2

Các nhà bác học đi tìm Chúa

1Chúa Giê-xu giáng sinh tại làng Bê-liêm xứ Giu-đê vào đời vua Hê-rốt. Lúc ấy, có mấy nhà bác học từ Đông phương đến thủ đô Giê-ru-sa-lem tìm hỏi: 2“Vua dân Do-thái mới ra đời hiện nay ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên Đông phương nên tìm đến thờ phượng Ngài.”
3Được tin ấy, vua Hê-rốt rất lo ngại; dân chúng thủ đô cũng xôn xao. 4Vua liền triệu tập các nhà lãnh đạo Do-thái vào triều chất vấn: “Các tiên tri thời xưa có nói Chúa Cứu Thế sẽ sinh tại đâu không? 5Họ đáp: “Muôn tâu, tại làng Bê-liêm xứ Giu-đê, vì có nhà tiên tri đã viết:
6Bê-liêm xứ Giu-đê không phải một làng nhỏ bé
Vì là quê quán của nhà Lãnh tụ,
Ngài sẽ chăn giữ, lãnh đạo dân Ta.”
7Vua Hê-rốt gọi riêng các nhà bác học, hỏi cho biết đích xác ngày giờ họ nhìn thấy ngôi sao xuất hiện. 8Rồi vua sai họ đến Bê-liêm và căn dặn: “Các ngươi cứ đến đó tìm Ấu chúa. Khi nào tìm được, nhớ trở về đây báo cáo, để ta cũng đến thờ phượng Ngài.”
9Các nhà bác học tiếp tục lên đường. Ngôi sao họ đã thấy bên Đông phương lại mọc lên sáng rực, hướng dẫn họ đến tận nơi Con Trẻ ở. 10Thấy lại ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.
11Vào đến nhà, thấy Con Trẻ và mẹ Ngài, các nhà bác học liền quỳ xuống thờ lạy Ngài, rồi dâng hiến vàng, trầm hương và nhựa thơm. 12Thượng Đế bảo họ không được trở lại gặp vua Hê-rốt, nên họ đi đường khác về quê hương.

Qua Ai-cập

13Sau đó, một thiên sứ báo mộng cho Giô-sép: “Thức dậy, đem Con Trẻ và mẹ Ngài lánh qua Ai-cập! Đợi khi nào tôi báo tin sẽ trở về, vì Hê-rốt đang tìm giết Con Trẻ!” 14Giô-sép vùng dậy, giữa đêm bế Con Trẻ và dìu mẹ Ngài sang Ai-cập, 15rồi ngụ tại đó cho đến ngày Hê-rốt qua đời. Việc xảy ra đúng như lời tiên tri: “Ta đã gọi Con Ta ra khỏi Ai-cập” 16Khi biết mình đã bị các nhà bác học đánh lừa, Hê-rốt vô cùng giận dữ. Vua ra lệnh giết tất cả các con trai tại Bê-liêm và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở lại (vì theo lời khai của các nhà bác học, ngôi sao ấy xuất hiện đã hai năm.) 17Việc xảy ra đúng như lời nhà tiên tri Giê-rê-mi:
18“Tại Ra-ma có tiếng kêu la đau đớn,
Tiếng Ra-chên than khóc đàn con
Để tang, khóc lóc, kêu ca
Nhưng không bao giờ khuây khỏa
Vì chúng đã khuất bóng!”

Đến Na-xa-rét

19Khi Hê-rốt qua đời, một thiên sứ báo mộng cho Giô-sép tại Ai-cập: 20“Hãy đem Con Trẻ và mẹ Ngài về quê hương, vì những người tìm giết Con Trẻ đã chết.”
21Giô-sép liền đưa Con Trẻ và mẹ Ngài về Y-sơ-ra-ên. 22Nghe tin A-khê-lâu, con Hê-rốt lên ngai làm vua xứ Giu-đê, Giô-sép lo sợ không dám về đó. Được Chúa chỉ dẫn trong mộng, Giô-sép lên xứ Ga-li-lê, 23ở tại thành Na-xa-rét. Mọi việc diễn tiến đúng như lời tiên tri trong Thánh kinh:
“Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét.”