7

Nau Phat Dôih

1"Lơi ta khân may phat ôh dôih bu, gay bu mâu phat dôih khân may. 2Yorlah tĭng nâm khân may phat dôih bu, bu mra phat dôih khân may tâm ban lĕ, jêh ri ndah rnoh khân may veh ma bu, bu mra veh ma khân may dŭm rnoh nây lĕ. 3Mâm ƀư may saơ ndruyh tâm măt oh nâu may, ƀiălah may mâu saơ ôh rda tơm si tâm măt may nơm? 4Mâu lah mâm ƀư may janh lah ma oh nâu may pô aơ: 'Ăn gâp sŏk lơi ndruyh tă bơh măt may; ƀiălah may nơm ăt geh rda tơm si tâm măt may? 5Hơi bunuyh geh nuih n'hâm ndâp, sŏk hom rda tơm si tă bơh măt may lor, ri mơ may mra dơi saơ ang sŏk ndruyh bơh măt oh nâu may.
6"Lơi ăn ndơ kloh, ma phung so ôh; mâu lĕ mƀăr nhong khlay khân may pa năp phung sŭr, klach lah păng plơ̆ kăp khân may."

Dăn Hom Joi Hom Goh Hom

7"Dăn hom dĭng geh; joi hom dĭng saơ; goh hom mpông dĭng bu ma pơk an. 8Yorlah mbu nơm dăn mra geh; mbu nơm joi mra saơ, jêh ri mbu nơm goh mpông bu mra pơk ăn ma khân may. 9Mbu tâm khân may lah kon dăn kapŭng, păng ăn nkhơng lŭ đŏng? 10Mâu lah kon dăn ka păng ăn bêh lĕ? 11Nđâp tơlah khân may jêng bunuyh mhĭk, ăt khân may gĭt lĕ ăn ndơ ueh ma oh kon khân may, lơ hâu ma nĕ đŏng Mbơ̆ khân may klơ trôk mra ăn ndơ ueh ma mbu nơm dăn ma Păng.
12"Pôri yơh, moh nau khân may ŭch ăn bu ƀư ma khân may, ăn khân may ƀư nau nây tâm ban lĕ ma khân păng; nau nây di tĭng nâm nau vay jêh ri nau phung kôranh nơm mbơh lor hŏ nchih jêh."

Mpông Huêt

13"Lăp hom khân may ta mpông pêr huêt, yorlah mpông pêr huy jêh ri trong toyh njŭn leo ma nau rai yot, jêh ri geh âk bunuyh lăp ta trong nây. 14Ƀiălah mpông pêr huêt jêh ri trong jê̆ njŭn leo ma nau rêh, jêh ri djê̆ bunuyh saơ ntŭk nây."

Tơm Si Jêh Ri Play Păng

15"Njrăng hom ma khân may ma phung kôranh nơm mbơh lor tih, khân păng mra văch ma khân may njêng nâm bu biăp, ƀiălah tâm trôm khân păng jêng so bri hay sa. 16Khân may mra gĭt năl khân păng ta play khân păng. Mâp geh lĕ bunuyh pĕ play kriăk ƀâu ta tơm lok, mâu lah play rvi ta rtao lok? 17Pôri, ăp tơm si ueh geh play ueh, tơm si mhĭk geh play mhĭk. 18Du mlâm tơm si ueh mâu dơi play mhĭk ôh; du mlâm tơm si mhĭk mâu dơi lĕ luh play ueh. 19Ăp tơm si mâu geh play ueh bu mra kăl lơi jêh ri mƀăr lơi păng tâm ŭnh. 20Pôri ta play khân păng yơh khân may mra gĭt năl khân păng."

Gâp Mâu Mâp Gĭt Năl Khân May Ôh

21"Mâu di ôh mbu nơm lah ma gâp: 'Ơ Kôranh Brah, ơ Kôranh Brah, 'mra lăp tâm ƀon bri hđăch Brah Ndu, ƀiălah knŏng mbu nơm ƀư tĭng nâm nau Mbơ̆ gâp tâm trôk ŭch. 22Âk bunuyh mra lah ma gâp tâm nar nây: 'Ơ Kôranh Brah, ơ Kôranh Brah, di đŏng hên mâp nti jêh tâm amoh may, hên mâp mprơh jêh brah mhĭk tâm amoh may, jêh ri hên mâp ƀư âk nau khlay tâm amoh may?' 23Mông nây gâp mra lah ma khân păng: 'Hơi phung tih mhĭk, gâp mâu mâp gĭt năl khân may ôh; du hom khân may tă bơh gâp.'"

Bar Hê Rdâk Ngih Êng Êng

24"Pôri yơh, mbu nơm tăng nau gâp ngơi jêh ri tông mra jêng nâm bu du huê bunuyh blau mĭn ƀư ngih păng ta klơ lŭ. 25Geh trôk mih, dak lêng, jêh ri sial ktang ƀư ma ngih nây ƀiălah ngih mâu rlâm ôh, yorlah bu ƀư păng ta klơ lŭ klêr. 26Ƀiălah mbu nơm tăng nau gâp ngơi jêh ri mâu tông ôh, păng jêng nâm bu du huê bunuyh rluk mâl ƀư ngih păng ta klơ neh choih. 27Geh mih, dak lêng jêh ri phŭt sial ktang ƀư ma ngih nây. Păng rlâm jêh ri rai."
28Tơlah jêh Brah Yêsu ngơi nau nây, phung âk gŭ iăt hih rhâl ngăn, 29yorlah păng nti ma khân păng ma nau dơi toyh, mâu di nâm bu phung kôranh nchih samƀŭt khân păng ôh.