26

Âm mưu giết Chúa

1Giảng dạy xong, Chúa Giê-xu bảo các môn đệ: 2“Các con biết còn hai ngày nữa đến lễ Vượt qua, ta sẽ bị phản bội và đóng đinh trên cây thập tự.” 3Chính lúc ấy, các thầy trưởng tế và các trưởng lão Do-thái họp tại dinh thầy Tế lễ tối cao Cai-phe, 4tìm mưu kế xảo trá để bắt giết Chúa Giê-xu. 5Họ quyết định chờ qua ngày lễ, để dân chúng khỏi náo động.

Xức dầu thơm cho Chúa

6Chúa Giê-xu vào nhà Si-môn, một người cùi tại làng Bê-ta-ni. 7Chúa đang ngồi ăn, một thiếu phụ bước vào, mang theo bình ngọc thạch đựng dầu thơm rất đắt tiền. Chị đổ dầu trên đầu Chúa. 8Các môn đệ tức giận trách: “Phí của quá! 9Sao không đem bán bình dầu thơm lấy số tiền lớn cứu trợ người nghèo?”
10Biết dụng ý của họ, Chúa Giê-xu can thiệp: “Sao các con quở trách chị ấy? Chị đã làm một việc tốt đẹp cho ta. 11Các con còn nhiều cơ hội giúp đỡ người nghèo, nhưng không có ta luôn luôn. 12Chị đã xức dầu tẩm liệm thân ta trước ngày tống táng. 13Ta cho các con biết việc làm của chị hôm nay sẽ được nhắc nhở ca tụng khắp thế giới, tại những nơi Phúc âm được truyền bá.”

Bán Chúa lấy bạc

14Lúc ấy, một sứ đồ tên Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đến tiếp xúc với các thầy trưởng tế. 15Giu-đa hỏi: “Nếu tôi bắt Thầy tôi nộp cho các ông, các ông thuởng bao nhiêu?” Họ đồng ý trả ba mươi lạng bạc, và cân ngay số bạc cho Giu-đa. 16Từ đó, Giu-đa tìm cơ hội nộp Chúa.

Chuẩn bị lễ Vượt qua

17Ngày đầu lễ Vuợt qua-trong ngày lễ này, người Do-thái chỉ ăn bánh không men-các môn đệ đến hỏi Chúa Giê-xu: “Thầy muốn ăn lễ Vượt qua tại đâu? Xin Thầy chỉ bảo để chúng con sửa-soạn.” 18Chúa đáp: “Các con vào thành tìm một người, rồi nói: ‘Thầy bảo: Giờ ta gần đến, ta và các môn đệ sẽ dự lễ Vượt qua tại nhà anh.’ ” 19Các môn đệ làm đúng theo lời Chúa Giê-xu và chuẩn bị lễ Vượt qua.

Người phản Chúa

20Đến tối, Chúa Giê-xu ngồi ăn với mười hai sứ đồ. 21Giữa bữa ăn, Chúa tiết lộ: “Ta bảo thật, một người trong các con sẽ phản ta!”
22Các môn đệ vô cùng buồn bực, lần lượt hỏi Chúa: “Thưa Thầy, có phải con không?”
23Chúa đáp: “Người nào nhúng bánh vào đĩa với ta là người phản ta. 24Ta phải hy sinh như lời Thánh kinh nói trước, nhưng khốn cho kẻ phản ta, thà nó chẳng sinh ra còn hơn!” 25Giu-đa cũng giả vờ hỏi: “Thưa Thầy, có phải con không?” Chúa đáp: “Con chứ còn ai nữa!”

Tiệc Thánh

26Khi đang ăn, Chúa Giê-xu lấy bánh, cảm tạ Thượng Đế rồi bẻ ra chia cho các môn đệ. Ngài dạy: “Đây là thân thể ta, các con hãy lấy ăn!” 27Chúa cũng rót nước nho, cảm tạ rồi đưa cho các môn đệ: “Các con hãy uống 28vì đây là máu ta, máu đổ ra cho nhiều người được tha tội, ấn chứng Giao ước mới giữa Thượng Đế và nhân loại. 29Ta cho Các con biết: Ta sẽ không uống nước nho này nữa cho đến ngày uống nước nho mới với các con trong Nước Cha ta.”

Người chối Chúa

30Hát thánh ca xong, Chúa Giê-xu và các môn đệ lên núi Ô-liu. 31Chúa thổ lộ: “Đêm nay, các con đều lìa bỏ ta! Vì Thánh kinh đã viết: ‘Ta sẽ đánh người chăn, và bầy chiên tan tác.’ 32Nhưng sau khi sống lại, ta sẽ qua xứ Ga-li-lê gặp các con.”
33Phê-rơ thưa: “Con sẽ chẳng bao giờ xa Thầy, dù mọi người bỏ chạy!”
34Chúa Giê-xu đáp: “Ta quả quyết: đêm nay trước khi gà gáy, con sẽ chối ta ba lần.”
35Phê-rơ thưa: “Con thà chết còn hơn chối Thầy!” Các môn đệ khác cũng đều quả quyết như thế.

Vườn Ghết-sê-ma-nê

36Chúa Giê-xu đưa các môn đệ vào vườn Ghết-sê-ma-nê, căn dặn: “Các con ngồi đây, đợi ta đi cầu nguyện đằng kia!” 37Chúa chỉ đem Phê-rơ, Gia-cơ và Giăng theo Ngài. Từ lúc đó, Ngài cảm thấy đau buồn sầu não vô cùng. 38Ngài bảo họ: “Linh hồn ta buồn rầu tột độ! Các con ở đây thức canh với ta!”
39Chúa đi một quãng, rồi quỳ gối sấp mặt xuống đất cầu nguyện: “Cha ơi, nếu có thể được, xin cho Con khỏi uống chén này, nhưng xin theo ý Cha, chứ không theo ý Con!”
40Khi quay lại, Chúa thấy ba môn đệ đang ngủ gục, liền gọi: “Phê-rơ! Con không thức với ta được một giờ sao? 41Phải tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa vào vòng cám dỗ! Vì tâm linh thật muốn, nhưng thể xác yếu đuối.”
42Chúa đi cầu nguyện lần thứ nhì: “Thưa Cha, nếu chén này không thể dẹp bỏ được cho đến khi Con uống xong, xin ý Cha được thực hiện!”
43Lần này, Chúa quay lại thấy các môn đệ vẫn ngủ, mắt nhắm nghiền, 44nên Ngài đi cầu nguyện lần thứ ba, cũng xin như lần trước. 45Chúa trở lại, bảo các môn đệ: “Giờ này các con còn ngủ sao? Đã đến lúc ta bị phản nộp vào tay bọn gian ác. 46Đứng dậy, đi với ta! Này, kẻ phản ta đã tới!”

Người Do-thái bắt Chúa

47Chúa còn đang nói, Giu-đa, một sứ đồ xông tới. Theo sau, có một đoàn người cầm gựơm dao, gậy gộc, là tay sai của các thầy trưởng tế và các trưởng lão. 48Tên phản Chúa đã ra ám hiệu: “Tôi hôn người nào, các anh cứ bắt giữ ngay!” 49Giu-đa trân tráo xông thẳng đến chào Chúa: “Lạy Thầy!” rồi hôn Chúa.
50Chúa Giê-xu đáp: “Bạn ơi, cứ làm cho xong việc của bạn đi!” Bọn kia liền xông vào bắt giữ Chúa. 51Một môn đệ của Chúa rút gươm chém đầy tớ của thầy Tế lễ tối cao, đứt mất một vành tai. 52Tuy nhiên, Chúa Giê-xu bảo: “Con tra ngay gươm vào vỏ! Vi ai cầm gươm sẽ bị giết bằng gươm. 53Con chẳng biết ta có quyền xin Cha mười hai quân đoàn thiên sứ đến bảo vệ ta sao? 54Nhưng nếu thế thì lời Thánh kinh đã viết về các việc này làm sao ứng nghiệm được?”
55Chúa Giê-xu hỏi đoàn người bắt Ngài: “Tôi đâu phải trộm cướp mà các anh đem gươm dao, gậy gộc đến bắt? Hằng ngày tôi vẫn ngồi giảng dạy trong Đền thờ, sao các anh không bắt tôi? 56Nhưng mọi việc xảy ra đây đều làm ứng nghiệm lời các nhà tiên tri trong Thánh kinh.”
Khi ấy, tất cả các môn đệ đều bỏ chạy.

Chúa ra trước Hội đồng Quốc gia

57Bắt được Chúa rồi, người Do-thái liền giải Ngài đến dinh thầy Tế lễ tối cao Cai-phe. Các thầy dạy luật và các trưởng lão đã họp mặt đông đủ trong dinh. 58Phê-rơ theo sau Chúa xa xa, cho đến khi vào sân dinh thầy Tế lễ tối cao. Ông len lỏi ngồi chung với bọn tuần cảnh để theo dõi mọi diễn biến. 59Các thầy trưởng tế và cả Hội đồng Quốc gia tìm bằng chứng dổi để khép Chúa vào tội tử hình. 60Dù nhiều người đứng lên vu cáo đủ điều, nhưng họ vẫn chưa tìm thấy bằng chứng nào có đủ giá trị. Cuối cùng, hai người tiến lên tố cáo: 61“Người này dọa sẽ phá nát Đền thở Thượng Đế rồi xây cất lại trong ba ngày!”
62Thầy Tế lễ tối cao vùng đứng dậy, hỏi Chúa Giê-xu: “Sao, anh trả lời thế nào về lời tố cáo đó?” 63Chúa Giê-xu vẫn im lặng không đáp. Thầy Tế lễ tối cao tiếp: “Tôi buộc anh thề trước Thượng Đế hằng sống, và khai cho chúng tôi biết, anh có phải là Chúa Cứu Thế, Con Thượng Đế không?” 64Chúa Giê-xu đáp: “Phải! Tôi quả quyết: Trong tương lai, các ông sẽ thấy tôi ngồi bên phải ngai Thượng Đế và cỡi mây trời trở lại trần gian.”
65Thầy Tế lễ tối cao xé toạc chiếc áo lễ đang mặc, thét lên: “Phạm thượng! Chúng ta cần gì nhân chứng nữa! Quý ngài vừa nghe tận tai lời phạm thượng đó. 66Vậy quý ngài quyết định thế nào?” Các lãnh tụ Do-thái đáp: “Nó đáng bị tử hình!” 67Họ đua nhau khạc nhổ vào mặt Chúa, đánh đấm, tát tai Ngài, 68rồi nói: “Này, Chúa Cứu Thế, có giỏi thì đoán xem ai vừa đánh anh đó?”

Ba lần chối Chúa

69Phê-rơ vẫn ngồi ngoài sân. Một đầy tớ gái đến nhìn mặt Phê-rơ: “Anh cũng là đồ đệ của Giê-xu, người Ga-li-lê, chứ gì!” 70Nhưng Phê-rơ chối trước mặt mọi người: “Chị nói gì, tôi không hiểu!” 71Thấy ông đi ra cổng, một chị đầy tớ khác báo cho bọn gác cổng: “Anh này là đồ đệ của Giê-xu người Na-xa-rét!” 72Phê-rơ lại chối: “Tôi thề chẳng hề quen biết người đó!”
73Một lát sau, bọn người đứng chung quanh lại tố Phê-rơ: “Đúng rồi! Anh cũng thuộc bọn Giê-xu! Anh nói đặc giọng Ga-li-lê, còn chối cãi gì nữa!”
74Phê-rơ liền thề độc: “Tôi không hề quen biết người đó! Nếu tôi dối trá, xin trời tru đất diệt!” Lập tức có tiếng gà gáy.
75Phê-rơ sực nhớ lời Chúạ Giê-xu: “Trước khi gà gáy, con sẽ chối ta ba lần!” Ông bước ra ngoài khóc lóc đắng cay.