3

Ngê Tanoang O

1Parsốt tháng, sễm ai ơi, cứq patâp yỗn anhia bữn mứt pahỡm sâng bũi níc cỗ anhia ỡt muoi mứt cớp Ncháu hái. Cứq tỡ bữn sâng lakéh ntrớu chĩc loah máh ngê nâi yỗn anhia, yuaq ngê nâi la o yỗn anhia. 2Cóq anhia viaq tễ cũai táq ranáq sâuq, alới ca ớn anhia cóq táq rit cứt. Alới ki la riang acho. 3Lứq hái la cũai puai ngê Yiang Sursĩ samoât samơi, tỡ bữn ntrớu hái táq rit cứt táq tếc tâng tỗ, tỡ la tỡ bữn táq. Hái sang Yiang Sursĩ cỗ nhơ tễ Raviei án. Cớp hái sâng bũi ỡn lứq cỗ hái ỡt muoi mứt cớp Yê-su Crĩt. Hái tỡ bữn puai ngê cũai, chơ chanchớm hái ỡt o yáng moat Yiang Sursĩ cỗ tễ ranáq hái táq bữm.
4Khân cứq yoc ễ khễn tỗ cứq bữm, ki têq cứq pai neq: Cứq khoiq trĩh phễp rit I-sarel hỡn tễ cũai canŏ́h. 5Bo mpiq cứq mbỡiq sễt cứq bữn tacual tangái, mpiq mpoaq cứq dững yỗn noau táq rit cứt yỗn cứq. Cứq la cũai I-sarel tễ tỗp Ben-yamin, cỡt con cũai I-sarel lứq samoât. Cứq la tễ tỗp Pha-rasi ca puai samoât lứq phễp rit Yiang Sursĩ yỗn na Môi-se. 6Cứq khoiq ễr áiq lứq yoc ễ táq ranáq Yiang Sursĩ. Ngkíq, cứq khoiq cỗp chíq máh cũai sa‑âm Yê-su Crĩt, cớp táq alới. Khân atỡng tễ máh ranáq cũai táq yoc ễ ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ cỗ puai phễp rit Môi-se, ki tỡ bữn noau têq tếq cứq táq lôih ntrớu.
7Tễ nhũang, cứq nchớm máh ranáq ki la cỡt kia yỗn cứq, ma sanua cứq nchớm tỡ bữn o ntrớu máh ramứh ki, yuaq cứq yoc ễ cỡt muoi mứt cớp Crĩt ễn. 8Lứq samoât, cứq hữm dũ ramứh canŏ́h la sâuq nheq, khân mpha tễ ngê Yê-su Crĩt. Ma cứq ỡt muoi mứt cớp Yê-su Crĩt, Ncháu cứq; ramứh ki la o clữi tễ nheq ramứh canŏ́h. Lứq samoât cứq hữm dũ ramứh canŏ́h cỡt samoât crơng nhơp; chơ cứq yoc ễ táh toâp, yỗn têq cứq ỡt muoi mứt cớp Crĩt. 9Cớp cứq yoc ễ puai muoi ngê cớp án. Cứq tỡ bữn ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ cỗ cứq trĩh phễp rit Môi-se, ma cứq ỡt tanoang o yáng moat án la cỗ cứq sa‑âm Crĩt. Yiang Sursĩ toâp táq yỗn cũai têq ỡt o yáng moat án cỗ alới sa‑âm. 10Cứq ễr áiq lứq yoc ễ dáng Crĩt, cớp chớc ca khoiq chuai yỗn án tamoong loah tễ cuchĩt. Cứq yoc ễ chống tê máh ramứh túh coat án chĩuq. Cớp cứq yoc ễ bữn tê mứt pahỡm machớng án bữn bo án chĩuq cuchĩt; 11chơ cứq ngcuang têq tamoong loah tễ cuchĩt tê.
12Cứq tỡ bữn pai cứq bữn máh ramứh ki chơ, tỡ la cứq khoiq bữn mứt pahỡm tỡ bữn lôih ntrớu noâng. Ma lứq cứq táq cutóng níc yoc ễ bữn ŏ́c ki, yuaq Yê-su Crĩt khoiq arô cứq yỗn bữn muoi mứt cớp án. 13Sễm ai ơi! Cứq tỡ bữn chanchớm cứq khoiq bữn mứt pahỡm ngkíq chơ. Ma bữn muoi ramứh nâi cứq táq: Cứq tỡ bữn nchớm noâng tễ máh ramứh ca khoiq vớt, ma cứq yoc ễ bữn máh ramứh cứq tỡ yũah bữn. 14Ngkíq, cứq táq cutóng níc ariang cứq tampling lúh. Chơ cứq lúh tanoang lứq yỗn chái toâq, yuaq cứq yoc ễ bữn cóng tampling ĩn Yiang Sursĩ khoiq ữq yỗn alới ca lúh pĩeiq. Cóng nâi, Yiang Sursĩ arô cứq yỗn ỡt parnơi cớp án nhơ tễ Yê-su Crĩt.
15Ngkíq, nheq tữh hái ca sa‑âm dũn chơ, cóq hái pruam muoi mứt, chanchớm tễ ngê ki. Ma khân bữn cũai chanchớm mpha tễ ngê ki, nỡ‑ra Yiang Sursĩ lứq sapáh yỗn án dáng raloaih tễ ngê ki tê. 16Ma tỡ bữn ntrớu ŏ́c ki. Ngê ntrớu hái khoiq dáng chơ tễ Yiang Sursĩ, cóq hái puai níc ngê ki yỗn samoât samơi.

Phau-lô Yoc Cũai Phi-lip Tũoiq Riang Án

17Sễm ai ơi! Cứq sễq anhia tũoiq riang cứq tê. Bữn cũai puai hếq, samoât hếq la ngôl. Cóq anhia nhêng cớp táq machớng cũai ki tê. 18Cứq khoiq atỡng anhia sa‑ữi trỗ chơ, cớp sanua cứq sâng yoc ễ nhiam atỡng loah yỗn anhia sĩa neq: Bữn clứng cũai yoc ễ pupứt nheq máh ngê atỡng tễ Crĩt cuchĩt tâng aluang sangcáng. 19Nỡ‑ra Yiang Sursĩ pupứt chíq máh cũai ki. Alới puai máh ngê sâuq tễ tỗ alới sâng yoc. Ngkíq máh ngê ki cỡt riang yiang alới. Bo alới táq ranáq sâuq, alới khễn tỗ alới bữm, ma máh cũai canŏ́h, ki alới sâng casiet táq ranáq ki. Alới ki chanchớm ống ngê tâng dỡi nâi sâng. 20Ma hái, hái la cũai proai cruang Yiang Sursĩ sốt tâng paloŏng. Cớp hái ngcuang níc Ncháu hái, Yê-su Crĩt, toâq loah tễ paloŏng yỗn táq moâm ranáq chuai amoong hái. 21Tangái ki án táq yỗn tỗ hái cỡt chíq tamái ễn. Tỗ hái sanua la tỡ bữn o ntrớu, ma tỗ tamái ki cỡt ang‑ữr ariang tỗ Yê-su tê. Yê-su têq táq ngkíq yuaq án bữn chớc toâr lứq. Têq án táq yỗn nheq tữh ramứh cỡt ariang sũl án.