28

Yê-su Tamoong Loah

(Mac 16:1-10; Luca 24:1-12; Yang 20:1-18)

1Vớt Tangái Rlu, toâq tangái muoi tâng tốn tamái, tarưp ki paloŏng poang mbỡiq rưm-rưm, Mari tễ vil Mac-dala cớp Mari canŏ́h pỡq clơ ping Yê-su. 2Bo ki cutễq cỡt cacưt hâp lứq, yuaq bữn ranễng Yiang Sursĩ sễng vih tamáu noau khoiq catáng ngoah ping Yê-su; chơ án tacu tâng tamáu ki. 3Roâp ranễng ki la samoât riang lalieiq, cớp tampâc án cloc ariang prễl príl. 4Máh tahan kĩaq ping ki sâng ngcŏh lứq cớp cangcoaih. Alới cỡt samoât riang cũai cuchĩt.
5Ranễng Yiang Sursĩ atỡng mansễm ki neq: “Anhia chỗi ngcŏh ntrớu. Cứq dáng anhia chuaq Yê-su, án ca noau khoiq téh tâng aluang sangcáng. 6Án tỡ bữn ỡt nnâi noâng. Án khoiq tamoong loah chơ, samoât án khoiq pai tễ nhũang. Anhia toâq pỡ nâi, nhêng chu ntốq noau dŏq án tễ nhũang. 7Chơ anhia pỡq chái atỡng máh tỗp rien tễ án neq: ‘Yê-su khoiq tamoong loah chơ. Sanua án pỡq nhũang anhia pỡ cruang Cali-lê. Ỡt ntốq ki anhia lứq bữn ramóh án!’ Cóq anhia sanhữ máh ŏ́c cứq atỡng anhia.”
8Ngkíq mansễm ki loŏh tễ ntốq ping ki. Ntơn alới croŏq, ntơn alới ỡn hỡ. Alới lúh pỡq atỡng máh tỗp rien tễ Yê-su.
9Bo alới pỡq, alới santar sâng Yê-su toâq ramóh alới, cớp án cubán alới neq: “Bán tê anhia.”
 Mansễm ki toâq pỡ Yê-su, kĩau ayững án, cớp sang án.
10Chơ Yê-su atỡng alới neq: “Anhia chỗi ngcŏh ntrớu. Anhia pỡq atỡng sễm ai cứq yỗn alới pỡq chu cruang Cali-lê. Ỡt ntốq ki alới bữn ramóh cứq.”

Cũai Sốt Yỗn Máh Tahan Bữn Práq

11Bo mansễm ki pỡq tâng rana, tahan ca kĩaq ping Yê-su chu pỡ vil cớp atỡng máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, dáng tễ dũ ramứh alới khoiq hữm. 12Máh cũai sốt ki rôm sarhống cớp máh cũai sốt nheq sâu. Chơ alới yỗn práq sa‑ữi pỡ máh tahan kĩaq ki. 13Cớp alới atỡng tahan ki neq: “Yỗn anhia pai tỗp rien tễ Yê-su toâq sadâu cớp ĩt tuoiq cumuiq Yê-su bo anhia bếq. 14Ma khân Phi-lat, án ca sốt cruang, sâng tễ ramứh nâi, hếq lứq rapai chuai anhia, yỗn án tỡ bữn táq ntrớu chóq anhia.”
15Ngkíq máh cũai tahan ki ĩt práq, cớp alới táq puai riang máh parnai noau ớn alới. Toau toâq tangái nâi, bữn cũai I-sarel atỡng ŏ́c ki yỗn parchia yỗn cũai canŏ́h dáng.

Yê-su Ramóh Tỗp Rien Tễ Án Tâng Cruang Cali-lê

(Mac 16:14-18; Luca 24:36-49; Yang 20:19-23; Ranáq Táq 1:6-8)

16Muoi chít la muoi noaq tỗp rien tễ Yê-su, alới chỗn pỡ cóh tâng cruang Cali-lê pỡ ntốq Yê-su khoiq patâp alới chơ. 17Toâq alới hữm Yê-su, alới sang án; ma bữn án ca tỡ bữn sa‑âm samoât samơi. 18Yê-su toâq pỡ alới cớp atỡng alới neq: “Nheq máh ramứh chớc tâng paloŏng cớp tâng cutễq, Yiang Sursĩ khoiq chiau yỗn cứq chơ. 19Ngkíq cóq anhia pỡq atỡng dũ náq cũai yỗn cỡt máh cũai rien tễ cứq tê. Cóq anhia táq batễm yỗn alới nhơ ramứh Mpoaq, nhơ ramứh Con, cớp nhơ ramứh Raviei Yiang Sursĩ. 20Cóq anhia atỡng alới yỗn trĩh dũ ŏ́c cứq khoiq patâp anhia. Cớp lứq cứq ỡt cớp anhia mantái níc, tễ sanua toau toâq tangái parsốt.”