16

Lễ Vượt qua

1Phải cử hành lễ Vượt qua trong tháng A-bíp, vì chính vào tháng này Chúa Hằng Hữu đã đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập trong ban đêm. 2Bắt bò hoặc cừu đem dâng cho Chúa trong lễ này tại nơi Ngài sẽ chọn làm Đền thờ. 3Đồng bào sẽ ăn bánh không men với thịt bò hoặc cừu trong bảy ngày. Ăn bánh không men sẽ nhắc nhở đồng bào luôn luôn nhớ đến bánh ăn vào lúc ra khỏi Ai-cập một cách vội vàng. 4Trong nhà đồng bào, không ai được giữ men suốt bảy ngày này, và thịt của sinh tế Vượt qua phải ăn hết trong ngày thứ nhất, không được để qua đêm. 5,6Phải dâng sinh tế Vượt qua tại nơi Chúa sẽ chọn làm Đền thờ (chứ không dược dâng bất kỳ nơi nào), vào lúc đêm xuống, vào giờ Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập. 7Đồng bào sẽ nấu thịt con sinh tế để ăn tại đó, và đến sáng hôm sau đồng bào có thể trở về nhà. 8Nhưng trong sáu ngày kế tiếp, phải ăn bánh không men. Đến ngày thứ bảy, sẽ có một cuộc hội họp long trọng trước mặt Chúa Hằng Hữu. Không ai được làm việc trong ngày ấy.

Lễ Các tuần

9Tính bảy tuần kể từ ngày bắt đầu mùa gặt, 10đồng bào sẽ ăn mừng lễ Các tuần trước Chúa. Lễ vật đem dâng trong dịp này là lễ vật tình nguyện, dâng nhiều ít tùy theo mùa màng Chúa cho. 11Đồng bào sẽ cùng gia đình, tôi tớ hân hoan trước Chúa Hằng Hữu, tại nơi Ngài sẽ chọn làm Đền thờ. Đừng quên người Lê-vi, ngoại kiều, mồ côi, quả phụ trong địa phương mình. Nhớ mời họ chung dự. 12Đừng quên rằng đồng bào đã từng làm nô lệ tại Ai-cập, vậy phải triệt để tuân hành lệnh này.

Lễ Lều tạm

13Sau ngày lúa đã đập, nho đã ép xong, đồng bào sẽ ăn mừng lễ Lều tạm trong bảy ngày. 14Đồng bào cùng với cả gia đình, tôi tớ mình, và người Lê-vi, ngoại kiều, mồ côi, quả phụ trong địa phương mình hân hoan dự lễ. 15Lễ này sẽ kéo dài bảy ngày tại nơi Chúa sẽ chọn làm Đền thờ, mọi người cùng nhau vui mừng vì Chúa ban phước lành, cho được mùa và cho mọi công việc đồng bào làm đều thịnh vượng.
16Vậy, mỗi năm ba lần, tất cả nam đinh sẽ ra mắt Chúa Hằng Hữu tại Đền thờ vào dịp lễ Bánh không men, lễ Các tuần và lễ Lều tạm. Họ sẽ đem lễ vật đến dâng cho Ngài. 17Mỗi người sẽ dâng tùy theo khả năng, tương xứng với số lượng lợi tức Chúa cho mình.

Thẩm phán

18Trong các thành Chúa Hằng Hữu sẽ cho các đại tộc Y-sơ-ra-ên, đồng bào sẽ bổ nhiệm các thẩm phán, các chức quyền hành chánh để điều hành công lý trong dân. 19Không được bóp méo công lý. Không được thiên vị. Không được ăn hối lộ, vì của hối lộ làm mờ mắt người khôn, do đó lý lẽ của người ngay có thể bị bác bỏ. 20Phải tuyệt đối tôn trọng công lý, đó là bí quyết sinh tồn trong đất hứa.

Thờ thần khác

21Không được dựng một tượng thần nào bên cạnh bàn thờ của Chúa. 22Cũng không được lập một trụ thờ nào ở đó, vì đối với Chúa, đó là điều ghê tởm.