2

Được tái thiết thủ đô

1Vào tháng Ni-san, năm thứ hai mươi triều Ạt-ta-xét-xe, một hôm tôi đang dâng rượu cho vua, vua hỏi: 2Sao mặt ngươi buồn bã như thế? Ngươi không đau ốm chứ? Hay là ngươi có điều sầu muộn trong lòng?" (Từ trước đến nay, tôi chưa hề tỏ vẻ phiền muộn trước mặt vua bao giờ). 3Tôi sợ quá, thưa: "Hoàng đế vạn tuế! Tôi không buồn sao được khi quê cha đất tổ trở nên hoang tàn, cổng thành bị thiêu hủy." 4Hoàng đế hỏi: "Ngươi muốn xin điều gì?" Tôi vội cầu nguyện thầm với Thượng Đế, 5rồi đáp: "Nếu vua vừa ý, và nếu tôi được vua đoái thương, xin sai tôi về Giu-đa để xây lại thành có mồ mả của tổ tiên tôi." 6Lúc ấy có hoàng hậu ngồi bên cạnh, vua hỏi: "Ngươi đi bao lâu? Chừng nào trở lại?" Tôi định thời hạn, và vua bằng lòng cho tôi đi. 7Tôi lại nói: "Nếu vua vừa ý, xin giao cho tôi những bức thư vua viết cho các tổng trấn bên kia sông cho phép tôi đi qua đất họ, về Giu-đa; 8và một thư gửi A-sáp, giám đốc sở kiểm lâm hoàng gia, truyền người cho tôi gỗ làm cổng đồn bên Đền thờ, làm tường thành và làm nhà cho tôi tạm trú." Nhờ Thượng Đế giúp đỡ, tôi được hoàng đế thỏa mãn mọi điều tôi thỉnh cầu.
9Khi đến các tỉnh phía Tây sông Phát-giang, tôi trao chiếu chỉ vua cho các tổng trấn. (Vua cũng có sai một toán kỵ binh và các sĩ quan đi theo tôi). 10Nhưng San-ba-lát người Hô-rôn và Tô-bia là kẻ tôi tớ Am-môn, nghe tôi đến, tỏ vẻ rất bất bình, vì thấy có người muốn giúp cho Y-sơ-ra-ên hưng thịnh.
11,12Đến Giê-ru-sa-lem được ba ngày, giữa đêm, tôi và vài người thức dậy. Tôi chẳng tiết lộ với ai chương trình Thượng Đế đặt vào lòng tôi để thực hiện tại Giê-ru-sa-lem. Tôi cưỡi lừa và những người khác đi bộ. 13Trong bóng đêm, chúng tôi ra cổng Thung lũng, đi về hướng giếng Chó rừng, đến cổng Phân để quan sát tường thành Giê-ru-sa-lem đổ nát và cổng thành bị đốt cháy. 14Rồi chúng tôi đến cổng Suối và ao Vua, nhưng con lừa tôi cưỡi không đi qua được. 15Vì thế, chúng tôi leo lên dọc bờ suối để tiếp tục quan sát tường thành, rồi quay lại, vào cổng Thung lũng, trở về. Lúc ấy trời vẫn chưa sáng.
16Chính quyền không biết gì về việc tôi đi quan sát đêm ấy, vì tôi không tiết lộ việc này với ai cả, dù với người Do-thái, thầy tế lễ, quý tộc, chính quyền, ngay cả những người sẽ cộng tác trong việc này cũng vậy.
17Về sau, tôi nói với họ: "Anh em biết rõ tình trạng kinh thành hiện nay. Giê-ru-sa-lem đổ nát hoang tàn, cổng thành cháy thiêu. Nào, chúng ta cùng nhau xây lại vách thành để khỏi mang tủi nhục." 18Tôi cũng thuật lại cho họ cách Thượng Đế phù hộ việc tôi thỉnh cầu hoàng đế. Mọi người tán đồng việc phân công xây lại vách thành, và chuẩn bị bắt tay vào việc.
19Khi San-ba-lát người Hô-rôn, Tô-bia người Am-môn (bề tôi triều đình) và Ghê-sem người Á-rạp nghe được việc này, liền chế giễu: "Các ông định làm gì thế? Định phản vua phải không?" 20Tôi đáp: "Chúng tôi sẽ xây lại thành này, và Thượng Đế trên trời sẽ cho chúng tôi là các đầy tớ Ngài, thành công. Còn các ông chẳng liên hệ gì đến Giê-ru-sa-lem cả."