Santoiq Atỡng

 Saráq nâi puo Sa-lamôn chĩc sám 965 cumo nhũang dỡi Yê-su. Án chĩc patoi santoiq dŏq táq cansái ũat yỗn cumũr cớp tatoam dŏq racloaih parnơi, yuaq alới manoaq ayooq manoaq.
 Bữn cũai pai Sa-lamôn chĩc saráq nâi cỗ án ayooq cumũr tễ vil Sulam; ma bữn cũai canŏ́h ễn pai Sa-lamôn sacâm tễ ŏ́c Yiang Sursĩ ayooq máh cũai proai án.