4

Cảnh thái bình tương lai

1Trong những ngày cuối cùng, núi Si-ôn của Nhà Chúa sẽ nổi danh hơn tất cả các núi đồi trên thế giới; các dân tộc sẽ đổ về đó hành hương. 2Người từ nhiều quốc gia sẽ đến và rủ nhau: 'Hãy đến! Ta hãy lên núi của Chúa Hằng Hữu, đến nhà Thượng Đế của Gia-cốp! Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì từ Giê-ru-sa-lem, Chúa sẽ cai trị cả thế giới, ban hành luật pháp và công bố mệnh lệnh Ngài.
3Chúa sẽ phân xử các vụ tranh chấp giữa nhiều dân tộc và phán quyết các cường quốc xa xôi. Người ta sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này không còn tuyên chiến với nước khác và chẳng còn ai tập tành quân sự. 4Mọi người sẽ an cư lạc nghiệp, không ai còn lo sợ nữa, Chúa Hằng Hữu Toàn năng phán vậy. 5Vì tất cả các dân tộc khác mỗi người đi theo thần của mình, nhưng chúng ta sẽ bước đi trong Danh Chúa Hằng Hữu là Chân Thần của chúng ta đời đời mãi mãi.
6Chúa Hằng Hữu phán: "Trong ngày đó, Ta sẽ tập họp người què, người bị hất hủi và người bị Ta làm đau buồn. 7Ta sẽ cho kẻ què được tồn tại và biến những kẻ bị hất hủi thành một dân tộc cường thịnh. Chúa Hằng Hữu từ nay sẽ cai trị họ tại núi Si-ôn đến muôn đời.
8,9Còn ngươi Giê-ru-sa-lem, là tháp của dân Chúa, là đồi của con gái Si-ôn, ngươi sẽ nắm quyền lãnh đạo quốc dân? Tại sao ngươi kêu than khóc lóc như thế? Ngươi không có vua trong nước sao? Các cố vấn ngươi chết cả rồi sao? Sao đột nhiên ngươi quặn thắt như đàn bà sinh nở? 10Con gái Si-ôn, hãy quặn thắt kêu la như đàn bà sinh nở, vì bây giờ ngươi sẽ rời thành phố, chạy ra ngoài đồng rồi bị dẫn qua Ba-by-luân, đến đó ngươi mới sinh con được. Tại đó, Chúa Hằng Hữu sẽ giải cứu các ngươi khỏi tay quân thù.
11Bây giờ, nhiều dân tộc liên minh với nhau chống lại ngươi mà bảo: "Hãy để cho nó bị ô uế! Mắt chúng ta hãy theo dõi Si-ôn!" 12Nhưng họ không biết chương trình của Chúa, cũng không hiểu ý định của Ngài, vì Ngài tập họp họ như người ta gom các bó lúa vào sân đạp lúa. 13Con gái Si-ôn, hãy vùng dậy mà đạp lúa! Ta sẽ ban cho ngươi sừng bằng sắt và vó bằng đồng. Ngươi sẽ đánh tan nhiều dân tộc và đem dâng chiến lợi phẩm cho Chúa Hằng Hữu và của cải họ cho Chúa tể của địa cầu.