2

Môi-se Atỡng Loah Bo Ỡt Tâng Ntốq Aiq

1“Toâq parsốt, tỗp hái bữn píh loah pỡ ntốq aiq puai rana pỡq chu dỡq mưt Cusâu samoât Yiang Sursĩ khoiq ớn chơ, cớp hái viel tứng-tooc dũn lứq tâng máh dũal cớp cóh cruang Ê-dôm.
2“Chơ Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: 3‘Anhia luloah tứng-tooc tâng cruang cóh nâi khoiq dũn lứq chơ, cớp tỗp anhia cóq pỡq chu angia pỡng. 4Án ớn cứq catoaih atỡng anhia neq: Anhia mán ễ pỡq pha máh dũal cớp cóh cruang Ê-dôm, raloan cutễq vil sễm ai anhia, la máh tŏ́ng toiq Ê-sau. Tỗp alới ngcŏh tỗp anhia; 5ma anhia chỗi chuaq ralíh ễq yỗn cỡt yúc, yuaq cứq tỡ bữn chiau muoi mễng tễ cutễq alới yỗn anhia. Cứq khoiq chiau cruang Ê-dôm yỗn tŏ́ng toiq Ê-sau. 6Khân anhia chỡng máh crơng sana cớp dỡq nguaiq tễ tỗp alới, cóq anhia yỗn práq.’
7“Cóq anhia sanhữ, Yiang Sursĩ, la Ncháu anhia, khoiq satốh ŏ́c bốn puan yỗn anhia tễ dũ ranáq atĩ anhia táq. Án khoiq chứm siem anhia bo anhia viel pỡq tứng-tooc tâng ntốq aiq la‑a mữt-mữ ki. Án ỡt cớp anhia dũn pỗn chít cumo, cớp anhia tỡ bữn ŏ́q muoi ramứh ntrớu.
8“Yuaq ngkíq, tỗp hái ma pỡq loah tâng rana pha cruang sễm ai hái, la máh con châu Ê-sau, alới ca ỡt tâng cruang Ê-dôm. Hái viaq tễ rana loŏh tễ vil E-lat cớp vil Ê-si-ôn Ki-bơ. Chơ hái pỡq coah pỡng angia mandang loŏh tâng rana cheq ntốq aiq chu cruang Mô-ap. 9Yiang Sursĩ pai chóq cứq neq: ‘Chỗi racoâi cớp cũai Mô-ap, la tŏ́ng toiq Lot, tỡ la tutóc ễq alới táq yúc. Cứq khoiq chiau vil Ar yỗn tỗp alới, cớp cứq tỡ bữn yỗn muoi mễng cutễq alới ma cỡt khong tỗp anhia ễn.’”
10(Tễ nhũang, cũai E-mim cơi ỡt tâng vil Ar. Tỗp alới rêng, cớp tỗ chác alới toâr sarỡih machớng cũai Anac tê. 11Máh cũai nâi noau dŏq ramứh Rê-phêm puai ramứh tỗp Anac; ma tỗp Mô-ap dŏq tỗp alới la E-mim. 12Dỡi nhũang tỗp Hô-rit cơi ỡt tâng cutễq Ê-dôm, ma con châu Ê-sau tuih aloŏh tỗp alới. Ma tữ tỗp con châu Ê-sau mut ỡt tâng ntốq ki, alới cachĩt táh nheq cũai Hô-rit, samoât tỗp I-sarel táq chóq cutễq ca Yiang Sursĩ chiau yỗn alới ndỡm tê.)
13Môi-se atỡng ễn neq: “Chơ tỗp hái yang crỗng Sê-rêt samoât Yiang Sursĩ khoiq ớn. 14Ranáq nâi khoiq cỡt pái chít tacual cumo chơ, toâq vớt tỗp hái dễq tễ Cadet Barnia. Nheq tữh tahan thrap ki khoiq cuchĩt nheq, samoât Yiang Sursĩ khoiq pai chơ. 15Ma bữn atĩ Yiang Sursĩ toâp cachĩt táh dũ náq cũai, toau tỗp alới cỡt pứt nheq.
16“Toâq vớt alới cuchĩt nheq, 17Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: 18‘Tangái nâi cóq anhia pỡq pha cutễq cũai Mô-ap tâng rana pỡq chu vil Ar. 19Toâq anhia pỡq chu cutễq tỗp Amôn, tŏ́ng toiq Lot, anhia chỗi racoâi tỡ la tutóc ễq alới cỡt yúc, yuaq muoi mễng tễ cutễq alới la cứq tỡ bữn yỗn anhia ndỡm. Cứq khoiq chiau cutễq ki yỗn tỗp alới chơ.’”
20(Cutễq nâi noau dŏq cutễq tỗp Rê-phêm. Tễ nhũang cũai Rê-phêm ỡt tâng ntốq nâi, ma cũai Amôn ễn ỡt cớp amứh tỗp alới la Sam-sumim ễn. 21Tỗp alới rêng lứq, cớp tỗ chác toâr sarỡih machớng cũai Anac tê; tỗp alới rêng cớp clứng lứq. Ma Yiang Sursĩ pupứt táh tỗp alới bo tỗp Amôn mut cớp tuih aloŏh nheq tỗp Anac. Chơ tỗp Amôn ễn táng cỡt vil tâng ntốq ki. 22Yiang Sursĩ khoiq táq machớng ki tê chóq tỗp Ê-dôm, la con châu Ê-sau, tỗp ca ỡt tâng máh dũal cớp cóh cruang Ê-dôm. Yiang Sursĩ pupứt táh nheq tỗp Hô-rit bo tỗp con châu Ê-dôm tuih aloŏh tỗp Hô-rit. Chơ alới ễn táng máh vil ỡt tâng ntốq ki toau tangái nâi. 23Ma cutễq mpễr tor dỡq mưt Mê-di-tarian, cũai proai ca toâq tễ cỗn Crêt ỡt tâng ntốq ki. Tỗp alới pupứt táh nheq tỗp Avim, la cũai dâu lứq ỡt tâng ntốq ki, cớp cheng ndỡm nheq máh cutễq coah angia pưn yỗn toau toâq vil Casa.)
24Môi-se atỡng ễn neq: “Toâq hái khoiq pỡq vớt tễ cutễq cũai Mô-ap, chơ Yiang Sursĩ pai chóq cứq neq: ‘Sanua cóq anhia yang crỗng Ar-nôn, yuaq cứq khoiq chiau Si-hôn la puo tỗp Amô-rit, án ca ỡt tâng vil Hê-sabôn, dếh cutễq án hỡ, pỡ talang atĩ anhia. Cóq anhia pỡq chíl cớp cheng ndỡm nheq cutễq Si-hôn. 25Noap tễ tangái nâi toâp, cứq Yiang Sursĩ táq yỗn nheq tữh cũai proai pưn paloŏng cutrúq nâi cỡt ngcŏh lứq anhia. Dũ náq alới cỡt cangcoaih ngcŏh cớp pứt mứt toâq alới sâng tễ ramứh anhia.’”

Môi-se Atỡng Tễ Puo Si-hôn Cỡt Pê

26“Chơ tễ ntốq aiq Kê-damôt, cứq khoiq ớn cũai ranễng pỡq ramóh Si-hôn la puo vil Hê-sabôn, cớp dững santoiq yỗn ỡt ratoi parnơi neq: 27‘Sễq anhia yỗn tỗp hếq pỡq pha cruang cutễq anhia. Tỗp hếq ễ pỡq pha ống tâng rana put sâng, tỡ bữn veh chu atoam tỡ la avêr mŏ. 28Cớp sễq anhia chếq máh sana cớp dỡq nguaiq yỗn tỗp hếq. Muoi ramứh sâng hếq yoc ễ bữn, la sễq anhia yỗn hếq pỡq pha cruang cutễq anhia 29yỗn toau hếq pỡq luat crỗng Yôr-dan, pỡq chu cutễq ca Yiang Sursĩ, la Ncháu hếq, ễ chiau yỗn tỗp hếq. Tŏ́ng toiq Ê-sau ca ỡt tâng cutễq Ê-dôm, cớp tỗp Mô-ap ca ỡt tâng vil Ar, tỗp alới khoiq pruam yỗn tỗp hếq pỡq pha cutễq alới.’
30“Ma puo Si-hôn tỡ bữn yỗn tỗp hái pỡq pha cutễq án, yuaq Yiang Sursĩ, la Ncháu hái, táq yỗn mứt pahỡm án cỡt coang cớp pampla, dŏq yỗn hái chíl riap cớp cheng bữn máh cutễq án; chơ hái bữn ndỡm cutễq ki toau toâq sanua. 31Chơ Yiang Sursĩ pai chóq cứq neq: ‘Nhêng tíh! Cứq chiau puo Si-hôn cớp cutễq án yỗn tỗp anhia. Sanua anhia mut cheng ndỡm cruang án.’ 32Si-hôn dững tahan án loŏh chíl tỗp hái cheq vil Yahat, 33ma Yiang Sursĩ, Ncháu hái, khoiq chiau án tâng talang atĩ hái; cớp hái bữn cachĩt Si-hôn dếh máh con samiang án, cớp máh tahan án hỡ. 34Tâng tangái ki tỗp hái cheng bữn cớp talốh táh nheq dũ vil, cớp cachĩt táh nheq dũ náq cũai, tam samiang, tỡ la mansễm, tỡ la carnễn. Tỡ va khlâiq manoaq noâng. 35Tỗp hái cheng ĩt nheq máh charán, cớp pũr ĩt nheq máh crơng crớu tâng vil alới. 36Yiang Sursĩ, la Ncháu hái, khoiq yỗn hái cheng ndỡm máh vil ki, noap tễ vil Arô-er mpễr avúng cóh Ar-nôn, cớp vil mpứng dĩ avúng cóh ki, dếh dũ vil cheq rana pỡq chu raloan cutễq Ki-liat. Tỡ bữn vil aléq ma bữn viang khâm têq catáng tỡ yỗn tỗp hái cheng bữn. 37Ma tỗp hái tỡ bữn pỡq cheq cutễq tỗp Amôn, tỡ la cutễq mpễr pứh crỗng Yaboc, tỡ la máh vil tâng dũal cớp cóh, tỡ la máh ntốq canŏ́h ễn ca Yiang Sursĩ, Ncháu hái, tỡ bữn ớn hái pỡq cheng ĩt.”