4

Toâq Yiang Sursĩ Táq Sốt, Ŏ́c Ien Khễ Bữn Tê

1Chumát, cóh ca bữn Dống Sang Toâr Yiang Sursĩ cỡt sarỡih hỡn tễ nheq cóh canŏ́h. Cớp bữn cũai tễ dũ cruang toâq pỡ ntốq ki clứng lứq. 2Máh cũai ki ễ pai neq: “Âu toâq pỡ nâi! Hái chỗn pỡ cóh Yiang Sursĩ, pỡ ntốq bữn dống sang Yiang Sursĩ tỗp I-sarel sang, dŏq Yiang Sursĩ arĩen tỗp hái tễ máh ranáq án yoc hái táq. Chơ, hái ễ pỡq tâng máh rana án khoiq rưoh yỗn hái. Phễp rit Yiang Sursĩ loŏh tễ vil Yaru-salem; cớp án atỡng proai án tễ cóh Si-ôn.”
3Án ễ parchĩn máh cruang ca ralỗih, dếh cruang toâr cớp cruang sốt lứq ỡt yơng cớp ỡt cheq. Tỗp alới ễ dễr máh dau táq crơng cái nia ễn, cớp ễ dễr máh coih táq achũ tamblĩh abễng aluang ễn. Máh cruang cũai tỡ bữn cỡt yúc cớp tỡ bữn thrũan ễ pỡq rachíl noâng. 4Dũ náq cũai ki bữn ỡt ien khễ tâng nưong nho cớp nưong palâi tarúng khong alới bữm. Cớp tỡ bữn noau táq yỗn alới cỡt ngcŏh noâng, yuaq Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq khoiq loap parkhán chơ máh ŏ́c ki.
5Dũ cruang cũai la miar cucốh cớp puai yiang alới; ma hếq ễ sang toam cớp trĩh ống Yiang Sursĩ la Ncháu hái mantái níc.

Tỗp I-sarel Píh Loah Chu Tâm Cutễq Tiaq

6Yiang Sursĩ pai neq: “Tangái cheq ễ toâq, cứq ễ parỗm pachứm loah máh cũai proai ca cứq khoiq táq tôt, la máh cũai ca chĩuq túh arức tâng cruang canŏ́h. 7Alới la ariang cũai yỗt ayững cớp cũai ỡt yơng tễ dống sũ, ma cứq ễ yỗn cũai noâng khlâiq cỡt loah muoi cruang toâr cớp rêng lứq. Cứq Yiang Sursĩ toâp ễ cỡt sốt alới tễ cóh Si-ôn, tễ tangái ki toau toâq tái-mantái.”
8Ơ vil Yaru-salem ơi! Tễ vil anhia Yiang Sursĩ ỡt nhêng salĩq máh cũai proai án, ariang cũai mantán bán cữu ỡt kĩaq nhêng cữu án tễ ntốq kĩaq. Vil anhia cỡt loah vil toâr muoi trỗ ễn samoât tễ nhũang chơ. 9Nŏ́q anhia u‑ỗi pupróh casang lứq? Cỗ nŏ́q anhia sâng a‑ĩ ariang mansễm ntôm ễ sễt con? Lứq ma tỡ bữn, anhia cu‑ỗi cỗ anhia ŏ́q puo, cớp máh cũai dốq tĩeih atỡng anhia khoiq cuchĩt nheq chơ? 10Ơ máh cũai proai Yaru-salem ơi! Cóq anhia luliac u‑al tỗ chác cớp hễr cuclỗiq cucling samoât mansễm ntôm canỡt con, cỗ sanua anhia cóq dễq tễ vil nâi, cớp pỡq ỡt pỡ ntốq tĩah. Tỗp anhia cóq pỡq chu cruang Ba-bulôn; ỡt ntốq ki, nỡ‑ra Yiang Sursĩ lứq chuai amoong anhia yỗn vớt tễ cũai par‑ũal anhia. 11Bữn sa‑ữi tỗp cũai toâq rôm parnơi ễ chíl anhia. Alới pai neq: “Yaru-salem cóq hái talốh táh nheq! Tỗp hái ễ hữm vil nâi cỡt ralốh-ralái nheq!”
12Ma máh cũai tỗp nâi tỡ bữn dáng Yiang Sursĩ chanchớm ễ táq ntrớu. Alới tỡ bữn dáng loâng pai Yiang Sursĩ parỗm pachứm ễ táq alới, samoât noau parỗm boq saro tâng ntốq noau púh saro.
13Yiang Sursĩ pai neq: “Ơ máh cũai Yaru-salem ơi! Anhia cóq pỡq chíl loah cũai par‑ũal anhia! Cứq ễ táq yỗn anhia bán rêng lứq, cỡt samoât ntroŏq tangcáh bữn tacoi tac cớp ayững sapoan. Tỗp anhia têq tĩn sapiar máh tỗp cũai yỗn dưoiq nheq. Cớp máh crơng crớu alới bữn cỗ tễ alới cheng ĩt, ki anhia cóq chiau sang nheq yỗn cứq Yiang Sursĩ ca sốt nheq cốc cutễq nâi.”