7

Lên án

1“Đừng lên án ai, các con sẽ khỏi bị lên án. 2Vì các con lên án người ta cách nào, họ sẽ lên án các con cách ấy; các con lường cho người ta mức nào, họ sẽ theo mức ấy lường lại cho các con. 3Sao các con nhìn thấy cái dằm trong mắt người khác mà không biết có cả khúc gỗ trong mắt mình? 4Sao các con dám nói: ‘Để tôi lấy giúp cái dằm trong mắt anh!’ trong khi khúc gỗ vẫn nằm trong mắt mình? 5Hạng đạo đức giả! Trước hết phải lấy khúc gỗ ra khỏi mắt mình, mới có thể thấy rõ và giúp đỡ người khác.
6“Đừng đưa vật thánh cho người trụy lạc; đừng trao châu ngọc cho kẻ khờ dại vì họ sè chà đạp rồi quay lại đả kích, xâu xé các con.

Xin, tìm, gõ cửa

7“Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, cửa sẽ mở ra. 8Vì bất kỳ ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp và cửa sẽ mở cho người nào gõ. 9Có người cha nào khi con mình xin bánh mà cho đá, 10hay xin cá lại cho rắn? 11Các con vốn là người xấu xa còn biết cho con mình vật tốt, huống chi Cha các con trên trời chẳng ban vật tốt cho người cầu xin Ngài sao?
12“ ‘Hãy làm cho người khác điều các con muốn người ta làm cho mình.’ Câu này đúc kết luật pháp Mai-sen và các sách tiên tri.

Cửa hẹp

13“Hãy đi cửa hẹp vào Nước Trời, vì cửa rộng và đường thênh thang dẫn xuống Địa ngục; quá nhiều người chọn lối đi dễ dãi đó! 14Còn cửa hẹp và đường chật dẫn vào Nguồn sống, lại có ít người tìm thấy.

Phân biệt chân giả

15“Phải đề phòng các giáo sư giả đội lốt chiên hiền lành trà trộn vào hàng ngũ các con, kỳ thực chỉ là muông sói hay cắn xé.
16Cứ nhìn vào hành động mà nhận ra chúng nó, chẳng khác nào xem quả biết cây. Bụi gai độc chẳng bao giờ sinh quả nho; gai xương rồng không hề sinh quả nhãn. 17Vì cây lành sinh quả lành; cây độc sinh quả độc. 18Loại cây lành trong vườn chẳng bao giờ sinh quả độc; còn loại cây độc cũng chẳng sinh quả lành. 19Cây nào không sinh quả lành đều bị chủ đốn bỏ. 20Vậy, các con có thể nhận ra bọn giáo sư giả nhờ xem hành động của chúng.
21“Không phải người nào gọi ta là Chúa cũng được vào Nước Trời, chỉ những người vâng theo ý Cha ta trên trời mới được vào đó. 22Trong ngày Phán xét sẽ có nhiều người phân trần: “Thưa Chúa, chúng tôi đã giới thiệu Chúa cho nhiều người, đã dùng Danh Chúa đi đuổi quỷ và làm nhiều phép lạ.” 23Nhưng ta sẽ đáp: “Ta không hề biết các ngươi! Lui ngay cho khuất mắt ta, vì các ngươi chỉ làm việc gian ác!”

Xây nhà trên vầng đá

24“Ai nghe lời ta và thực hành mới là người khôn ngoan, giống như người xây nhà trên vầng đá vững chắc. 25Đến mùa mưa nước lũ, gió bão thổi mạnh tàn phá, nhưng ngôi nhà không sụp đổ vì đã xây trên vầng đá.
26“Còn ai nghe lời ta mà không thực hành là người khờ dại, chẳng khác gì xây nhà trên bãi cát. 27Đến mùa mưa nước lũ, gió bão thổi tới tàn phá, ngôi nhà sụp đổ, hư hại nặng nề.”
28Dân chúng nghe xong đều ngạc nhiên về lời dạy của Chúa. 29Vì Ngài giảng dạy đầy uy quyền, khác hẳn các thầy dạy luật Do-thái.