9

Nau Tâm Rmal Phung Israel Yor Mâu Gŭ Răp Jăp

1Hơi Israel, lơi ta răm rhơn ôh; Lơi maak ir ôh nâm bu phung mpôl băl êng!
 Yorlah may hŏ ƀư jêh nau ka n'hong jêh ri chalơi Brah Ndu khân may. May ŭch jêh ma nau nkhôm du huê bu ur ka n'hong ta lĕ rngôch ntŭk mprah ba.
2Ntŭk mprah ba, mâu lah ntu kĭn ndrănh, tâm ban lĕ mâu mra siăm khân păng ôh; jêh ri khân păng mra pưt dak play kriăk ƀâu mhe.
3Khân păng mâu mra gŭ tâm bri Yêhôva ôh; ƀiălah Êphraim mra plơ̆ sĭt ma n'gor Êjipt, jêh ri mra sa ndơ sa ƀơ̆ ƀơch bri Asiri.
4Khân păng mâu mra nkhŭt nhhơr dak play kriăk ƀâu ma Yêhôva đŏng ôh, jêh ri ndơ khân păng ƀư brah mâu mra ƀư maak ma Păng ôh; ƀiălah mra jêng nâm bu piăng let bu njăt khĭt; mbu moh sa mra ƀơ̆ ƀơch; yorlah piăng let khân păng mra prăp ma khân păng nơm bah ji ngot, mâu dơi nglăp ôh tâm ngih Yêhôva.
5Mâm khân may mra ƀư tâm nar năng toyh lĕ nal jêh, tâm nar năng ma Yêhôva?
6Yorlah aơ, khân păng hăn du yor nau ƀư rai, Êjipt mra rgum khân păng Mêmphis mra tâp brơi khân păng.
 Ndơ khlay khân păng ƀư ma prăk, mra jêng ntŭl tâm pôm rlô lok nkâm; tơm lok mra hon chăt tâm ngih bok khân păng.
7Nar tâm rmal lĕ tât jêh, nar phat dôih hŏ tât jêh!
 Ăn Israel mra gĭt nau nây.
 Kôranh nơm mbơh lor jêng du huê rluk, bunuyh brah lăp jêng moih, jêh ri nau kue may toyh ngăn.
8Êphraim jêng nơm kâp tâm rdâng đah Brah Ndu gâp; bi kôranh nơm mbơh lor jêng nhuăl nơm sân sĭm dơm tâm ăp trong păng, păng jêng nau ji nuih tâm ngih Brah Ndu păng.
  9Khân păng lĕ rlâm rai jru hâu ngăn nâm bu tâm nar nau tât jêh ta ƀon Gibêa. Brah Ndu mra kah gĭt tay nau kue khân păng, mra tâm rmal nau tih khân păng.
10Gâp hŏ mâp Israel, nâm bu mâp play kriăk ƀâu tâm bri rdah; gâp hŏ saơ chô che khân may bu play lĕ dŭm bôk rah ta kalơ tơn play rvi nse yan ntơm saơm… Ƀiălah khân păng hŏ lăp tâm ntŭk Baal-pêôr; jêh ri nhhơr săk jăn khân păng ăn ma ndơ rup brah bêk prêng, jêh ri tâm ban lĕ jêng ndơ bu tâm rmot nâm bu ndơ khân păng hŏ rŏng jêh.
11Nau chrêk rmah Êphraim mra mpăr du nâm bu du mlâm sĭm: mâu mra deh ôh, mâu ntreo lĕ, mâu hôm geh nau ntreo đŏng ôh!
12Nđâp tơlah khân păng mât rong phung kon, tâm ban lĕ gâp mra sŏk lơi ôbăl kŏ tât mâu hôm geh du huê hôm klen ôh. Ngăn yơh, tơlah gâp lĕ chalơi jêh khân păng, pôri rêh ni ngăn ma khân păng!
13Êphraim tĭng nâm gâp saơ bu dơi tăm jêh tâm ntŭk ueh uĭn nâm bu ƀon Tir, ƀiălah Êphraim mra njŭn phung kon khân păng ma nau bu nkhĭt."
14Hơi Yêhôva, dăn ăn hom ma khân păng… moh ndơ May mra ăn ma khân păng? Ăn hom ma khân păng ndŭl djroh lŭng jêh ri toh huănh!
15"Lĕ rngôch nau djơh mhĭk khân păng ƀư gŭ ta ƀon Gilgal; ta ntŭk nây yơh gâp nuih ma khân păng.
 Yor nau kan djơh khân păng hŏ ƀư, dĭng gâp mprơh khân păng bơh ngih gâp. Gâp mâu hôm rŏng ma khân păng đŏng ôh. Lĕ rngôch phung kôranh khân păng jêng phung tâm rdâng.
16Êphraim bu lơh jêh, reh păng lĕ kro, khân păng mâu mra play ôh.
 Nđâp tơlah khân păng deh kon, gâp nkhĭt lơi play nau rŏng tă bơh trôm ndŭl khân păng."
17Brah Ndu gâp mra chalơi khân păng, yorlah khân păng mâu iăt nau Păng; jêh ri khân păng mra jêng phung hăn nsong mblêng ta nklang phung mpôl băl bunuyh.