5

Vua tương lai

1Hãy tập trung quân đội! Địch quân đã bao vây Giê-ru-sa-lem, quất roi vào má nhà lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên.
2Bê-liêm Ép-ra-ta, ngươi chỉ là một làng nhỏ bé giữa hàng ngàn thôn xã xứ Giu-đa, nhưng tại đây sẽ xuất hiện một Đấng làm Vua Y-sơ-ra-ên theo ý Ta, gốc tích của Ngài từ đời xưa, từ trước vô cùng. 3Vì thế, Thượng Đế sẽ bỏ mặc dân này cho quân thù đàn áp mãi đến ngày nước Y-sơ-ra-ên tái lập và các con dân lưu đày trở về quê cha đất tổ.
4-6Ngài sẽ đứng vững và chăn bầy mình nhờ sức mạnh Chúa Hằng Hữu với uy danh Thượng đế. Chúng sẽ được an cư vì Ngài thống trị cả hoàn vũ và đem lại thái bình. Khi quân đội A-sy-ri xâm lăng đất nước, thì chúng ta sẽ cử bảy người chăn và tám lãnh tụ cầm đầu cuộc kháng chiến. Họ sẽ đánh quân thù, tiến quân chiếm đóng và cai trị đất nước A-sy-ri và lãnh thổ của Nim-rốt. Họ là những người giải cứu chúng ta khi quân đội A-sy-ri xâm lăng đất nước, dày xéo quê hương.
7Lúc ấy, Y-sơ-ra-ên sẽ chen vai thích cánh với các dân tộc khác và đem lại cho thế giới sự tươi mát của Chúa như sương móc và mưa rào. 8Y-sơ-ra-ên hùng cường như sư tử giữa các thú rừng, như sư tử tơ giữa bầy chiên; nếu bị thách thức, nó sẽ tấn công, chà đạp và cắn xé, không ai giải cứu được. 9Khi Chúa đưa tay lên đoán phạt quân thù thì tất cả các địch thủ Ngài đều bị tiêu diệt.

Tiêu trừ thần tượng

10Chúa Hằng Hữu phán: "Ngày ấy, Ta sẽ quét sạch các chiến mã và tiêu diệt các chiến xa của ngươi. 11Ta sẽ phá hủy các thành phố và kéo sập các đồn lũy ngươi. 12Ta sẽ dẹp bỏ phép phù thủy khỏi tay ngươi và ngươi không còn thầy bói nữa. 13Ta sẽ tuyệt diệt các thần tượng chạm trổ và các trụ thờ tà thần của ngươi. Ngươi sẽ không còn quỳ lạy các tượng do tay mình chế tạo. 14Ta sẽ nhổ bật các đền miễu ngươi và tiêu diệt các thành phố ngươi. 15Trong cơn phẫn nộ kinh khiếp, Ta sẽ báo trả tội ác của các dân tộc không chịu vâng phục Ta.