27

Ŏ́c Patâp Khoiq Chĩc Dŏq Tâng Khlễc Tamáu

1Chơ Môi-se cớp máh cũai sốt tâng tỗp I-sarel atỡng máh cũai proai neq: “Cóq anhia trĩh dũ ŏ́c cứq catoaih atỡng anhia tâng tangái nâi. 2Toâq tangái anhia clong crỗng Yôr-dan cớp mut chu cutễq ca Yiang Sursĩ, Ncháu anhia, ntôm ễ chiau yỗn anhia, cóq anhia ayứng máh tamáu côl, chơ atia cupũr cloc. 3Cóq anhia chĩc tâng tamáu ki máh phễp rit cớp máh santoiq catoaih atỡng, toâq anhia bữn mut ỡt tâng cruang cutễq phốn phuor cớp bữn dũ ramứh, la cutễq ca Yiang Sursĩ, Ncháu achúc achiac anhia, khoiq par‑ữq dŏq. 4Toâq anhia bữn clong yáng tooh crỗng Yôr-dan, cóq anhia ayứng máh tamáu nâi tâng cóh E-bal, samoât cứq khoiq ớn anhia tâng tangái nâi, cớp atia cupũr cloc yỗn siel o. 5Cóq anhia ĩt tamáu ca tỡ bữn tốc toâq tac, chơ táq prông sang tâng ntốq ki. 6Cỗ prông ki dŏq sang yỗn Yiang Sursĩ, Ncháu anhia, cóq anhia táq toâq tamáu ca tỡ yũah tốc; cớp cóq anhia bốh crơng chiau sang tâng prông ki. 7Cớp cóq anhia chiau crơng sang dŏq cỡt ratoi hỡ, cớp cha bũi óh choâng moat Yiang Sursĩ, la Ncháu anhia. 8Tâng pỡng tamáu ca atia cupũr cloc, cóq anhia chĩc nheq máh phễp rit nâi yỗn raloaih.”
9Chơ, Môi-se cớp máh cũai tễng rit sang tễ tỗp Lê-vi pai chóq máh cũai I-sarel neq: “Cũai I-sarel ơi! Cóq anhia tamứng yỗn samoât lứq. Tangái nâi anhia bữn cỡt cũai proai Yiang Sursĩ, la Ncháu anhia. 10Yuaq ngkíq, cóq anhia trĩh cớp yống pacái níc máh ŏ́c patâp cớp phễp rit án, ca cứq atỡng anhia tâng tangái nâi.”

Máh Santoiq Pupap Tễ Ranáq Tỡ Bữn Trĩh

11Chơ Môi-se atỡng máh cũai proai I-sarel neq: 12“Toâq vớt tỗp anhia clong crỗng Yôr-dan, cóq máh tỗp Si-mê-ôn, Lê-vi, Yuda, I-sacar, Yô-sep, cớp Ben-yamin, chỗn tayứng tâng cóh Kê-rasim dŏq pai ŏ́c bốn yỗn máh cũai proai. 13Cớp cóq máh tỗp Ruben, Cát, Asêr, Sa-bulôn, Dan, cớp Nep-tali chỗn tayứng tâng cóh E-bal dŏq pai máh santoiq pupap chóq cũai proai. 14Tỗp Lê-vi cóq pai casang chóq nheq máh cũai I-sarel neq:
15“‘Yiang Sursĩ pupap cũai ca ĩt tamáu, aluang, tỡ la tac táq rup, cớp cucốh sang rup ki bân ntốq clỡp, yuaq Yiang Sursĩ kêt ranáq cucốh sang rup.’
 “Chơ yỗn nheq tữh cũai proai pruam ta‑ỡi muoi prớh neq: ‘Amen!’
16“‘Yiang Sursĩ pupap cũai ca tỡ bữn yám noap mpiq mpoaq.’
 “Chơ yỗn nheq tữh cũai proai pruam ta‑ỡi muoi prớh neq: ‘Amen!’
17“‘Yiang Sursĩ pupap cũai ca asĩc lác raloan cutễq.’
 “Chơ, yỗn nheq tữh cũai proai pruam ta‑ỡi muoi prớh neq: ‘Amen!’
18“‘Yiang Sursĩ pupap cũai ca radững cũai moat sũt pỡq tâng rana tỡ pĩeiq.’
 “Chơ yỗn nheq tữh cũai proai pruam ta‑ỡi muoi prớh neq: ‘Amen!’
19“‘Yiang Sursĩ pupap cũai ca rasữq tỡ bữn tanoang tapứng cũai tễ cruang canŏ́h, tỡ la con cumuiq cán cumai.’
 “Chơ yỗn nheq tữh cũai proai pruam ta‑ỡi muoi prớh neq: ‘Amen!’
20“‘Yiang Sursĩ pupap cũai ca táq yỗn mpoaq cỡt casiet cỗ án bếq parnơi cớp mpiq cỗiq án.’
 “Chơ yỗn nheq tữh cũai proai ta‑ỡi pruam muoi prớh neq: ‘Amen!’
21“‘Yiang Sursĩ pupap cũai aléq ca ễ bếq cớp charán.’
 “Chơ yỗn nheq tữh cũai proai pruam ta‑ỡi muoi prớh neq: ‘Amen!’
22“‘Yiang Sursĩ pupap cũai ca bếq parnơi cớp a‑ễm tỡ la ỡi muoi mpoaq muoi mpiq, tỡ la ễm ỡi miar mpiq mpoaq.’
 “Chơ yỗn nheq tữh cũai proai pruam ta‑ỡi muoi prớh neq: ‘Amen!’
23“‘Yiang Sursĩ pupap cũai ca bếq parnơi cớp yacán.’
 “Chơ yỗn nheq tữh cũai proai pruam ta‑ỡi muoi prớh neq: ‘Amen!’
24“‘Yiang Sursĩ pupap cũai ca cachĩt cũai canŏ́h bân ntốq clỡp.’
 “Chơ yỗn nheq tữh cũai proai pruam ta‑ỡi muoi prớh neq: ‘Amen!’
25“‘Yiang Sursĩ pupap cũai ca roap práq noau chang yỗn cachĩt cũai canŏ́h, ma cũai ki tỡ bữn lôih ntrớu.’
 “Chơ yỗn nheq tữh cũai proai pruam ta‑ỡi muoi prớh neq: ‘Amen!’
26“‘Yiang Sursĩ pupap cũai ca tỡ bữn trĩh máh phễp rit cớp santoiq Yiang Sursĩ patâp.’
 “Chơ yỗn nheq tữh cũai proai pruam ta‑ỡi muoi prớh neq: ‘Amen!’”