22

Bảo vệ quyền lợi người khác

1Khi thấy bò, cừu của anh em mình đi lạc, không được làm ngơ, phải dẫn nó về cho chủ nó. 2Nếu không biết ai là chủ con vật, hoặc biết chủ nó nhưng người này lại ở một nơi xa xôi, phải dẫn con vật về nhà mình, đợi khi chủ nó đến kiếm sẽ giao trả. 3Lệ này cũng áp dụng cho lừa đi lạc, cho áo xống hoặc một vật gì người khác đánh mất. 4Nếu thấy bò, lừa của anh em mình bị ngã bên đường, phải đỡ nó dậy, đừng làm ngơ.

Các luật lệ khác

5Đàn bà không được mặc quần áo đàn ông, đàn ông không được mặc quần áo đàn bà. Đối với Chúa, đây là một điều đáng ghét. 6Nếu gặp một tổ chim trên cây hay dưới đất, có chim mẹ đang ấp con hoặc ấp trứng, không được bắt cả mẹ lẫn con. 7Phải tha chim mẹ, chỉ được bắt các chim con mà thôi. Như thế đồng bào mới mong được may mắn và sống lâu.
8Khi cất nhà mới, phải dựng lan can quanh mái nhà để tránh trường hợp có người từ nóc nhà ngã xuống chết.
9Đừng trồng các loại hạt giống khác trong vườn nho. Nếu bất tuân, hoa quả của các hạt giống và trái nho trong vườn phải bị tịch thu, bỏ vào kho Đền thờ.
10Đừng bắt một con bò và một con lừa mang chung ách để đi cày.
11Đừng may mặc bằng hàng pha hai thứ sợi, sợi len và sợi gai.
12Nhớ kết tua nơi bốn chéo áo choàng mình mặc.
13Nếu có người cưới vợ, ngủ với nàng rồi sau đâm ra khinh ghét, 14buộc tội nặng nề, bảo nàng đã mất trinh từ trước, 15cha mẹ người vợ sẽ đem trình cho các trưởng lão họp tại cổng thành bằng chứng trinh tiết của con mình. 16Người cha sẽ nói: 'Tôi gả con tôi cho người này làm vợ. Bây giờ vì chán ghét, 17người này đặt điều buộc tội con tôi, bảo rằng nó đã mất trinh. Và đây là bằng chứng nó còn trong trắng.' Rồi cha mẹ người vợ trải áo xống nàng ra trước các trưởng lão. 18Các trưởng lão trong thành sẽ truyền đánh đòn người chồng, 19và bắt người này nộp cho cha người vợ một trăm đồng bằng bạc vì tội vu cáo một trinh nữ Y-sơ-ra-ên. Nàng sẽ tiếp tục làm vợ người ấy suốt đời, người ấy không được bỏ nàng.
20Nhưng nếu lời buộc tội của người chồng là đúng, vì không tìm thấy bằng chứng trinh tiết, 21người ta sẽ đem người vợ đến trước nhà cha nàng, dân trong thành sẽ lấy đá ném cho nàng chết đi, vì nàng đã phạm tội trong Y-sơ-ra-ên lúc còn ở trong nhà cha mình. Như thế, kẻ ác trong dân sẽ bị diệt trừ.
22Nếu bắt được một người đàn ông thông gian với vợ người khác, cả hai phải bị xử tử. Như thế, kẻ ác trong dân sẽ bị diệt trừ.
23Nếu một người đàn ông thông dâm với một gái trinh đã đính hôn, và việc này xảy ra trong thành, 24cả hai phải bị dẫn ra ngoài thành, bị ném đá cho chết. Người con gái có tội vì đã không kêu cứu dù việc xảy ra trong thành; còn người đàn ông, vì đã xúc phạm vợ hứa của anh em mình. Như thế, kẻ ác trong dân sẽ bị diệt trừ.
25Nhưng nếu việc xảy ra ngoài đồng, nếu người đàn ông cưỡng dâm một thiếu nữ đã đính hôn, chỉ một mình người đàn ông bị xử tử. 26Còn người thiếu nữ không phải chết, vì nàng chỉ là nạn nhân, cũng như trường hợp một người bị tấn công và sát hại vây. 27Hơn nữa, vì việc xảy ra ngoài đồng nên thiếu nữ dù có kêu cứu cũng chẳng ai nghe.
28Trường hợp một người cưỡng dâm một trinh nữ chưa đính hôn và bị bắt gặp, 29người đàn ông này phải nộp cho cha thiếu nữ năm mươi đồng bằng bạc, rồi họ sẽ thành vợ chồng suốt đời; người này không được bỏ vợ mình, vì đã xúc phạm nàng.
30Tuyệt đối không ai được lấy vợ kế của cha mình.