3

Ƀư Ăn Nau Rai Yot

1Rêh ni ngăn ma ƀon toyh vay pling mham, bêng ma nau mƀruh jêh ri bêng ma ndơ pit in, mâu rlu ôh nau păng pit in! 2Nteh mâng nê̆, nteh jâng ndeh, nteh nchuăt seh! 3Phung ncho seh sŏl hăn leo panăp, đao tak rmah ƀlĭp, âk râk bunuyh khĭt âk bu bun drô phan, ntŭk bunuyh khĭt mâu blau lôch ôh, khân păng chêh prah chalôt yor săk nuyh khĭt!
4Lĕ nau nây tât yor nau bu ur văng tĭr ƀư mâu blau kơp ôh, bêng ma nau ueh blau ƀư nau nklă nây; nơm rlăng ma mpôl băl bu nuyh ma nau văng tĭr păng, jêh ri phung ƀon lan ma kan n'hŭm păng. 5Aơ, gâp tâm rdâng ma may. Yêhôva ma phung tahan lah, gâp mra phơk lơi ao jâr may rlơk tât muh măt may; jêh gâp mra ăn phung mpôl băl bunuyh, bu mra saơ nau rih hôk may; mpơl nau bêk prêng ƀon bri hađăch may ăn ma lĕ bri dak êng. 6Gâp mra mƀăr nau ƀơ ƀơch ta may jêh ri ƀư ma may nau tâm rmot, jêh ri ăn may jêng ndơ bu hih rhâl ƀư ăn lĕ rngôch bu nuyh uănh. 7Lĕ rngôch phung uănh ma may mra du tă bơh may jêh ri lah, Rai ngăn jêh, ƀon Ninivơ, mbu nơm klâng ndrê ma păng? Ta ntŭk gâp dơi joi phung bonh leng may?
8May ŭch jêng ueh lơn ma ƀon Nô-Amôn lĕ, ƀon gŭ ta nklang dak krong, geh dak jŭm păng? Dak mƀŭt jêng mpêr ma păng, jêh ri dak jêng mpir ma păng. 9Bri Êthiôpi jêh ri bri Êjipt jêng nau katang mâu geh bôl ôh; n'gor Put jêh ri phung Libi jêng phung kơl păng. 10Ƀiălah bu leo rdu jêh păng, păng hăn jêng bună jêh; phung kon jê jê̆ păng bu jot rchiăt ta kang ntŭk rdjŭm lĕ rngôch trong sâng ƀon toyh; bu nhŭp nchroh gay geh phung bu nuyh păng yơk, jêh ri lĕ rngôch phung bu klâu ƀư kan toyh păng bu nkông jêh ma rse rvăk. 11May tâm ban lĕ mra nhŭl ndrănh may tâm ban lĕ mra du krap; may mra joi ntŭk nde tă bơh nơm rlăng. 12Lĕ rngôch pôih may jêng nâm bu tơm play rvi ma play dŭm lor lơn; tơlah bu rgu khân păng, khân păng rŭng tâm trôm mbung bunuyh sa. 13Aơ, phung tahan may jêng nâm bu buur ta nklang may. Mpông pêr bri may pơk huy jêh ma phung rlăng may; ŭnh sa jêh mâng rnăng mpông may.
14Ăn may bâk dak lor ma bu nchueng; ăn nâp hom pôih may; ăn may jot hom bŏk, jot rplach bŏk djôt ndơ mon neh yăng! 15Tanây ŭnh mra sa may, đao tak mra ƀư rai may. Păng mra sa may nâm bu krah. Ăn bĭk rơ̆ hom may nơm nâm bu krah pŭ, ăn bĭk hom may nâm bu krah nsăt! 16May ăn bĭk jêh phung tăch rgâl may âk lơn nâm bu măch tâm trôk. Ƀiălah nâm bu krah khân păng ƀư rai bri, jêh ri du mpăr. 17Phung gak may jêng nâm bu krah nsăt, phung kôranh may nâm bu phung krah pŭ drâm ta mpêr ta nar ji kăt-tơlah luh nar, khân păng du mpăr, mâu geh nuyh gĭt ôh ta ntŭk khân păng gŭ.
18Phung rmăk biăp may lĕ bêch, Hơi hađăch Asiri; phung kôranh may gŭ rlu lâng săk. Phung ƀon lan may du pru tâm yôk, mâu geh nơm sâm rgum ôbăl ôh.
19Mâu geh ôh dak si săm ntŭk rmanh may ntŭk sôt may lĕ glăm ngăn jêh; lĕ rngôch phung tăng nau bu nkoch ma may tap ti khân păng yor nau may chalôt. Yorlah mbu mpôl băl bunuyh dĭng mâu; mâp dơn ôh tĭng nâm nau may ƀư djơh mro!