8

Nau Nduyh Ma Nau Phung Israel Mbah Rup Brah

1"Trôm mbung may uh ngăn nŭng! Păng mra văch nâm bu du mlâm klang tâm rdâng đah ngih Yêhôva, yorlah khân păng hŏ rlau jêh nau tâm rnglăp ma gâp, jêh ri rlau nau vay gâp.
2Khân păng nter ma gâp, lah: "Hơi Brah Ndu hên, hên jêng Israel, gĭt năl May!
3Israel hŏ chalơi jêh nau ueh; nơm rlăng mra tĭng păng. 4Khân păng hŏ njêng hađăch mâu geh tă bơh gâp, njêng phung kôranh ƀiălah gâp mâu gĭt ôh. Khân păng sŏk prăk miah khân păng tŏ ƀư rup brah jêng nau ƀư rai khân păng nơm. 5Hơi Samari, rup ndrôk kon khân may lĕ chalơi! Nau ji nuih gâp hŏ nuih ngăn ma khân păng. Ndah nâm jŏ khân păng mâu dơi geh ôh nau kloh ueh.
6Yorlah ndrôk kon nây ngăn yơh Israel ƀư; du huê nuyh n'hăk hŏ njêng păng, păng mâu di Brah Ndu ôh. Nanê̆ ngăn, rup ndrôk kon n'gor Samari bu mra nchah hăch rhên.
7Yorlah khân păng hŏ srih jêh sial, jêh ri mra rek phŭt chuănh. Khân păng mâu geh tơm ba dâk, tơm ba mra mâu geh nkong play; păng mâu mra tât jêng ranih môi ôh; tơlah păng luh play, phung bunăch mra rhôp sa lơi păng.
8Bu sa rhôp jêh Israel; khân păng gŭ jêh ta nklang phung mpôl băl bunuyh nâm bu khăl ngan mâu khlay ôh.
9Yorlah khân păng hăn hao jêh rlet ma bri Asiri, nâm bu du mlâm seh bri hăn nsong mnlêng êng; Êphraim nkhôm jêh bunuyh tri păng (dŏng tĭr).
10Nđâp tơlah khân păng nkhôm âk phung mpôl băl bunuyh, ăt gâp mra tâm rƀŭn lĕ khân păng; khân păng ntơm hŭch yor hađăch katang tŭn jot khân păng.
11"Yorlah Êphraim hŏ ntop âk ngăn nơng gay ƀư tih, phung nơng nây ăn tô̆p khân păng tâm nau tih.
12Gâp chih jêh ma khân păng âk ntil nau vay gâp, ƀiălah khân păng uănh ma nau vay nâm bu mâu geh khlay ma păng.
13Bi ma nau ndơ nhhơr ƀư brah ma gâp, khân păng nhhơr puăch jêh ri sa lơi, ƀiălah Yêhôva mâu geh nau maak ôh ma khân păng.
 Aƀaơ ri Yêhôva mra kah gĭt ma nau kue khân păng, jêh ri tâm rmal nau tih khân păng; khân păng mra plơ̆ sĭt ma n'gor bri Êjipt.
14Phung Israel hŏ chuêl jêh Nơm Rhăk Njêng khân păng, jêh ri ndâk âk rplay ngih hađăch; jêh ri phung Yuda hŏ ntop âk ƀon toyh geh mpêr nâp ajăp.
 Ƀiălah gâp mra ăn ŭnh ma lĕ ƀon toyh khân păng, jêh ri ŭnh mra sa pôih nâp khân păng.