4

CHÚA Trị Vì tại Si-ôn

  1Trong những ngày cuối cùng sẽ xảy ra điều nầy:
  Núi của nhà CHÚA sẽ được lập trên đỉnh các núi non;
  Nó sẽ được đề cao hơn các núi đồi;
  Muôn dân sẽ đổ về nơi ấy.
  2Nhiều nước sẽ đến và nói,
  “Hãy đến, chúng ta hãy đi lên núi của CHÚA,
  Ðến nhà Ðức Chúa Trời của Gia-cốp;
  Ngài sẽ dạy chúng ta các đường Ngài,
  Rồi chúng ta sẽ bước đi trong các lối Ngài,”
  Vì luật pháp sẽ được ban hành từ Si-ôn,
  Và lời CHÚA sẽ được ban phát từ Giê-ru-sa-lem.
  3Ngài sẽ xét xử giữa các dân,
  Ngài sẽ phán xét các nước hùng cường ở phương xa,
  Họ sẽ đập gươm đao rèn thành lưỡi cày,
  Cán giáo mác rèn thành lưỡi liềm,
  Nước nầy sẽ không đưa gươm lên nghịch lại nước khác,
  Người ta sẽ không còn tập luyện cho chiến tranh.
  4Nhưng ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho của mình và dưới cây vả của mình,
  Không ai sẽ làm cho ai lo sợ nữa,
  Vì miệng của CHÚA các đạo quân đã phán vậy.

  5Dù các dân bước đi trong danh các thần riêng của họ,
  Nhưng chúng ta sẽ bước đi trong danh CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta, đến đời đời vô cùng.

Lời Hứa về Sự Phục Hưng Sau Thời Bị Lưu Ðày

  6Trong ngày ấy, CHÚA phán,
  “Ta sẽ gom lại những kẻ đã bị què, nhóm lại những kẻ đã bị xua đuổi và bị Ta làm cho đau khổ.
  7Ta sẽ làm cho những kẻ bị què thành một dân sót lại,
  Biến những kẻ từng bị tản lạc ở phương xa thành một nước hùng cường,
  Và CHÚA sẽ trị vì họ trên Núi Si-ôn từ lúc đó đến đời đời vô cùng.”

  8Còn ngươi, hỡi tháp canh của đàn chiên, ngọn đồi phòng thủ của Ái Nữ của Si-ôn,
  Quyền bính thuở trước và vương quốc của Ái Nữ của Giê-ru-sa-lem sẽ về lại với ngươi.

  9Nhưng bây giờ sao ngươi khóc la ầm ĩ?
  Ngươi không có vua để xét đoán ngươi sao?
  Chẳng lẽ kẻ làm mưu sĩ của ngươi đã chết rồi sao?
  Sao ngươi phải quằn quại đau đớn như người phụ nữ lúc lâm bồn như thế?
  10Hỡi Ái Nữ của Si-ôn, hãy kêu la đau đớn như người phụ nữ lúc lâm bồn,
  Vì ngươi sẽ phải rời bỏ thành phố, ngươi phải ra ngoài đồng mà ở,
  Ngươi sẽ bị đày qua Ba-by-lôn,
  Nơi đó ngươi sẽ được cứu,
  Nơi đó ngươi sẽ được CHÚA cứu chuộc khỏi tay kẻ thù.

  11Bây giờ các nước hiệp nhau chống lại ngươi, bảo rằng,
  “Hãy làm cho nó thành đồ ô uế,
  Hãy cho mắt chúng ta nhìn thấy cảnh Si-ôn bị diệt vong.”
  12Nhưng chúng không biết các ý định của CHÚA,
  Chúng không hiểu được chương trình của Ngài,
  Vì Ngài sẽ gom chúng lại như các bó lúa trong sân đập lúa.

  13“Hỡi Ái Nữ của Si-ôn, hãy đứng dậy và đập lúa,
  Vì Ta sẽ làm cho sừng của ngươi cứng như sắt,
  Và móng của ngươi chắc như đồng;
  Ngươi sẽ đánh các dân tan tành manh giáp.”

  Bấy giờ tôi sẽ biệt riêng ra thánh cho CHÚA các chiến lợi phẩm lấy được của chúng,
  Tôi sẽ dâng lên Chúa của cả thế gian sự giàu có của chúng.