2

Cũai Ca Padâm Cũai Cadĩt Roap Tôt

1Bap lứq toâq pỡ máh cũai ca aloŏh ngê ễ táq ranáq sâuq tâng sadâu! Toâq poang tarưp, alới ễ táq máh ranáq sâuq samoât alới khoiq aloŏh dŏq, yuaq têq alới táq. 2Toâq alới yoc ễ bữn nia sarái cũai canŏ́h, alới cheng ĩt toâp. Toâq alới sâng ễ ĩt dống noau, ki alới cheng ĩt toâp. Lứq tỡ bữn dống sũ, tỡ la mun cũai aléq, mŏ têq plot o.
3Yuaq ngkíq, Yiang Sursĩ atỡng alới neq: “Cứq ntôm aloŏh ngê ễ dững atoâq ranáq cuchĩt pứt toâq pỡ tỗp anhia; anhia tỡ têq viaq vớt tễ ranáq ki. Chumát anhia ramóh ŏ́c túh arức, chơ anhia tỡ têq táq ỗt noâng. 4Toâq tangái ki, bữn máh cũai atỡng tễ ranáq ễ toâq pỡ anhia, dŏq táq tếc tễ ŏ́c rúng pứt. Ngkíq alới ễ ũat muoi cansái atỡng tễ ranáq túh arức anhia neq:

  “Tỗp hếq khoiq noau talốh táh yỗn pứt nheq chơ!
  Yiang Sursĩ khoiq ĩt cutễq tỗp hếq chơ.
  Cớp án chiau cutễq ki pỡ cũai canŏ́h ễn,
   yỗn máh cũai par‑ũal cỗp tỗp hếq.”
5Yuaq ngkíq, tữ toâq tangái noau culáh loah cutễq yỗn máh cũai proai Yiang Sursĩ, lứq tỡ bữn noau tễ tỗp anhia mŏ bữn roap pún cutễq tễ noau tampễq ki.
6Cũai proai dốq pai chóq cứq neq: “Chỗi loai yỗn tỗp hếq tamứng noâng. Chỗi tĩeih atỡng hếq noâng tễ ranáq ki. Yiang Sursĩ lứq tỡ bữn táq yỗn hếq cỡt casiet mŏ.”
7Ơ tŏ́ng toiq Yacốp ơi! Pĩeiq tỡ, anhia blớh neq: “Nŏ́q cũai I-sarel cóq roap ŏ́c pupap? Nŏ́q Yiang Sursĩ tỡ bữn chĩuq tanhĩr noâng? Lứq ma tỡ bữn, Ncháu pai laviei chóq cũai táq ranáq pĩeiq?”
8Yiang Sursĩ ta‑ỡi loah cũai ki neq: “Tỗp anhia chíl cũai proai cứq ariang alới par‑ũal anhia. Tỗp samiang píh chu tễ ntốq rachíl, cớp alới chanchớm dống sũ alới ỡt plot-plál; ma anhia crŏ́q acoan, ễ pũr ĩt dếh au tuar alới. 9Tỗp anhia tuih aloŏh máh mansễm proai cứq tễ dống sũ alới ỡt bũi óh. Anhia ĩt chíq ŏ́c bốn ca cứq chiau yỗn máh con acái alới. 10Sanua, cóq anhia yuor cớp dễq yơng! Ntốq nâi tỡ cỡn ntốq ỡt ien khễ noâng; yuaq ranáq lôih anhia khoiq táq dững atoâq ŏ́c bap pỡ ntốq nâi yỗn cỡt rúng pứt.
11“Máh cũai nâi yoc ễ bữn cũai tang bỗq Yiang Sursĩ ca luloah pỡq chu dŏq táq ntỡng lauq cớp raphếq rathũ, neq: ‘Cứq atỡng sacoâiq dŏq yỗn anhia dáng, blŏ́ng nho cớp blŏ́ng canŏ́h bữn sa‑ữi yỗn anhia.’
12“Ơ tŏ́ng toiq Yacốp ơi! Chumát, cứq ễ parỗm loah nheq tữh anhia la cũai I-sarel ca noâng khlâiq. Cứq ễ dững tỗp anhia toâq rôm parnơi, cỡt samoât tỗp cữu píh loah chu cuaq. Muoi trỗ ễn, tâm cutễq anhia bữn moang cũai, cỡt samoât charán cữu ỡt tâng ruang bát.”
13Yiang Sursĩ ễ pớh rana yỗn tỗp alới, cớp dững aloŏh alới yỗn vớt tễ cruang cũai cỗp alới. Alới lứq cloong aloŏh na ngoah toong vil ki, cớp alới bữn lúh ien khễ. Yiang Sursĩ toâp cỡt puo tỗp alới, cớp ayông alới loŏh ien khễ.