27

Chúa ra Tòa tổng trấn La-mã

1Trời vừa sáng, các thầy trưởng tế và các trưởng lão Do-thái bàn định kế hoạch giết Chúa. 2Họ xiềng Ngài thật chặt rồi giải qua Phi-lát, tổng trấn La-mã.

Giu-đa tự sát

3Thấy Chúa bị kết án nặng nề, Giu-đa hối hận, liền đem ba mươi lạng bạc trả lại các thầy trưởng tế và các trưởng lão. 4Giu-đa than thở: “Tôi có tội, vì phản bội người vô tội!” Họ lạnh lùng đáp: “Mặc anh chứ! Việc ấy liên hệ gì đến chúng tôi?”
5Giu-đa đem vất bạc vào trong Đền thờ rồi ra ngoài thắt cổ chết. 6Các thầy trưởng tế lượm bạc lên, bảo nhau: “Bạc này dính dấp máu người, không được để trong kho thánh!” 7Họ quyết định dùng số bạc mua đám đất của thợ gốm để làm nghĩa trang chôn người nước ngoài. 8Vì thế, người ta gọi đám đát đó là ‘Cánh đồng huyết’.
9Việc xảy ra đúng theo lời tiên tri Giê-rê-mi: “Họ lấy ba mươi lạng bạc, là giá dân Y-sơ-ra-ên định cho người, 10và dùng số bạc mua cánh đồng của thợ gốm, như lời Chúa truyền bảo tôi.”

Phi-lát xử Chúa

11Chúa Giê-xu đứng trước tòa Phi-lát, tổng trấn La-mã. Tổng trấn hỏi: “Anh có phải là Vua dân Do-thái không?” “Phải!” Chúa đáp.
12Nhưng khi các thầy trưởng tế và các trưởng lão tranh nhau vu cáo, Chúa không buồn đối đáp. 13Phi-lát nhắc: “Anh không nghe họ tố cáo anh đủ điều đó sao?” 14Nhưng Chúa vẫn im lặng, khiến tổng trấn vô cùng ngạc nhiên.
15Hằng năm, đến lễ Vượt qua, tổng trấn có lệ tha một tử tù theo lời thỉnh cầu của nhân dân. 16Năm ấy, có một phạm nhân nổi tiếng tên Ba-ra-ba. 17Khi thấy dân chúng tụ tập đông đảo trước dinh, Phi-lát hỏi: ”Các anh muốn ta tha ai? Ba-ra-ba hay Giê-xu Cứu Thế?” 18Vì Phi-lát biết rõ họ bắt nộp Chúa chỉ vì lòng ganh ghét.
19Giữa lúc Phi-lát đang ngồi xử án, vợ ông sai người đến dặn: “Đừng động đến người vô tội đó, vì đêm qua tôi có một cơn ác mộng kinh khiếp về người.”
20Nhưng các thầy trưởng tế và các trưởng lão sách động quần chúng xin Phi-lát phóng thích Ba-ra-ba và xử tử Chúa Giê-xu.
21Tổng trấn hỏi lại: “Trong hai người, các anh muốn ta tha ai?”
Dân chúng đáp: “Ba-ra-ba!”
22Phi-lát hỏi tiếp: “Còn Giê-xu Cứu Thế thi sao?” Họ la lớn: “Đóng đinh nó trên cây thập tự!”
23Phi-lát căn vặn: “Tại sao? Giê-xu có tội gì đâu?” Nhưng họ nổi lèn gào thét: “Đóng đinh nó trên cây thập tự! Đóng đinh nó trên cây thập tự!”
24Phi-lát thấy mình không kiểm soát nổi nhân dân, cuộc náo loạn sắp bùng nổ, nin ông lấy nước rửa tay trước mặt mọi người và tuyên bố: “Ta không tham dự vào việc giết người này! Trách nhiệm về phần các anh!”
25Cả đoàn dân đều thét lên: “Cứ đòi nợ máu ấy nơi chúng tôi và con cháu chúng tôi!”
26Phi-lát phóng thích Ba-ra-ba, đồng thời sai đánh đòn Chúa Giê-xu rồi giao cho lính đem đóng đinh trên cây thập tự.

Chiếc mũ bằng gai

27Quân lính La-mã giải Chúa vào dinh tổng trấn, rồi tập họp cả đại đội vây quanh Ngài. 28Họ lột áo rồi khoác cho Ngài tấm áo choàng màu tía, 29bện chiếc mũ bằng gai đội lên đầu Chúa và đặt vào tay phải Ngài một cây gậy. Rồi họ quỳ xuống trước mặt Ngài, chế giễu: “Lạy vua dân Do-thái!” 30Họ lại khạc nhổ vào mặt Chúa, lấy gậy đập lên đầu Ngài. 31Chế giễu xong, họ,cởi áo choàng ra, mặc áo lại cho Chúa rồi dẫn Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự.

Chúa chịu đóng đinh

32Vừa lên đường, quân lính thấy Si-môn, người xứ Ly-bi, liền bất anh vác cây thập tự cho Chúa. 33Đoàn người tiến lên đồi Gô-gô-tha (nghĩa là đồi Sọ). 34Họ cho Chúa uống rượu thuốc để xoa dịu cơn đau, nhưng Ngài nếm qua rồi không chịu uống.
35Quân lính đóng đinh Chúa Giê-xu trên cây thập tự. Họ gieo súc sắc chia nhau bộ áo của Ngài, 36rồi ngồi canh gác chung quanh cây thập tự. 37Họ treo trên đầu Ngài tấm bảng ghi tội trạng: “Đây là Giê-xu, Vua dân Do-thái.” 38Sáng hôm ấy, hai tướng cướp cũng bi hành hình trên cây thập tự, một tên bên phải, một tên bên trái Chúa.

Lời nhục mạ

39Khách qua đường lắc đầu, sỉ nhục Chúa: 40“Anh đòi phá nát Đền thờ rồi xây lại trong ba ngày, sao không tự giải cứu đi! Nếu anh là Con Thượng Đế, sao không xuống khỏi cây thập tự đi!”
41Các thầy trướng tế, dạy luật và các trưởng lão cũng mỉa mai: 42“Nó cứu người khác giỏi lắm mà cứu mình không nổi! Vua dân Do-thái hả? Phải xuống khỏi cây thập tự chúng ta mới tin! 43Nó tin cậy Thượng Đế, lại tự xưng là Con Thượng Đế, nếu Ngài nhìn nhận nó, hẳn Ngài phải cứu nó!” 44Hai tướng cướp bị đóng đinh bên cạnh Chúa cũng hùa theo sỉ nhục Ngài.

Chúa tắt thở

45Từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều, khắp nơi đều tối đen như mực. 46Lúc 3 giờ, Chúa Giê-xu kêu lớn: “Thượng Đế ơi! Thượng Đế ơi! Sao Ngài lìa bỏ Con?” 47Mấy người đứng gần nghe tiếng kêu, liền bảo: “Nó gọi Ê-li!” 48Một người chạy đi lấy bông đá, tẩm rượu chua, cột vào đầu cây gậy đưa lên cho Chúa nhấm. 49Những người khác lại bảo: “Ta chờ xem Ê-li có đến cứu nó không!”
50Chúa Giê-xu kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi tắt hơi. 51Lập tức, bức màn trong Đền thờ bị xé đôi từ trên xuống dưới. Đất rúng động dữ dội, đá lớn vỡ ra. 52Các cửa mộ mở tung và nhiều người thánh đã chết được sống lại. 53Họ ra khỏi mộ, đợi đến khi Chúa sống lại mới vào Giê-ru-sa-lem xuất hiện cho nhiều người xem thấy.
54Viên đại đội trưởng cũng như quân lính La-mã đang canh giữ Chúa thấy cơn động đất và các diễn biến ấy, đều khiếp sợ và nhìn nhận: “Người này đúng là Con Thượng Đế!”
55Nhóm phụ nữ theo phục vụ Chúa từ xứ Ga-li-lê, đều đứng đằng xa mà nhìn. 56Trong Số ấy có Ma-ri Mặc-lan, Ma-ri mẹ Gia-cơ và Giô-sép, và bà Xê-bê-đê, mẹ Gia-cơ và Giăng.

Cuộc mai táng

57Đến tối, Giô-sép -một người giàu có ở vùng A-ri-ma-thê, cũng là môn đệ của Chúa Giê-xu 58đến xin Phi-lát cho lãnh xác Ngài, Phi-lát ra lệnh giao xác Chúa cho ông. 59Giô-sép hạ thi hài Chúa xuống, khâm liệm bằng một cây vải gai mới, 60rồi đem táng trong huyệt đá của ông mới đục trong sườn núi. Giô-sép lăn một tảng đá lớn chận trước cửa mộ, rồi ra về. 61Còn Ma-ri Mặc-lan và Ma-ri mẹ Gia-cơ vẫn ngồi trước mộ.

Lính canh gác mộ

62Hôm sau, kế ngày chuẩn bị lễ Vượt qua, các thầy trưởng tế và Biệt-lập đến gặp Phi-lát, 63thỉnh cầu: “Chúng tôi nhớ khi còn sống tên lừa bịp này đã nói: ‘Sau ba ngày tôi sẽ sống lại.’ 64Để đề phòng mưu gian, xin tổng trấn ra lệnh canh gác mộ nó thật nghiêm nhặt suốt ba ngày, như thế đồ đệ nó không thể đánh cắp xác nó rồi phao tin rằng nó sống lại. Nếu mưu gian ấy được thành, việc dối gạt này sẽ tai hại hơn lần trước.” 65Phi-lát đáp: “Các anh có lính canh, cứ việc canh gác cho cẩn mật!” 66Họ liền niêm phong tảng đá và đặt lính canh gác ngôi mộ.