8


  1Cứq a‑ễm ễq ai cỡt ariang ai muoi mpiq,
   samoât con mpiq cứq apu amia.
  Khân ngkíq, toâq cứq ramóh ai tâng rana,
   ki tỡ bữn noau pai ntrớu khân cứq hũn ai.
  2Cứq a‑ễm ễ dững ai pỡq chu dống mpiq cứq ỡt,
   la ntốq ai têq arĩen cứq ŏ́c ayooq.
  Cứq ễ yỗn ai nguaiq blŏ́ng phuom ngiam tễ palâi ỗiq-tâi khong cứq.
  3Atĩ coah avêr ai ỡt pưn plỡ cứq,
   ma atĩ ai coah atoam kĩau ra‑óq cứq.

  4Máh cumũr tâng vil Yaru-salem ơi!
   Sễq anhia thễ dũan cớp cứq,
   pai anhia tỡ bữn rasũi ŏ́c ayooq hếq.

Tỗp Cumũr Pai

  5Cumũr ca toâq tễ ntốq aiq la noau,
   án ca caniq samiang án ayooq?

Cumũr Pai

  Cứq a‑ễm amoaih ai pưn nỡm e‑pớl,
   bân ntốq mpiq ai mbỡiq mumiaq ai.
  6Sễq ai chĩc dŏq ramứh cứq tâng mứt pahỡm ai,
   cớp sễq mới dŏq tếc cứq tâng atĩ mới.
  Chỗi ayooq cớp kĩau mansễm canŏ́h,
   yuaq ŏ́c ayooq la rêng li cớp ŏ́c cuchĩt.
  Sarlốq tâng ŏ́c ayooq la tỡ têq loŏh noâng;
   machớng pỡq chu ntốq máh cũai cuchĩt ỡt.
  Ŏ́c ayooq taluam machớng pla ũih cat lian chái lứq.
  7Dỡq tỡ têq táq yỗn ũih ki pât;
   tam bữn dỡq lut la tỡ têq cũat dững ŏ́c ayooq ki.
  Khân bữn noau chiau nheq máh sanốc ntữn án cỗ yoc ễ bữn ŏ́c ayooq,
   lứq án roap ống ŏ́c ayê ra‑ac sâng.

Tỗp Amiang Cumũr Pai

  8Tỗp hếq bữn muoi noaq a‑ễm mansễm;
   tóh án tỡ yũah hon.
   Hếq ễ táq nŏ́q khân bữn samiang toâq blớh dŏq voan án?
  9Khân a‑ễm hếq cỡt samoât viang,
   ki hếq ễ ĩt khlễc práq cớp táq muoi ntốq ngôl kĩaq yỗn án.
  Khân án cỡt samoât ngoah toong,
   ki hếq ễ ĩt aluang sê-da táq cantáih toong.

Cumũr Pai

  10Cứq a‑ễm toâp cỡt samoât viang vil;
   tóh cứq cỡt samoât ngôl sarỡih.
  Cũai cứq ayooq dáng neq:
   Toâq cứq ỡt cớp án, cứq poân aluoi bũi pahỡm la‑ỡq.

Tatoam Pai

  11Puo Sa-lamôn bữn muoi ntốq nưong ramứh Ba-al Hamôn;
   án yỗn máh cũai táq dỡ nưong ki,
   cớp dũ náq alới miar dững práq muoi ngin ŏ́c yỗn án.
  12Tam puo Sa-lamôn sâng bũi bo án roap práq kia tễ nưong ki,
   cớp tam máh cũai táq nưong ki bữn práq bar culám ŏ́c,
   ma cứq, cứq bữn nưong nho cứq bữm!
  13Ơ a‑ễm cứq ai ayooq ơi!
   Sễq yỗn cứq ai bữn sâng sưong a‑ễm táq ntỡng tâng nưong cứq ai;
   yuaq máh yớu cứq ai ễ tamứng a‑ễm táq ntỡng.

Cumũr Pai

  14Cũai cứq ayooq ơi! Sễq ai toâq ramóh cứq;
   toâq samoât pỗih tỡ la yỡt tangcáh tâng cóh,
   la ntốq bữn aluang phuom dáh.