9

Người bại

1Chúa Giê-xu xuống thuyền vượt biển về thành Ca-bê-nam là nơi Ngài thường cư trú. 2Người ta mang đến một người bại nằm trên cáng. Thấy đức tin của họ, Chúa bảo người bại: “Vui lên Con! Tội lỗi con được tha rồi!”
3Mấy thầy dạy luật nghĩ thầm: “Ông này phạm thượng quá! Không lẽ ông tự cho mình là Thượng Đế sao?”
4Chúa Giê-xu đọc được ý tưởng họ, liền hỏi: “Sao các ông nghĩ như thế? 5,6Trong hai việc tha tội và chữa bệnh, việc nào dễ hơn? Để các ông biết Chúa Cứu Thế ở trần gian có quyền tha tội, tôi sẽ chữa lành người bại này. “Chúa quay lại bảo người bại: “Con đứng dậy! Đem cáng về nhà!” 7Người bại liền vùng dậy đi về nhà.
8Dân chúng thấy việc xảy ra đều kinh sợ. Họ ca ngợi Thượng Đế đã ban quyền năng phi thường cho loài người.

Mã-thi theo Chúa

9Trên đường đi, Chúa Giê-xu thấy Mã-thi đang làm việc tại sở thu thuế. Chúa gọi: “Con hãy theo ta!” Mã-thi liền đứng dậy theo Ngài.
10Chúa Giê-xu và các môn đệ ăn tối tại nhà Mã-thi. Có nhiều người thu thuế và người mang tiếng xấu trong xã hội ngồi ăn chung với Chúa. 11Mấy thầy Biệt-lập bất bình, đến chất vấn các môn đệ Ngài: “Sao Thầy các anh ngồi ăn với hạng người xấu xa đó?”
12Chúa Giê-xu đáp: “Vì người bệnh mới cần y-sĩ, chứ người khỏe mạnh không cần!” 13Ngài tiếp: “Thôi, các ông cứ đi, học tập ý nghĩa câu Thánh kinh này:
“Ta chẳng muốn sinh tế, lễ vật,
Ta chỉ muốn lòng nhân từ.”
Tôi đến trần gian không phải để thuyết giảng cho người thánh thiện, nhưng để kêu gọi người có tội quay về Thượng đế.”

Nhịn ăn đúng lúc

14Một hôm, các môn đệ của Giăng đến hỏi Chúa Giê-xu: “Tại sao môn đệ của Thầy không nhịn ăn, còn chúng tôi và các thầy Biệt-lập đều nhịn ăn?”
15Chúa Giê-xu đáp: “Bạn chàng rể có buồn rầu nhịn ăn trong ngày cưới không? Chỉ khi nào chàng rể ra đi, họ mới không thiết gì đến ăn uống nữa.
16“Không ai vá miếng vải mới vào áo cũ, vì miếng vá sẽ toạc ra, đường rách càng rộng hơn. 17Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì bầu da sẽ nứt, rượu chảy hết, mà bầu cũng không dùng được nữa. Muốn giữ cho lâu dài, rượu mới phải đổ vào bầu mới.”

Người đàn bà và đứa bé

18Chúa Giê-xu đang giảng dạy, viên quản lý hội trường Do-thái đến quỳ lạy trước mặt Ngài, thưa: “Con gái tôi vừa chết! Xin Thầy đến đặt tay trên mình nó, cho nó sống lại.”
19Chúa Giê-xu và các môn đệ đến nhà ông quản lý. 20Một người đàn bà mắc bệnh băng huyết đã mười hai năm đi theo sau, sờ trôn áo Chúa, 21vì bà tự nghĩ: “Chỉ sờ áo Chúa là ta lành bệnh!”
22Chúa Giê-xu quay lại nhìn thấy bà liền bảo: “Con gái ta ơi, con cứ an tâm! Đức tin của con đã chữa cho con lành.” Ngay lúc ấy, bà được lành bệnh.
23Vào nhà quản lý hội trường, nhìn thấy phường nhạc nhà đám và dân chúng tụ tập huyên náo, 24Chúa bảo: “Đi chỗ khác! Em bé chỉ ngủ chứ không chết đâu!” Họ quay lại chế nhạo Ngài.
25Khi đám đông đi khỏi, Chúa vào bên giường đứa bé, nắm tay nó. Nó liền đứng dậy, lành mạnh như thường. 26Tin ấy được loan truyền khắp nơi.

Hai người mù

27Chúa Giê-xu đang đi, hai người mù theo sau, kêu xin: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng con!”
28Khi Chúa vào nhà, họ cũng theo vào. Chúa hỏi: “Các con tin ta có quyền chữa lành cho các con không?” Họ đáp: “Thưa Chúa, chúng con tin!”
29Chúa sờ mắt hai người, rồi bảo: “Theo đức tin các con, mắt các con phải được lành!” 30Lập tức mắt hai người thấy rõ. Chúa bảo họ không được nói cho ai biết, 31nhưng vừa ra khỏi nhà, họ đồn danh Chúa khắp nơi.

Người câm

32Họ vừa đi khỏi, người ta mang đến cho Chúa một người câm bị quỷ ám. 33Chúa đuổi quỷ, người câm liền nói được. Dân chúng kinh ngạc bảo nhau: “Đây là việc dị thường, chưa từng thấy!”
34Nhưng các thầy Biệt-lập bình phẩm: “Ông ấy dùng quyền của Quỷ vương mà trừ quỷ.”

Lòng thương vô hạn

35Chúa Giê-xu đi khắp các thành phố, làng mạc trong vùng, giảng dạy trong các hội trường, công bố Phúc âm Nước Trời. Đến nơi nào, Ngài cũng chữa lành mọi bệnh tật. 36Thấy nhân dân đông đảo, Chúa động lòng thương xót vì họ yếu đuối khốn khổ, tản lạc bơ vơ chẳng khác đàn chiên không có người chăn.
37Chúa bảo các môn đệ: “Mùa gặt thật trúng, song thợ gặt còn ít. 38Các con hãy cầu xin Chủ mùa gặt đưa thêm nhiều thợ gặt vào đồng lúa của Ngài!”