Santoiq Atỡng

 Phau-lô chĩc choâiq thỡ nâi cơiq sa‑óh tỗp sa‑âm tâng vil Phi-lip. Án chĩc sám 63 cumo ntun Yê-su canỡt. Bo ki, Phau-lô ỡt tũ tâng vil Rô-ma. Phau-lô cơiq thỡ sa‑óh tỗp sa‑âm tâng vil Phi-lip dŏq sa‑ỡn tễ máh crơng alới khoiq chuai án bo án ŏ́q lứq.
 Choâiq thỡ nâi, apáh Phau-lô ayooq lứq tỗp sa‑âm tâng vil Phi-lip. Ngkíq Phau-lô chĩc dŏq anhoac-anhoai tỗp sa‑âm tâng vil Phi-lip yỗn dáng asễng tỗ, machớng Yê-su Crĩt khoiq táq chơ. Chỗi ỗt, cớp chỗi mumat yớu.
 Phau-lô atỡng yỗn alới dáng alới bữn roap ŏ́c tamoong mantái cỗ nhơ ŏ́c chuai miat tễ Yiang Sursĩ, tỡ cỡn cỗ alới táq puai phễp rit cũai I-sarel. Choâiq thỡ nâi atỡng tễ ŏ́c bũi hỡr, ŏ́c ien khễ, cớp ŏ́c chĩuq tanhĩr tâng dỡi tamoong.