26

Cũai Sốt Sarhống Ễ Cachĩt Yê-su

(Mac 14:1-2; Luca 22:1-2; Yang 11:45-53)

1Tữ Yê-su atỡng moâm nheq parnai ki, án atỡng tỗp rien tễ án neq: 2“Anhia khoiq dáng chơ, noâng bar tangái ễn tỗp I-sarel ễ cha bũi sanhữ Tangái Loŏh. Tangái ki la tangái noau chiau cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, yỗn cũai téh cứq tâng aluang sangcáng.”
3Bo ki máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ cớp máh cũai sốt nheq sâu, alới rôm sarhống tâng dống cũai sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ. Ramứh án la Cai-pha. 4Alới sarhống dŏq chuaq ngê ễ cỗp cớp cachĩt Yê-su, ma alới tỡ ễq cũai canŏ́h dáng. 5Alới pai neq: “Hái tỡ têq táq ngkíq tâng tangái cha bũi, yuaq ngcŏh cũai clứng táq choac tâng vil.”

Manoaq Mansễm Tốh Dỡq Phuom Tâng Tỗ Yê-su

(Mac 14:3-9; Yang 12:1-8)

6Bo Yê-su ỡt tâng vil Bê-thani, án ỡt tâng dống Si-môn, la cũai a‑ĩ tut tễ nhũang. 7Chơ bữn manoaq mansễm toâq pỡ Yê-su. Án dững muoi lám bễ noau táq toâq tamáu bữn ramứh a-labat. Tâng bễ ki bữn dỡq phuom kia ntâng lứq. Bo Yê-su ỡt chi-cha, mansễm ki tốh dỡq phuom tâng plỡ Yê-su. 8Tữ tỗp rien tễ Yê-su hữm mansễm ki táq ngkíq, alới sâng cutâu mứt, cớp alới pai neq: “Nŏ́q mansễm nâi táq ngkíq, cớp palỗ miat mun? 9Khân chếq dỡq phuom nâi, bữn sa‑ữi práq. Têq ĩt práq ki chuai máh cũai cadĩt!”
10Yê-su sâng alới pai ngkíq, chơ án atỡng alới neq: “Nŏ́q anhia táq yỗn mansễm nâi ngua? Mansễm nâi táq ranáq o lứq yỗn cứq. 11Máh cũai cadĩt ỡt níc cớp anhia. Ma cứq tỡ bữn ỡt mantái níc cớp anhia. 12Mansễm nâi khoiq tốh dỡq phuom tâng tỗ cứq, thrũan dŏq yỗn noau tứp cứq tâng ping. 13Cứq atỡng anhia samoât lứq, tâng dũ ntốq chũop cốc cutễq nâi, toâq noau atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ, lứq noau atỡng dếh ranáq mansễm nâi táq hỡ dŏq cũai sanhữ loah án.”

Yuda Pruam Chếq Chíq Yê-su

(Mac 14:10-11; Luca 22:3-6)

14Vớt ki Yuda I-cari-ôt, án la tễ tỗp muoi chít la bar náq, án toâq pỡ cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ. 15Cớp án atỡng alới neq: “Khân cứq chiau Yê-su pỡ atĩ anhia, ki ntrớu anhia yỗn cứq?”
 Ngkíq alới pruam yỗn án pái chít ŏ́c práq.
16Moâm ki, Yuda chuaq ngê yoc ễ chếq chíq Yê-su.

Yê-su Ỡt Cha Parnơi Cớp Tỗp Rien Tễ Án

(Mac 14:12-21; Luca 22:7-14, 21-23; Yang 13:21-30)

17Tâng máh tangái tỗp I-sarel cha bũi sanhữ Tangái Loŏh, nheq tapul tangái alới cha bễng tỡ bữn pluoih. Tâng tangái muoi, tỗp rien tễ Yê-su toâq pỡ án cớp blớh neq: “Ntốq léq thâi yoc hếq pỡq thrũan yỗn thâi cha pêl bũi?”
18Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Anhia mut tâng vil, anhia ramóh manoaq ca ndỡm dống. Anhia pai chóq án neq: ‘Thâi pai khoiq cheq ễ toâq tangái Yiang Sursĩ anoat yỗn cứq. Cứq cớp tỗp rien tễ cứq yoc ễ cha pêl bũi Tangái Loŏh tâng dống mới.’”
19Ngkíq tỗp rien tễ Yê-su pỡq táq samoât Yê-su patâp alới. Cớp alới thrũan cha pêl bũi tâng dống ki.
20Toâq nhứm-nhứm Yê-su tacu cha parnơi cớp muoi chít la bar náq tỗp rien tễ án. 21Bo alới chi-cha, Yê-su atỡng alới neq: “Cứq atỡng anhia samoât lứq, bữn manoaq tễ tỗp anhia chếq chíq cứq.”
22Nheq tữh tỗp rien tễ án sâng ngua lứq, cớp chữ manoaq alới blớh Yê-su neq: “Cứq ma tỡ bữn, Ncháu?”
23Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Án ca tốq bễng muoi tangan cớp cứq, lứq án ki toâp chếq cứq. 24Con Yiang Cỡt Cũai cóq cuchĩt puai tâng tâm saráq Yiang Sursĩ khoiq atỡng tễ án. Ma bap lứq cũai ca chếq Con Yiang Cỡt Cũai! Pĩeiq lứq la mpiq án chỗi canỡt!”
25Yuda, án ca chếq Yê-su blớh neq: “Cứq ma tỡ bữn, thâi?”
 Yê-su atỡng án neq: “Lứq pĩeiq ariang mới pai.”

Alới Cha Nguaiq Sanhữ Tỗ Cớp Aham Yê-su

(Mac 14:22-26; Luca 22:15-20; Côr-ntô Muoi 11:23-25)

26Bo alới chi-cha, Yê-su ĩt bễng. Án sa‑ỡn Yiang Sursĩ, chơ án pĩh bễng ki cớp avơi yỗn máh tỗp rien tễ án. Án pai neq: “Anhia roap cha; nâi la tỗ cứq.”
27Vớt ki án ĩt tangan ễn. Án sa‑ỡn Yiang Sursĩ; chơ án avơi yỗn tỗp rien tễ án, cớp án pai neq: “Nheq tữh anhia nguaiq. 28Nâi la aham cứq ca loŏh táq tếc Yiang Sursĩ par‑ữq parnai tamái yỗn nheq tữh cũai. Nhơ tễ aham cứq Yiang Sursĩ táh lôih yỗn cũai. 29Cứq atỡng anhia neq: Cứq tỡ bữn nguaiq noâng dỡq palâi nho nâi yỗn toau toâq tangái cứq nguaiq dỡq nho tamái parnơi cớp anhia tâng ntốq Mpoaq cứq sốt.”
30Moâm alới ũat muoi cansái khễn, chơ alới loŏh tễ ki, chỗn tâng dũal O‑li‑vê ễn.

Yê-su Atỡng Nhũang Tễ Ranáq Phi-er Táq

(Mac 14:27-31; Luca 22:31-34; Yang 13:36-38)

31Bo ki Yê-su atỡng alới neq: “Sadâu nâi toâp nheq tữh anhia lứq táh cứq. Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ khoiq pai neq:
  ‘Cứq yỗn noau cachĩt chíq cũai mantán cữu;
chơ tỗp cữu cứq cỡt pláh chap nheq.’
32Ma toâq cứq tamoong loah, cứq pỡq nhũang anhia pỡ cruang Cali-lê.”
33Phi-er atỡng Yê-su neq: “Khân nheq tữh cũai canŏ́h táh thâi, cứq lứq tỡ bữn táh mŏ!”
34Yê-su atỡng loah án neq: “Cứq atỡng mới samoât lứq, tâng sadâu nâi toâp, nhũang ntruoi tacar, mới lứq calỡih cứq pái trỗ.”
35Ma Phi-er ta‑ỡi neq: “Khân noau cachĩt cứq cớp thâi, la thỗi. Cứq tỡ bữn calỡih mŏ!”
 Cớp nheq tữh tỗp ki pai machớng Phi-er tê.

Yê-su Câu Tâng Nưong Kêt-se-manê

(Mac 14:32-42; Luca 22:39-46)

36Chơ Yê-su cớp tỗp rien tễ án toâq pỡ ntốq nưong Kêt-se-manê. Yê-su atỡng tỗp rien tễ án neq: “Anhia ỡt tacu nâi nơ. Cứq pỡq câu pỡ ki.”
37Ngkíq Yê-su dững Phi-er cớp bar náq sễm ai con Sê-badê pỡq nứng án. Mbỡiq ki Yê-su sâng túh ngua lứq. 38Án atỡng alới pái náq ki neq: “Mứt cứq sâng ngua lứq, tỡ rơi tamoong noâng. Anhia ỡt acoan nâi. Anhia trỗl cớp cứq.”
39Tữ Yê-su pỡq bĩq ễn, án ap tâng cutễq muoi tatứp, cớp án câu neq: “Ơ Mpoaq cứq ơi! Khân mới sâng pĩeiq, cứq sễq mới ayŏ́q tangan túh coat nâi yỗn vớt tễ cứq. Ma cứq tỡ ễq puai rangứh cứq bữm, ma ễ puai ống rangứh mới sâng.”
40Chơ Yê-su chu loah pỡ pái náq ca rien tễ án. Án ramóh alới bếq. Chơ án blớh Phi-er neq: “Nŏ́q mahúiq la anhia tỡ rơi trỗl cớp cứq? 41Cóq anhia tamỡ cớp câu sễq chỗi yỗn noau radững anhia táq lôih. Mứt pahỡm anhia la bán rêng, ma sac sâiq anhia la ieuq.”
42Yê-su pỡq trỗ bar ễn câu pỡ ki sĩa. Án câu neq: “Mpoaq cứq ơi! Khân mới tỡ bữn ayŏ́q tangan túh coat nâi yỗn vớt tễ cứq, ma mới yỗn cứq cóq nguaiq, ki cứq pruam puai ống rangứh mới sâng.”
43Chơ Yê-su chu loah pỡ pái náq ca rien tễ án. Án ramóh alới bếq sĩa. Alới tỡ rơi culian; acỡr moat alới acứp níc.
44Yê-su pỡq sĩa tễ alới, cớp án pỡq câu cỡt trỗ pái. Án câu machớng santoiq tễ nhũang ki. 45Chơ án chu loah pỡ tỗp rien tễ án cớp án pai neq: “Nŏ́q noâng anhia bếq cớp rlu níc? Ngư cứq khoiq cheq toâq chơ. Noau khoiq chếq Con Yiang Cỡt Cũai, pỡ atĩ cũai lôih. 46Yuor tayứng! Hái pỡq! Anhia nhêng, án ca chếq cứq khoiq toâq chơ!”

Noau Cỗp Yê-su

(Mac 14:43-50; Luca 22:47-53; Yang 18:3-12)

47Bo Yê-su noâng atỡng alới, Yuda la manoaq tễ tỗp muoi chít la bar náq, án toâq cớp cũai clứng. Máh cũai ki toâq tễ cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp cũai sốt nheq sâu. Alới dững dau cớp cuan. 48Án ca chếq Yê-su khoiq atỡng tếc yỗn máh cũai clứng ki dáng. Án khoiq atỡng alới neq: “Khân anhia hữm cứq hũn aléq, lứq cutỗ án ơiq anhia ễ bữn. Chơ anhia cỗp án!”
49Ngkíq Yuda toâq toâp pỡ Yê-su, cớp án pai neq: “Bán tê thâi.”
 Chơ án hũn Yê-su.
50Yê-su atỡng án neq: “Yớu ơi! Ranáq ntrớu mới ễ táq, ki mới táq chái!”
 Chơ noau toâq yống cớp cỗp Yê-su.
51Bữn manoaq tễ tỗp puai Yê-su thot dau tễ sor. Án tráh manoaq sũl cũai sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ, pĩeiq ta-ŏh muoi coah cutũr. 52Yê-su atỡng án neq: “Mới chóq loah dau mới tâng sor. Cũai aléq yống dau, cũai ki cuchĩt loah na dau. 53Mới dáng ma tỡ bữn, khân cứq yoc, têq cứq sễq tễ Mpoaq cứq yỗn án ớn hỡn tễ muoi chít la bar vian ranễng án tễ paloŏng toâq chuai cứq? 54Ma khân cứq táq ngkíq, ki tỡ bữn rapĩeiq noâng máh santoiq Yiang Sursĩ khoiq pai tâng tâm saráq án tễ mbŏ́q. Saráq ki atỡng tễ máh ranáq nâi cóq toâq.”
55Chơ Yê-su blớh máh cũai clứng ki ễn: “Nŏ́q anhia toâq pỡ nâi dững dau cớp cuan ễ cỗp cứq? Anhia chanchớm cứq la cũai savễng tỡ? Cu rangái cứq ỡt atỡng tâng Dống Sang Toâr, ma anhia tỡ bữn cỗp cứq. 56Ma ranáq nâi táq yỗn cỡt rapĩeiq máh santoiq tâng tâm saráq Yiang Sursĩ khoiq atỡng nhơ tễ cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q.”
 Chơ máh tỗp rien tễ Yê-su lúh táh chíq án.

Yê-su Tayứng Yáng Moat Cũai Sốt

(Mac 14:53-65; Luca 22:54-55, 63-71; Yang 18:13-14, 19-24)

57Ngkíq alới cỗp Yê-su cớp dững án pỡ dống Cai-pha, la cũai sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ. Nheq tữh cũai sốt nheq sâu, cớp cũai yống rit, toâq rôm pỡ ntốq ki tê. 58Phi-er puai cutuaih ntun clĩ Yê-su. Án mut tâng nchŏh dống cũai sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ. Án tacu parnơi cớp ranễng cũai sốt ki, yoc ễ dáng ntrớu alới ễ táq chóq Yê-su. 59Ngkíq máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ cớp cũai bữn chớc canŏ́h, alới chuaq cũai ca têq pai apớt Yê-su. Alới yoc ễ cachĩt Yê-su. 60Bữn sa‑ữi cũai toâq tũn apớt Yê-su, ma tỡ bữn lứq. Sốt ki tỡ bữn ramóh muoi ŏ́c tỡ o ntrớu tễ Yê-su. Ntun tháng bữn bar náq ễn toâq apớt Yê-su. 61Alới pai neq: “Cũai nâi pai: ‘Têq cứq talốh Dống Sang Toâr Yiang Sursĩ. Chơ cứq táq loah pái tangái la moâm toâp.’”
62Ngkíq án ca sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ, án yuor tayứng cớp blớh Yê-su neq: “Máh cũai nâi cauq mới, lứq samoât mới pai ngkíq tỡ? Cớp ntrớu mới yoc ễ ta‑ỡi loah chóq alới ki?”
63Ma Yê-su ỡt savưl sâng. Án tỡ bữn pai ntrớu. Chơ án ca sốt nheq tễ rit sang pai ễn neq: “Cứq arô ramứh Yiang Sursĩ, án ca tamoong mantái, nhơ ramứh án cứq ớn mới thễ dũan cớp hếq, lứq mới la Crĩt, Con Yiang Sursĩ, ma tỡ bữn?”
64Yê-su ta‑ỡi án neq: “Lứq pĩeiq ariang mới pai. Ma cứq atỡng loah anhia neq: Chumát anhia lứq hữm Con Yiang Cỡt Cũai tacu coah atoam Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq, cớp án toâq mpứng dĩ ramứl tâng paloŏng.”
65Ngkíq án ca sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ háq tampâc án bữm, táq tếc án sâng ngua lứq. Cớp án pai chóq nheq tữh cũai ki neq: “Án nâi pai ngkíq, la máh án acrieiq Yiang Sursĩ chơ. Choam hái ễ blớh noâng cũai canŏ́h. Anhia khoiq sâng chơ parnai án pai. 66Nŏ́q anhia chanchớm tễ ŏ́c ki?”
 Alới ki ta‑ỡi neq: “Lứq pĩeiq án cóq cuchĩt!”
67Chơ alới cuchóh tâng mieiq Yê-su, cớp chooc án. Ma bữn cũai canŏ́h tapáh án, 68cớp blớh neq: “Crĩt ơi! Khân mới la lứq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, âu mới atỡng hếq, noau chooc mới?”

Phi-er Calỡih Yê-su

(Mac 14:66-72; Luca 22:56-62; Yang 18:15-18, 25-27)

69Phi-er ỡt tacu tâng nchŏh. Bữn manoaq mansễm táq ranáq yỗn cũai ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ, toâq pỡ Phi-er cớp pai neq: “Mới la cũai ca ỡt cớp Yê-su, cũai tễ cruang Cali-lê.”
70Ma Phi-er calỡih Yê-su yáng moat nheq cũai ki neq: “Cứq tỡ sapúh mới pai.”
71Chơ án pỡq pỡ ngoah toong viang. Bữn mansễm canŏ́h ễn hữm án, cớp pai chóq máh cũai ỡt cheq ki neq: “Cũai nâi ỡt cớp Yê-su, la cũai tễ vil Na-sarễt.”
72Ma Phi-er calỡih Yê-su sĩa, cớp án thễ dũan: “Cứq tỡ dáng noau án ki!”
73Mahỗi bar ễn, bữn máh cũai ỡt cheq ki toâq pỡ Phi-er, cớp pai neq: “Lứq samoât mới la tễ tỗp ki tê, yuaq samữong mới ĩn cũai ki.”
74Ma Phi-er thễ dũan cloc plỡ cloc sóc. Cớp án ta‑ỡi suon níc neq: “Cứq tỡ nai hữm, tỡ nai dáng cũai ki!”
 Bo ki toâp ntruoi tacar.
75Chơ Phi-er sanhữ loah máh santoiq Yê-su khoiq atỡng án neq: “Nhũang ntruoi tacar, mới lứq calỡih cứq pái trỗ.”
 Ngkíq Phi-er loŏh tễ ki; chơ án nhiam la‑ỡq lứq.