3

Giăng Báp-tít dọn đường

1Lúc đó, Giăng Báp-tít bắt đầu giảng dạy trong đồng hoang xứ Giu-đê: 2“Phải ăn năn tội lỗi, trở về với Thượng Đế, vì Nước Trời gần đến!” 3Từ mấy trăm năm trước, tiên tri Ê-sa đã viết về Giăng:
“Có tiếng gọi nơi hoang dã
Phải dọn đường cho Chúa
Ngay thật mở lòng chờ đón Ngài.”
4Giăng mặc áo lông lạc đà, thắt dây lưng da, ăn châu chấu và mật ong rừng. 5Dân chúng từ thủ đô Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đa và vùng đồng bằng sông Giô-đanh lũ lượt kéo đến nghe Giăng giảng dạy. 6Họ xưng tội và xin Giăng làm lễ báp-tem dưới sông Giô-đanh.
7Nhưng khi thấy nhiều thầy Biệt-lập và Sa-đức đến xin lễ báp-tem, Giăng từ khước: “Con cái loài rắn! Làm sao các ông có thể tránh thoát hình phạt của Thượng Đế? 8Muốn chịu báp-tem, các ông phải có một đời sống mới, chứng tỏ lòng ăn năn. 9Đừng tưởng mình là dòng dõi Áp-ra-ham thì Thượng Đế sẽ dung tha! .Vì Thượng Đế có thể biến những hòn đá này thành con cháu Áp-ra-ham! 10Lưỡi búa xét đoán của Thượng Đế đã vung lên! Cây nào không sinh quả tốt sẽ bị Ngài đốn quảng vào lửa.
11“Tôi dùng nước làm báp-tem cho những người ăn năn tội, nhưng Đấng đến sau tôi sẽ làm báp-tem bằng Thánh Linh và lửa. Người cao quý hơn tôi vô cùng; tôi không xứng đáng hầu hạ Người. 12Người sẽ sảy lúa thật sạch, đem trữ vào kho và đốt rơm rác trong lò lửa chẳng hề tắt.”

Chúa chịu báp-tem

13Từ xứ Ga-li-lê, Chúa Giê-xu xuống bờ sông Giô-đanh để nhờ Giăng làm báp-tem. 14Nhưng Giăng hết sức từ chối: “Đúng ra, chính tôi phải xin Chúa làm báp-tem, sao Chúa lại bảo tôi làm báp-tem cho Chúa?”
15Chúa đáp: “Cứ làm đi, vì chúng ta nên chu toàn mọi việc cần thiết!” Giăng vâng lời Ngài.
16Sau khi chịu báp-tem, Chúa Giê-xu vừa lên khỏi nước, các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Thượng Đế giáng xuống đậu trên Ngài như bồ câu. 17Từ trời có tiếng phán vang dội: “Đây là Con yêu dấu của Ta, làm hài lòng Ta hoàn toàn.”