3

  1Đêm về, trên giường ngủ
   Tôi tìm người mà lòng tôi yêu mến,
   Tôi tìm kiếm chàng mà không gặp.
  2Tôi sẽ dậy và đi rảo quanh thành,
   Khắp các đường phố và quảng trường;
  Tôi tìm người mà lòng tôi yêu mến.
   Tôi tìm kiếm chàng mà không gặp.
  3Những người lính canh gặp tôi
   Khi họ đi tuần quanh phố.
   Tôi hỏi: “Các anh có thấy người mà lòng tôi yêu mến không?”
  4Vừa quay lưng khỏi họ,
   Tôi đã gặp người mà lòng tôi yêu mến.
  Tôi ôm chặt lấy chàng, không chịu buông ra
   Cho đến khi đưa chàng về nhà mẹ tôi,
   Vào phòng của người đã mang thai tôi.

  5Nầy các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, tôi van xin các cô,
   Nhân danh đàn hoàng dương và bầy nai đồng nội,
  Xin đừng khuấy động, đừng đánh thức tình yêu của tôi
   Cho đến khi tình yêu thỏa nguyện.

  6Ai từ hoang mạc đi lên,
   Trông như cột khói,
  Tỏa ngát mùi nhũ hương mộc dược,
   Ngào ngạt hương phấn mua từ các lái buôn?

  7Xem kìa, xa giá vua Sa-lô-môn!
   Có sáu mươi dũng sĩ hộ tống,
   Những dũng sĩ của Y-sơ-ra-ên.
  8Tất cả đều cầm gươm
   Đầy kinh nghiệm chiến trường,
   Ai cũng mang gươm bên mình
   Phòng bất trắc đêm hôm.
  9Vua Sa-lô-môn đặt làm kiệu cho mình
   Bằng gỗ rừng Li-ban.
  10Vua làm các trụ kiệu bằng bạc,
   Lưng kiệu bằng vàng, ghế kiệu bọc vải màu điều,
  Bên trong bài trí thật dễ thương
   Bởi các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem.
  11Nầy, các cô gái Si-ôn,
   Mau ra xem vua Sa-lô-môn.
  Vua đội chiếc vương miện mà mẹ vua đã đặt trên đầu vua
   Trong ngày cưới của vua,
   Ngày mà lòng vua vui thỏa.