2

Lòng Khiêm Nhường Của Các Tín Hữu Của Chúa Cứu Thế

1Vậy, nếu anh chị em có điều khuyến khích nào trong Chúa Cứu Thế, có điều an ủi nào từ tình yêu thương, có sự thông công nào với Thánh Linh, có lòng dịu dàng và thương xót nào, 2xin anh chị em hãy hiệp ý với nhau, cùng một tình yêu thương, đồng tâm, nhất trí để tôi được vui mừng trọn vẹn. 3Đừng làm điều gì vì tham vọng ích kỷ hoặc hư vinh nhưng hãy khiêm tốn, coi người khác hơn mình. 4Mỗi người trong anh chị em chớ tìm lợi riêng cho mình nhưng hãy chú trọng đến lợi ích của người khác nữa.
5Hãy có cùng một tâm tình như Chúa Cứu Thế Giê-su đã có.
  6Vì Ngài vốn có bản thể của Đức Chúa Trời
   Nhưng không coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều phải nắm giữ.
  7Nhưng chính Ngài tự bỏ mình,
   Mang lấy bản thể của một tôi tớ,
   Trở nên giống như loài người, có hình dạng như một người.
  8Ngài đã tự hạ mình xuống,
   Chịu vâng phục cho đến chết,
   Thậm chí chết trên thập tự giá.
  9Chính vì thế, Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên
   Và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh hiệu;
  10Để khi nghe đến danh của Đức Giê-su, mọi đầu gối
   Trên trời dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống,
  11Và mọi lưỡi phải tuyên xưng Chúa Cứu Thế Giê-su là Chúa
   Mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.

Chiếu Sáng Trong Thế Gian

12Vậy, thưa anh chị em yêu dấu của tôi, như anh chị em vẫn luôn luôn vâng phục, không những khi tôi có mặt mà thôi nhưng nhất là bây giờ, lại càng vâng phục hơn khi tôi vắng mặt. Hãy lấy lòng kính sợ và run rẩy mà hành động để hoàn thành sự cứu rỗi mình. 13Vì Đức Chúa Trời là Đấng đang tác động trong lòng anh chị em để anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý chỉ tốt lành của Ngài.
14Hãy làm mọi việc mà không càu nhàu hay cãi cọ 15để anh chị em trở nên không có gì đáng trách, tinh khiết, là con cái Đức Chúa Trời không tì vết giữa một thế hệ gian ác, đồi trụy. Anh chị em hãy chiếu sáng trong thế hệ đó như những vì sao trong thế gian. 16Hãy nắm vững những lời ban sự sống để đến ngày của Chúa Cứu Thế tôi được hãnh diện vì đã không chạy thi vô ích và lao khổ uổng công. 17Nếu tôi phải đổ huyết ra để rưới lên lễ vật hy sinh mà anh chị em lấy đức tin dâng cho Đức Chúa Trời thì tôi cũng vui lòng và cùng chia sẻ niềm vui với tất cả anh chị em. 18Anh chị em cũng vậy, hãy vui lên và cùng chia sẻ niềm vui với tôi.

Ti-mô-thê Và Ê-ba-phô-đi

19Nhờ ơn Chúa Giê-su, tôi hy vọng sớm cử Ti-mô-thê đến thăm anh chị em để tôi biết tin tức về anh chị em mà an tâm. 20Thật vậy, tôi không có ai khác có cùng một tâm tình như Ti-mô-thê, là người thật tình lo lắng cho anh chị em. 21Vì ai nấy đều tìm lợi ích riêng cho mình chứ không tìm lợi ích cho Chúa Cứu Thế Giê-su. 22Nhưng anh chị em biết phẩm cách của Ti-mô-thê, người đã cùng tôi, như con với cha, phục vụ Phúc Âm. 23Vậy, tôi hy vọng sẽ cử Ti-mô-thê đi ngay khi tôi biết rõ tình cảnh của tôi như thế nào. 24Tôi tin tưởng trong Chúa rằng chính tôi sẽ sớm đến thăm anh chị em.
25Tôi nghĩ cần phải gởi Ê-ba-phô-đi về với anh chị em, ông là một người anh em, một người đồng lao, một chiến hữu của tôi, ông cũng là sứ giả của anh chị em gởi đến để giúp đỡ các nhu yếu cho tôi. 26Vì ông ấy mong ước gặp lại tất cả anh chị em và lo âu vì anh chị em đã nghe tin mình bị đau. 27Thật vậy ông ấy đã mắc bệnh nặng gần chết nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót, không những chỉ thương xót ông mà cả tôi nữa, để tôi không phải chịu hết buồn phiền này đến buồn phiền khác. 28Vì thế, tôi cử ông ấy trở về để anh chị em gặp lại ông và vui mừng, còn tôi thì khỏi lo âu. 29Vậy, hãy hết sức vui mừng mà hoan nghênh ông trong Chúa và hãy kính trọng những người như thế. 30Chính vì công việc của Chúa Cứu Thế mà ông đã suýt chết; liều mạng sống mình để làm thay những việc mà anh chị em không thể làm được để giúp đỡ tôi.