3

1Jêh ri hơi phung oh nâu, maak hom khân may tâm Kôranh Brah. Gâp mâu chrê ôh ma nau jêr nchih tay nau tâm ban ma khân may, yor nau nây khlay ma khân may.

Yor Brah Krist Y-Pôl Dun Lĕ Rngôch Ndơ

2Njrăng hom ma phung so, ma phung pah kan mhĭk, jêh ri ma phung jan lah koh ntâu. 3Yorlah he yơh jêng phung koh ntâu ngăn, phung yơk ma Brah Ndu, ma Brah Huêng Ueh. He tâm rnê tâm Yêsu Krist, jêh ri mâu mâp rnơm ma nglay săk ôh.
4Nđâp tơlah gâp geh nau dơi rnơm ma nglay săk lĕ. Tơlah bu mĭn dơi rnơm tâm nglay săk, gâp tâm ban lĕ dơi rnơm âk lơn... 5tâm nar pham bu koh ntâu gâp, du huê bơh phung Israel, mpôl băl Y-Ƀenjamin, phung Hêbrơ, kon phung Hêbrơ, tĭng nâm nau vay gâp jêng băl phung Pharasi, 6ma nau duh nđơr gâp ƀư mhĭk ma phung ngih Brah Ndu, bi ma nau jêng sŏng tĭng nâm nau vay gâp mâu geh nau bu dơi nduyh ôh. 7Ƀiălah moh nau khlay ma gâp saơm ri, gâp kơp păng tâm ban ma nau roh rai yor Brah Krist. 8Nanê̆ gâp kơp lĕ ntil nau jêng tâm ban ma nau roh rai yor nau gĭt năl Yêsu Krist, Kôranh Brah gâp jêng khlay lơn. Yor Păng gâp dun lĕ rngôch nau ueh nây, jêh ri gâp kơp khân păng nâm bu neh bŏk, gay geh Brah Krist, 9jêh ri dơi gŭ tâm Păng, geh nau sŏng, mâu di nau sŏng gâp nơm luh bơh nau vay, ƀiălah nau sŏng luh bơh nau chroh tâm Brah Krist, nau sŏng nây luh bơh Brah Ndu ma nau chroh, 10gay ma gâp dơi gĭt năl Brah Krist jêh ri nau brah bơh nau păng khĭt dâk rêh, jêh ri nau tâm rnglăp tâm nau Păng rêh ni, dôl gâp jêng tâm ban ma Păng tâm nau păng khĭt, 11Tơlah gâp dơi tât ma nau dâk rêh bơh phung khĭt.
12Mâu di gâp hŏ sŏk jêh ôh nau nkhôm, mâu lah tât jêh ma nau ueh rah vah ôh, ƀiălah gâp ăt nchuăt, gay dơi sŏk. Yor nây Yêsu Krist sŏk jêh gâp. 13Hơi oh nâu, gâp mâu mĭn ôh gâp lĕ sŏk jêh; ƀiălah gâp ƀư du ntil nau, gâp chuêl lơi ndơ pakơi gâp jêh ri rduh ran ma ndơ panăp. 14Gâp nchuăt ta ntŭk tâm nal, gay sŏk nau nkhôm ma nau Brah Ndu kuăl bơh klơ tâm Yêsu Krist. 15Pôri, đơ phung rah vah tâm phung he, ăn geh nau mĭn nâm nđĕ, jêh ri tơlah khân may mĭn ma nau êng, Brah Ndu mra ƀư ang rah vah ma khân may tâm nau nây lĕ. 16Knŏng ntŭk he tât jêh, ăn he ăt hăn ndrel n'grŭp.

Y-Pôl Jă Bu Kơt Păng

17Hơi phung oh nâu, ăn khân may jêng phung kơt ƀư tâm ban ma gâp, jêh ri ăn khân may uănh ma phung hăn tĭng nâm nau tâm ntĭt nau khân may saơ tâm hên. 18Gâp ngơi ƀaƀơ jêh ma khân may, jêh ri gâp ngơi lĕ aƀaơ ma nau nhĭm, yorlah geh âk phung ƀư rlăng đah si tâm rkăng Brah Krist. 19Nau dăch ma lôch jêng nau khân păng jêng nau roh. Khân păng uănh ndŭl khân păng nơm jêng brah. Khân păng tâm rnê ma nau bêk prêng khân păng. Khân păng mĭn knŏng ma ndơ tâm neh ntu. 20Ƀiălah ƀon he gŭ tâm trôk. Bơh nây lĕ he kâp Nơm Tâm Rklaih, Brah Yêsu Krist. 21Păng mra tâm rgâl săk jăn mâu khlay he jêng nâm bu săk jăn chrêk rmah Păng, ma nau brah Păng dơi ăn lĕ rngôch mpô mpa tông ma Păng.