26

Phung Kôranh Ƀư Brah Tâm Chră Ŭch Ƀư Mhĭk Brah Yêsu

1Jêh Brah Yêsu ngơi nau nây, Păng lah ma phung oh mon Păng: 2"Khân may gĭt hôm bar nar mra tât Nau Găn, jêh ri bu mra jao Kon Bunuyh ăn bu pâng Păng ta si tâm rkăng."
3Rnôk nây, phung n'gâng kôranh ƀư brah jêh ri phung kôranh bubŭnh buranh tâm rƀŭn tâm nkual ngih kôranh ƀư brah toyh, Y-Kaip, 4jêh ri khân păng tâm chră joi nau nhŭp Brah Yêsu ma nau ndơm jêh ri nkhĭt lơi ôbăl. 5Ƀiălah khân păng lah: "Mâu ueh ƀư nau nây dôl nau nhêt sa, klach lah ƀư rŭng ƀon lan."

Brah Yêsu Sông Sa Ta Ƀon Bêthani

6Dôl Brah Yêsu gŭ ta ƀon Bêthani tâm ngih Y-Simôn, nơm geh phŭng. 7Dôl Păng sông sa geh du huê bu ur djôt du rchŏk dak ƀâu kah khlay ngăn hăn dăch jêh ri tŏ ta klơ bôk Păng. 8Tơlah phung oh mon saơ pôri: "Mâm ƀư roh dơm dam pô nây? 9Dak ƀâu kah aơ dơi tăch khlay ngăn jêh ri tâm pă prăk aơ ma phung o ach." 10Ƀiălah Brah Yêsu gĭt nau nây lah ma khân păng: "Mâm ƀư khân may ƀư rngot bu ur aơ? Păng ƀư nau ueh ma gâp jêh. 11Yorlah khân may geh, phung rêh ni ndrel khân may ƀaƀơ, ƀiălah gâp mâu gŭ ƀaƀơ ndrel khân may ôh. 12Nau păng tŏ dak ƀâu kah aơ, ta săk jăn gâp, nâm bu păng nkra nau tâp gâp! 13N'hêl nanê̆ gâp lah ma khân may, lam neh ntu ta ntŭk bu mra nti nau mhe mhan ueh aơ, bu mra nkoch bri kah gĭt đŏng ma nau bu ur aơ hŏ ƀư jêh."

Nau Yuđas Iskariôt Rlăng Ma Brah Yêsu

14Rnôk nây du huê tâm phung jât ma bar nuyh, amoh păng Y-Yuđas Iskariôt, hăn ta phung n'gâng kôranh ƀư brah jêh ri lah pô aơ: 15"Moh ndơ khân may ŭch ăn ma gâp, gay gâp jao păng ma khân may?" Phung nây ăn ma păng pe jât rêl prăk. 16Ntơm bơh mông nây păng joi nau nơih ŭch jao Brah Yêsu ma khân păng.

Nau Ntơm Nhêt Sa Tâm Êp

17Nar nguay tâm nau sa kapŭng mâu geh ndrui, phung oh mon hăn êp Brah Yêsu jêh ri lah: "Mbah ntŭk may ŭch hên nkra sa Nau Găn?" 18Păng lah: "Kôranh nơm nti lah, mông gâp dăch tât jêh, tâm ngih may yơh gâp mra sa Nau Găn ndrel ma phung oh mon gâp." 19Phung oh mon ƀư tĭng nâm nau Brah Yêsu ntăm ma khân păng, jêh ri khân păng nkra Nau Găn.
20Tât kêng măng păng sông sa ndrel ma phung jât ma bar oh mon. 21Dôl gŭ sông sa păng ngơi pô aơ: "Nanê̆ gâp lah ma khân may, du huê tâm phung khân may mra rlăng ma gâp." 22Khân păng rngot ngăn jêh ri ăp nơm khân păng ôp Brah Yêsu: 'Di gâp lĕ, kôranh?" 23Brah Yêsu plơ̆ lah: "Mbu nơm dơm jêh ti tâm ngan grưng ndrel ma gâp, păng nây yơh mra rlăng ma gâp. 24Kon Bunuyh mra hăn tĭng nâm nau bu nchih jêh ma păng, ƀiălah rêh ni yơh ma nơm rlăng ma Kon Bunuyh! Ueh lơn ma păng nây bu mâu deh ôh." 25Y-Yuđas, nơm rlăng ma Păng, lah: "Di lĕ gâp, Kôranh Brah?" Brah Yêsu plơ̆ lah: "May hŏ lah jêh."
26Dôl sông sa, Brah Yêsu sŏk kapŭng, jêh Păng lah ueh, Păng nkêch kapŭng nây, tâm pă ma phung oh mon Păng, jêh ri lah: "Sŏk sa hom; aơ jêng nglay săk gâp." 27Păng sŏk đŏng kchok, jêh lah ueh, Păng ăn kchok ma khân păng jêh ri lah: "Nhêt hom lĕ rngôch. 28Yorlah aơ jêng mham gâp, mham nau tâm rnglăp, nkhŭt ăn ma âk bunuyh ŭch yô̆ an nau tih khân păng. 29Gâp lah ma khân may, ntơm aơ leo panăp, gâp mâu mra hôm nhêt ôh dak play kriăk ƀâu aơ, tât nar gâp mra nhêt ndrel khân may tâm bri hđăch Mbơ̆ gâp."

Nau Mbơh Lor Ma Y-Pêtrôs Dun Brah Yêsu

30Jêh mprơ nau mprơ ơm, khân păng luh hăn ta yôk Ôlive. 31Jêh ri Brah Yêsu lah ma khân păng: "Măng ta oi lĕ rngôch khân may mra tih yor gâp, yorlah geh nau nchih jêh pô aơ: 'Gâp mra dong rmăk biăp jêh ri phung biăp mra nkhah du chah rai êng êng.' 32Ƀiălah jêh gâp dâk rêh tay, gâp mra hăn lor ma khân may tâm n'gor Galilê." 33Y-Pêtrôs ngơi pô aơ: "Tơlah lĕ rngôch mra tih yor may gâp mâu mra tih ôh." 34Brah Yêsu plơ̆ lah ma păng: "Nanê̆ gâp mbơh ma may, măng ta oi, ê lor ta iăr ndrau, may mra dun gâp pe tơ̆." 35Y-Pêtrôs lah: "Tât gâp mra khĭt ndrel ma may kđôi, gâp mâu dun may ôh." Jêh ri lĕ rngôch oh mon Păng lah tâm ban.

N'gar Gêtsêmanê Nau Bu Nhŭp Brah Yêsu

36Brah Yêsu hăn ndrel ma phung oh mon tâm du ntŭk rnha Gêtsêmanê. Păng lah ma khân păng: "Gŭ hom khân may ta aơ dôl gâp hăn mbơh sơm ta ri." 37Păng jă ndrel ma Păng, Y-Pêtrôs jêh ri bar hê kon bu klâu Y-Sêƀêđê, jêh ri păng geh nuih n'hâm bêng ma nau rngot jêh ri nau rŭng răng, 38Păng lah ma khân păng: "Huêng gâp rngot ngăn tât ŭch khĭt; gŭ ta aơ jêh ri njrăng ndrel ma gâp." 39Brah Yêsu hăn ngai đê̆, Păng chon mon kŭnh bôk ta neh, mbơh sơm pô aơ: "Ơ Mbơ̆ ơi, tơlah dơi ăn kchok aơ du ngai tă bơh gâp, ƀiălah mâu di tĭng nâm gâp ŭch, ƀiălah tĭng nâm may ŭch." 40Jêh ri Păng plơ̆ tay ma phung oh mon, jêh ri saơ khân păng gŭ bêch jêh; jêh ri păng lah ma Y-Pêtrôs: "Khân may mâu dơi hĕ gŭ njrăng ndrel ma gâp du mông? 41Njrăng hom jêh ri mbơh sơm, klach lah khân may tŭp tâm nau ndơm, huêng ŭch ngăn, ƀiălah nglay săk rdja." 42Păng hăn tay tal bar jêh ri Păng mbơh sơm pô aơ: "Ơ Mbơ̆ ơi, tơlah kchok aơ mâu dơi ôh du ngai tă bơh gâp tât gâp nhêt păng, ăn tât tĭng nâm may ŭch." 43Păng plơ̆ tay jêh ri saơ khân păng ŭch bêch, yorlah măt khân păng jâk ngăn. 44Păng du tă bơh phung oh mon jêh ri hăn mbơh sơm tal pe nâm bu lor lĕ. 45Dôl nây Păng plơ̆ tay ma phung oh mon jêh ri lah ma khân păng: "Mâm ƀư khân may bêch jêh ri rlu nkhơng? Tê̆, mông tât jêh, bu mra jao Kon Bunuyh tâm ti phung tih. 46Dâk hom khân may, hăn hom he; aơ nơm rlăng ma gâp tât jêh."
47Dôl Păng ngơi, Y-Yuđas Iskariôt, du huê tâm phung jât ma bar oh mon, văch ndrel ma phung âk, djôt đao, tak jêh ri mâng. Phung n'gâng kôranh ƀư brah, jêh ri phung bubŭnh buranh njuăl tât phung aơ. 48Nơm rlăng ma Păng ăn nau mbên ma phung nây pô aơ: "Mbu nơm gâp mra chŭm, Păng yơh nây, ăn khân may nhŭp ro." 49Ƀâtlât păng hăn êp Brah Yêsu jêh ri lah: "Mbah Kôranh!" Jêh ri păng chŭm ôbăl. 50Ƀiălah Brah Yêsu lah ma păng: "Hơi jiăng, moh nau may ŭch văch ta aơ?" Pôri khân păng hăn êp, nhŭp Brah Yêsu ro.
51Jêh ri du huê tâm phung gŭ ndrel ma Brah Yêsu tăk đao păng sreh du huê oh mon kôranh ƀư brah toyh, geh ta tôr, tăch ro. 52Brah Yêsu lah ma păng: "Ntrŭp hom đao may tâm ndrop păng, yorlah mbu nơm dŏng đao, tak, đao tak lĕ mra nkhĭt păng. 53May mĭn gâp mâu dơi hĕ dăn ma Mbơ̆ gâp, jêh ri Păng mra ăn ma gâp aƀaơ ro, rmeh jât ma bar phung tông păr ueh? 54Tơlah mâu di pôri, mâm ƀư, gay ƀư nanê̆ nau nchih lor jêh nau aơ mra tât?" 55Rnôk nây Brah Yêsu lah ma phung âk nây: "Khân may văch ma đao, tak jêh ri ma mâng ŭch nhŭp gâp nâm bu gâp jêng bunuyh ntŭng? Ăp nar gâp gŭ ndrel ma khân may jêh, tâm ngih brah Yuđa jêh ri gâp nti lah ta nây. Ƀiălah khân may mâu nhŭp gâp ôh? 56Ƀiălah lĕ rngôch nau aơ tât jêh gay ƀư nanê̆ nau nchih jêh, tă bơh phung kôranh nơm mbơh lor." Dôl nây lĕ rngôch phung oh mon chalơi păng jêh ri du.
57Phung aơ njŭn leo Brah Yêsu ta ngih kôranh ƀư brah toyh, Y-Kaip. Ta nây phung kôranh nchih samƀŭt jêh ri phung bubŭnh buranh tâm rƀŭn jêh. 58Y-Pêtrôs tĭng groi Brah Yêsu ngai, tât ta ntŭk nkual ngih kôranh ƀư brah toyh. Păng lăp. Gŭ ndrel ma phung tahan chiă ŭch uănh moh nau mra tât.
59Rnôk nây phung n'gâng kôranh ƀư brah, jêh ri phung kôranh phat dôih, lĕ rngôch joi nau phong nchơt ma Brah Yêsu ŭch nkhĭt lơi ôbăl. 60Geh âk nơm phong nchơt hăn mbơh ta nây, ƀiălah khân păng mâu saơ nau tih ôh. Jêh ri geh bar hê văch ngơi pô aơ: 61Bunuyh aơ lah jêh: "Gâp dơi ƀư rai ngih brah Yuđa, jêh ri ƀư tay păng tâm pe nar." 62Pôri kôranh ƀư brah toyh, dâk jêh ri lah ma Brah Yêsu: "May mâu geh nau plơ̆ lah hĕ ma phung nây phong may?" 63Ƀiălah Brah Yêsu ăt gŭ rklăk. Kôranh ƀư brah toyh lah ma păng: "Gâp đă may tâm amoh Brah Ndu rêh, tơlah may jêng Brah Krist, Kon Brah Ndu, ăn may lah ma hên?" 64Brah Yêsu plơ̆ lah ma păng: "May lah jêh, jêh ri gâp lah ma may, khân may mra saơ Kon Bunuyh gŭ mpeh pama nau brah, Brah Ndu, jêh ri plơ̆ văch tâm ndâr tŭk tâm trôk." 65Jêh ri kôranh ƀư brah toyh nkhêk ao păng jêh ri lah: "Păng ngơi sưr jêh. Moh he ŭch ma nơm phong? Khân may mhe tăng jêh nau păng ngơi sưr nây. 66Mâm khân may mĭn?" Khân păng plơ̆ lah: "Păng khư ma nau khĭt." 67Khân păng soh dak diu ta muh măt Brah Yêsu, jêh ri lơh Păng; ƀaƀă tap ta bom ôbăl jêh ri lah: 68"Ơ Brah Krist, mbơh hom! Mbu nơm dong may?"
69Dôl nây Y-Pêtrôs ăt gŭ padih. Du huê oh mon bu ur hăn êp păng jêh ri lah: "Nđâp ma may đŏng gŭ ndrel ma Brah Yêsu, n'gor Galilê." 70Ƀiălah păng dun ta năp lĕ rngôch jêh ri lah: "Gâp mâu gĭt ôh moh nau ay lah nây." 71Dôl păng du hăn ta mpông, du huê oh mon bu ur êng saơ păng jêh ri lah ma phung gŭ ta nây: "Bunuyh aơ đŏng gŭ ndrel ma Brah Yêsu, ƀon Nasaret." 72Ƀiălah păng dun tay, jêh ri sân săk lah: "Gâp mâu gĭt năl ôh bunuyh aơ." 73Ƀâtlât ta nây phung nây lah ma Y-Pêtrôs: "Nanê̆ may jêng du huê tâm phung bunuyh aơ. Yorlah bâr may ngơi mbơh may nơm." 74Păng ntơm rak rtăp jêh ri sân săk lah: "Gâp mâu năl bunuyh aơ ôh." Ƀâtlât iăr ndrau ro. 75Y-Pêtrôs kah gĭt nau Brah Yêsu lah lor jêh ma păng: "Ê lor ta iăr ndrau, may mra dun ma gâp pe tơ̆." Jêh ri păng luh, nhĭm rngot ngăn.