13

1Trước kia, mỗi khi Ép-ra-im lên tiếng, các nước đều run sợ vì nó thật hùng cường. Nhưng vì thờ thần tượng nên nó lại bị suy vong. 2Bây giờ dân chúng phạm tội càng thêm. Nó dùng năng khiếu mỹ thuật để đúc chạm thêm nhiều thần tượng. Chúng bảo nhau: 'Hãy dâng tế lễ cho các thần tượng!' Người mà đi hôn bò con! 3Vì thế, chúng sẽ tan đi như mây buổi sáng, như giọt sương mai, như rơm rác cuộn lên trên sân đạp lúa, như làn khói vương qua cửa sổ. 4Chỉ có Ta là Đấng Hằng Hữu, Thượng Đế của các ngươi từ khi ra khỏi Ai-cập; ngoài Ta, các ngươi sẽ không có thần nào khác vì chẳng có Cứu Chúa nào khác cả.
5Chính Ta đã chăm sóc các ngươi trong sa mạc khô càn đói khổ. 6Nhưng khi no nê phỉ chí rồi, các ngươi tự tôn tự đại và quên Ta. 7Vì thế, Ta sẽ xông vào các ngươi như sư tử, như con beo rình rập bên đường. 8Ta sẽ vồ các ngươi như gấu cái bị mất con phanh thây địch thủ. Ta sẽ nuốt các ngươi như sư tử cái. Thú rừng sẽ xé xác các ngươi
9Y-sơ-ra-ên ơi, nếu Ta tiêu diệt ngươi, nào ai cứu giúp? 10Vua ngươi đâu rồi? Kẻ hứa hẹn ra tay cứu độ các ngươi trong các thành phố bây giờ ở đâu? Các thẩm phán ngươi đi đâu cả? Ngươi đã từng xin họ lập chính phủ như lòng mình mong ước! 11Trong cơn phẫn nộ Ta đã lập một vua cho ngươi thì cũng trong cơn phẫn nộ Ta phế vua ngươi đi. 12Tội ác của Ép-ra-im đã được gặt về, bó lại, cất đi chờ ngày đoán phạt.
13Ép-ra-im có cơ hội được sinh lại, nhưng giữa cơn quặn thát trong lòng mẹ, nó không chịu ra chào đời, cứ vùng vẫy và ở lỳ trong đó; thật là ngu dại! 14Nhưng Ta sẽ cứu chuộc nó khỏi quyền lực Âm phủ. Ta sẽ cứu nó thoát chết. Này sự chết, tai họa ngươi ở đâu? Này Âm phủ, quỳên lực tàn phá của người đâu mất cả rồi?

Mắt Ta không thấy sự ăn năn

15Dù nó sinh sản nhiều nhất giữa các anh em nó, nhưng gió đông sẽ thổi đến. Gió nóng của Chúa Hằng Hữu sẽ thổi từ sa mạc khiến các suối nó đều khô, các mạch nước nó đều cạn. Quân thù sẽ cướp các kho tàng bảo vật mà nó ưa thích. 16Sa-ma-ri điêu tàn vì nó phản nghịch Chân Thần. Nó sẽ sụp đổ vì chiến tranh. Con trẻ sẽ bị đập chết tan thây; đàn bà thai nghén sẽ bị mổ bụng.