6

Phung găp:

  1Ti anôk pô ih khăp đuĕ nao leh,
   Ơ pô siam hĭn kơ phung mniê mkăn?
  Ti êlan pô ih khăp đuĕ nao leh,
   čiăng kơ hmei dưi duah ñu mbĭt hŏng ih?

Mniê dôk ung:

  2Pô kâo khăp trŭn nao leh kơ war djam ñu,
   kơ đang mnơ̆ng ƀâo mngưi,
  čiăng kiă biăp ñu hlăm war djam,
   leh anăn duñ mnga lili.
  3Kâo jing dŏ kơ pô kâo khăp, leh anăn pô kâo khăp jing dŏ kâo;
   ñu atăt phung biăp ñu ti krah mnga lili.

Êkei dôk mô̆:

  4Ơ pô kâo khăp, ih jing siam msĕ si ƀuôn Tirsa,
   kƀăt msĕ si ƀuôn Yêrusalem,
   ih bi krưp arăng msĕ si sa phung kahan djă čhiăm gru.
  5Ngiêr hĕ ală ih, đăm lŏ dlăng kơ kâo ôh,
   kyuadah ală ih hrip kâo —
  ƀŭk ih jing msĕ si sa phung bê
   trŭn ti ping čư̆ Galaat.
  6Êgei ih jing msĕ si sa phung biăp ana,
   đĭ hriê mơ̆ng anôk diñu mnei,
  jih jang diñu mđai mdua,
   leh anăn amâo mâo sa drei amâo mâo êđai ôh.
  7Miêng ih jing msĕ si sa mkrah boh pomgranat
   ti tluôn čhiăm guôm ƀô̆ ih.
  8Sa čô mtao dưi mâo năm pluh čô mô̆ leh anăn sa păn pluh čô hjŭng,
   wăt phung mniê êra amâo dưi yap ôh.
  9Bi kâo dê knŏng sa čô, mniê anei yơh jing mgăm kâo, pô siam klă kâo,
   pô amĭ ñu khăp hĭn,
  amâo mâo anôk jhat ôh hŏng amĭ pô kkiêng kơ ñu.
   Phung mniê êra ƀuh ñu leh anăn pia kơ ñu pô hơ̆k mơak;
   wăt phung mtao mniê leh anăn phung mô̆ hjŭng ƀuh ñu leh anăn bi mni kơ ñu.
  10“Hlei pô anei dlăng msĕ si ang dar,
   siam msĕ si mlan, mngač msĕ si yang hruê,
   thâo bi krưp arăng msĕ si sa phung kahan djă čhiăm gru?”
  11Kâo trŭn nao kơ đang ana boh
   čiăng dlăng kơ mnga hlăm tlung,
  čiăng ƀuh thâodah phŭn boh kriăk ƀâo bi knăt leh,
   thâodah boh pomgranat bi mnga leh.
  12Êlâo kơ kâo yŏng mĭn, msĕ si êpei
   kâo dôk hlăm sa boh êdeh aseh ti djiêu anak mtao kâo.

Phung găp:

  13 Wĭt bĕ, wĭt bĕ, Ơ mniê ƀuôn Sulam,
   wĭt bĕ, wĭt bĕ, čiăng kơ hmei dưi dlăng kơ ih.

Êkei dôk mô̆:

  Ya ngă diih čiăng dôk dlăng kơ mniê ƀuôn Sulam,
   êjai ñu kdŏ ti anăp dua phung mmuñ?