5

  1Bây giờ, hỡi Ái Nữ của quân đội, hãy tập họp lại thành đội ngũ,
  Quân thù đang vây hãm chúng ta,
  Chúng sẽ dùng gậy đánh vào má người lãnh đạo I-sơ-ra-ên.

Vị Lãnh Tụ Xuất Thân từ Bết-lê-hem

  2“Này ngươi, hỡi Bết-lê-hem ở Ép-ra-tha,
  Dù ngươi nhỏ bé không ra gì giữa các thị tộc của Giu-đa,
  Nhưng từ ngươi sẽ ra cho Ta một người,
  Một người sẽ trị vì trên I-sơ-ra-ên.
  Gốc gác của Người đã có từ ngàn xưa, từ vô cực trong quá khứ.”
  3Vì thế, Ngài sẽ bỏ mặc họ một thời gian,
  Cho đến khi người đàn bà lâm bồn đã sinh con;
  Bấy giờ những kẻ cùng huyết thống của người còn sống sót sẽ trở về quê hương đoàn tụ với dân I-sơ-ra-ên.
  4Người sẽ đứng dậy chăn bầy của mình bằng quyền lực của CHÚA,
  Bằng uy danh của CHÚA, Ðức Chúa Trời của Người.
  Bấy giờ thiên hạ sẽ được an cư lạc nghiệp,
  Vì khi ấy quyền lực của Người sẽ trải rộng đến mọi nơi tận cùng trái đất.
  5Chính Người sẽ đem lại hòa bình.

  Nếu quân A-sy-ri xâm lăng đất nước chúng ta và bước chân đến các lâu đài của chúng ta,
  Chúng ta sẽ lập bảy người chăn và tám người lãnh đạo để đối phó với chúng.
  6Họ sẽ đánh bại xứ A-sy-ri bằng gươm;
  Họ sẽ tiến vào đất của Nim-rốt bằng các cổng chính;
  Họ sẽ cứu chúng ta khỏi dân A-sy-ri,
  Nếu chúng đến đất nước chúng ta hay bước chân đến biên giới chúng ta.

Tương Lai của Những Người Còn Sót Lại giữa Các Nước

  7Bấy giờ những người còn sót lại của Gia-cốp,
  Những người đang sống giữa các dân,
  Sẽ như sương móc đến từ CHÚA,
  Như mưa rào rơi tự do trên cỏ,
  Không bị lệ thuộc vào người nào, không phải đợi chờ để được phép của ai.
  8Lúc ấy những người còn sót lại của Gia-cốp ở giữa các quốc gia sẽ như sư tử ở giữa các thú rừng,
  Như sư tử tơ ở giữa các đàn chiên,
  Nếu nó đi qua, nó sẽ giày đạp và xé xác các con mồi ra từng mảnh,
  Không ai cứu chúng được.

  9“Tay của ngươi sẽ đưa lên đè bẹp những kẻ chống lại ngươi,
  Tất cả kẻ thù của ngươi sẽ bị tiêu diệt.
  10Trong ngày ấy,” CHÚA phán,
  “Ta sẽ tiêu diệt các ngựa chiến giữa ngươi,
  Ta sẽ hủy diệt các xe chiến mã của ngươi.
  11Ta sẽ hủy phá các thành trong đất của ngươi,
  Ta sẽ làm sụp đổ tất cả các lâu đài kiên cố.
  12Ta sẽ diệt trừ bọn phù thủy thầy pháp khỏi tay ngươi,
  Ngươi sẽ không còn những kẻ đoán mò bói tướng.
  13Ta sẽ tiêu diệt các tượng chạm của ngươi và các trụ thờ của ngươi khỏi giữa ngươi,
  Ngươi sẽ không quỳ lạy trước các tác phẩm do tay ngươi làm ra nữa.
  14Ta sẽ cho nhổ lên tận gốc các trụ thờ Nữ Thần A-sê-ra,
  Và tiêu diệt các thành thờ thần tượng của ngươi.
  15Trong cơn giận và cơn thịnh nộ, Ta sẽ thực hiện cuộc báo thù những dân không vâng lời Ta.”