng. 32Lĕ rngôch mpôl băl bunuyh mra tâm rƀŭn ta năp Păng, jêh ri Păng mra tâm nkhah jêng bar mpôl, nâm bu rmăk biăp tâm nkhah phung biăp đah phung be. 33Jêh ri păng mra dơm phung biăp mpeh pama păng, jêh ri phung be mpeh pachiau păng.
34Rnôk nây hđăch mra lah ma phung mpeh pama păng: 'Văch hom, phung Mbơ̆ gâp rŏng, ăn khân may sŏk dơn ƀon bri hđăch nkra ăn jêh ma khân may ntơm bơh geh neh ntu. 35Yorlah dôl gâp ji ngot khân may ăn jêh ndơ sông sa ma gâp. Gâp ji hir, khân may ăn gâp nhêt dak; gâp jêng bunuyh bu năch, khân may rom gâp. 36Gâp săk lưn, khân may ăn ma gâp bok ao. Gâp ji, khân may hăn chop gâp; bu krŭng gâp, khân may văch jô̆ khâl gâp.' 37Dôl nây phung sŏng mra plơ̆ lah ma păng: 'Ơ Kôranh Brah ơi, ndah jŏ hên mâp saơ may ji ngot, jêh ri ăn may sông sa, mâu lah may ji hir, ăn may nhêt dak? 38Jêh ri ndah jŏ hên mâp saơ may jêng bu năch, rom may, mâu lah may săk lưn, hên ăn bok ao ma may? 39Mâu lah ndah jŏ hên mâp saơ may ji, mâu lah bu krŭng hăn jô̆ khâl may?' 40Jêh ri hđăch mra plơ̆ lah ma khân păng: 'Nanê̆, gâp lah ma khân may, ăp tơ̆ khân may ƀư jêh nau aơ, ma du huê tâm phung oh nâu jê̆ jê̆ aơ, jêng nâm bu khân may ƀư ma gâp tâm ban lĕ.'
41"Dôl nây păng mra lah mpeh pachiau păng: 'Hơi phung bu rak rtăp jêh, du hom tă bơh gâp, hăn tâm ŭnh hâng ƀaƀơ n'ho ro, nkra jêh ma brah mhĭk jêh ri ma phung oh mon păng: 42Yorlah gâp ji ngot khân may mâu mâp ăn gâp sông sa ôh. Gâp ji hir khân may mâu mâp ăn ma gâp dak nhêt. 43Gâp jêng bu năch khân may mâu mâp rom gâp; gâp săk lưn khân may mâu mâp ăn ma gâp bok ao. Gâp ji jêh ri bu krŭng, khân may mâu mâp hăn chop khâl gâp.' 44Jêh ri phung aơ plơ̆ lah ma păng: 'Ơ Kôranh Brah, ndah jŏ hên mâp saơ may ji ngot, ji hir, jêng bu năch, săk lưn, ji, mâu lah bu krŭng jêh ri hên mâu kơl may?' 45Păng plơ̆ lah ma phung nây: 'Nanê̆ gâp lah ma khân may, ăp tơ̆ khân may mâu mâp ƀư nau aơ ma du huê tâm phung jê̆ jê̆ aơ, jêng nâm bu khân may mâu mâp ƀư ma gâp tâm ban lĕ?' 46Jêh ri phung aơ mra hăn tâm nau tâm rmal n'ho ro, ƀiălah phung sŏng mra hăn tâm nau rêh n'ho ro tâm ban lĕ."