2

Lên Án Xã Hội Băng Hoại

  1“Khốn thay cho những kẻ đẻ ra tội ác, những kẻ nghĩ ra các việc bất lương khi nằm trên giường của chúng.
  Khi ánh bình minh vừa ló dạng chúng vội vàng đem các ý đồ ấy ra thi hành,
  Vì chúng đã có sẵn quyền lực trong tay.
  2Chúng tham muốn ruộng vườn của người khác và ra tay chiếm đoạt;
  Chúng thèm muốn nhà cửa của người ta và kiếm cớ tịch thu;
  Chúng đàn áp chủ nhà, rồi cướp lấy nhà,
  Chúng đàn áp người khác, rồi tịch thu tài sản của họ.”
  3Vì vậy CHÚA phán thế nầy,
  “Này, Ta sẽ lập ra một kế hoạch để giáng họa xuống gia tộc nầy,
  Ðể cổ các ngươi không thể cục cựa,
  Ðể chân các ngươi không thể bước đi cách hống hách kiêu căng,
  Vì đó sẽ là một thời tai họa cho các ngươi.
  4Trong ngày ấy người ta sẽ làm câu vè chế giễu các ngươi;
  Các ngươi sẽ than khóc và hát lên bài ca đắng cay sầu muộn,
  Hát rằng, ‘Chúng tôi đã hoàn toàn bị cướp đoạt;
  Ngài đã thay đổi sản nghiệp của dân tôi;
  Sao Ngài có thể cất sản nghiệp ấy khỏi tôi!
  Ngài còn cho chia cắt ruộng vườn của chúng tôi cho phường phản nghịch!’”
  5Vì thế, ngươi sẽ không được dự phần bắt thăm chia ranh giới trong kỳ đại hội của CHÚA.

  6“Ðừng nói tiên tri như thế,” các người bảo,
  “Xin đừng nói tiên tri những điều như thế.
  Tại họa sẽ không xảy đến với chúng tôi đâu.”
  7Thế thì tôi phải nói tiên tri như thế nào đây?
  Hỡi nhà Gia-cốp,
  Chẳng phải Thần của CHÚA đã chịu đựng các người hết nổi rồi sao?
  Ðó chẳng phải là những việc Ngài làm sao?
  Há chẳng phải sứ điệp tôi rao giảng có lợi cho những người sống ngay thẳng sao?

  8“Số là các ngươi đã đứng dậy chống lại dân Ta như thể các ngươi là kẻ thù của họ;
  Các ngươi đã cướp giựt áo choàng của những khách qua đường, đinh ninh sẽ được an toàn, như thể đám quân từ chiến trường trở về cướp phá.
  9Những phụ nữ của dân Ta đã bị các ngươi đuổi ra khỏi căn nhà mến yêu của họ;
  Các ngươi đã cướp đi vĩnh viễn vinh hiển của con cái họ.

  10Hãy đứng dậy và tiếp tục đi,
  Vì đây không phải là chỗ để nghỉ ngơi,
  Bởi vì nó đã bị ô uế, nên nó sẽ bị tiêu diệt, bị tiêu diệt một cách khủng khiếp.
  11Nếu có kẻ đi khắp nơi thốt ra những lời dối trá rỗng tuếch,
  Bảo rằng, ‘Cứ cho tôi rượu ngon và rượu mạnh để tôi uống, tôi sẽ giảng điều có lợi cho các người.’
  Một kẻ như thế có thể nào là một giảng sư chân chính cho dân nầy chăng?”

Lời Hứa cho Dân I-sơ-ra-ên Còn Sót Lại

  12“Hỡi Gia-cốp, Ta sẽ nhóm tất cả các ngươi lại,
  Ta sẽ gom lại những kẻ còn sống sót của I-sơ-ra-ên;
  Ta sẽ quy tụ chúng lại như chiên trong ràn,
  Như đàn chiên trên đồng cỏ;
  Rồi xứ sở các ngươi sẽ ồn ào vì tiếng của nhiều người.
  13Người mở đường sẽ đi trước dẫn đầu chúng;
  Chúng sẽ phá tung cổng và tràn qua,
  Chúng sẽ từ cổng đi ra.
  Vua của chúng sẽ đi qua trước mặt chúng,
  CHÚA sẽ dẫn đầu chúng.”