5

1Ơ máh cũai proai Yaru-salem ơi! Cóq anhia parỗm máh tahan anhia, yuaq vil hái, khoiq noau crŏ́q lavíng nheq chơ! Alới ntôm ễ mut chíl cũai ayông proai I-sarel!

Bữn Muoi Noaq Ca Sốt Toâr Lứq Toâq Tễ Vil Bet-lahem

2Yiang Sursĩ pai neq: “Ơ vil Bet-lahem Ep-rat ơi! Mới la vil cacớt lứq tâng cruang Yuda, ma chumát bữn manoaq toâq tễ mới, án bữn chớc sốt toâr lứq. Án ayông máh cũai proai cứq, la cũai I-sarel. Achúc achiac án cỡt sốt lứq tễ dỡi mbŏ́q.”
3Ngkíq, Yiang Sursĩ ễ chiau proai án pỡ atĩ cũai par‑ũal alới, toau toâq tangái manoaq mansễm canỡt con samiang. Bo ki, máh sễm ai án ca noau cỗp dững chu cruang canŏ́h, alới bữn píh chu, cớp bữn ỡt loah parnơi cớp tỗp I-sarel, la sễm ai alới bữm. 4Tữ cũai ki toâq, án sốt nheq máh cũai proai án, nhơ bán rêng tễ Yiang Sursĩ yỗn, cớp nhơ chớc ang‑ữr tễ Yiang Sursĩ toâp. Máh cũai proai án bữn ỡt plot-plál, cỗ nhơ dũ ntốq tâng cốc cutễq nâi ngin án bữn chớc toâr. 5Lứq án toâp dững ŏ́c ien khễ yỗn dũ náq cũai.
 Tữ tỗp Asi-ria toâq rachíl ratáq cruang hái cớp talốh ntốq parnoâng khâm khong hái; tữ ki máh cũai clŏ́q cớp rangoaiq radững hái loŏh chíl tỗp alới.
6Toâq tỗp Asi-ria mut chíl tâm cutễq hái, tỗp hái bữn chíl riap loah cruang Asi-ria, la cruang Nim-rôt, na pla dau; cớp cũai clŏ́q cớp rangoaiq chuai hái yỗn vớt tễ atĩ tỗp Asi-ria.
7Máh cũai proai I-sarel noâng khlâiq, alới cỡt samoât dỡq latac Yiang Sursĩ asễng chuai máh cruang cũai. Alới cỡt samoât dỡq mia sễng rooh máh sarnóh chóh. Alới tỡ bữn poâng cũai, ma alới poâng ống Yiang Sursĩ sâng. 8Máh cũai I-sarel ca noâng khlâiq tâng mpứng dĩ tỗp canŏ́h, alới cỡt samoât cula samín loŏh chuaq cha tâng arưih, tỡ la tâng ruang bát. Khân cula samín ki hữm tỗp cữu, án palŏ́ng cáp toâp cữu ki, cớp háq cỡt mễng, cớp tỡ bữn noau rơi rachuai. 9Tỗp I-sarel lứq chíl riap cũai par‑ũal, cớp alới cachĩt táh nheq tỗp ki.
10Yiang Sursĩ pai neq: “Tâng tangái ki, cứq ễ pupứt nheq máh aséh tỗp anhia, cớp talốh táh dếh sễ aséh rachíl hỡ. 11Cứq ễ talốh táh nheq máh vil tâng cruang anhia, cớp talốh nheq ntốq parnoâng khâm khong anhia. 12Cứq ễ pupứt máh ramoon ca anhia dốq noap, cớp tỡ yỗn anhia bữn noâng cũai mo. 13Cứq ễ talốh máh rup anhia sang, cớp tanũl tamáu khớt hỡ. Chơ anhia ŏ́q sang noâng máh crơng anhia táq bữm. 14Cứq ễ rơq táh nheq máh tanũl noau dốq sang toam yiang Asê-ra tâng tâm cutễq anhia, cớp cứq ễ talốh táh nheq máh vil anhia hỡ. 15Cỗ cứq cutâu mứt lứq, cứq ễ carláh dỡq chóq máh cruang cũai ca tỡ bữn trĩh cứq.”